User:Radziecki

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search


Z odbiornikiem GPS przemierzam północne rejony Kociewia. Raz na jakiś czas wypuszczam się na szersze wody.