User:Ubkr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search


Bor i Södra Sandby och har som första projekt att kompletera kartan över byn med cykelvägar, saknade bilvägar mm. LAgom stort område att börja med. Mina entries på kartan har "Bjarne Rosengren" som tag.

GPS mottagar mm

Som GPS mottagare har jag en liten nim Nokia LD-4W som jag kopplar via Blutetooth till en Nokia N800. Där använder jag programmet Maemo mapper.