User talk:Aliter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Welcome to OpenStreetMap

Hello Aliter, and welcome to OpenStreetMap!

Here are some tips to help you make the most from OSM:

  • Please don't use copyrighted maps as a data source for OpenStreetMap edits.
  • To meet other mappers from your country, add these lines to your wiki userpage:
[[Category:Users in your_country|Aliter]]
[[Category:Users in your_city|Aliter]]

Have fun mapping! --EdoM (lets talk about it) 10:07, 27 January 2008 (UTC)

Fryske plaknammen

Aliter,

Miskien is it in diskusje dy't wol earder holden is, mar ik sjoch net dat offisjeel fêstleine plak en wetternammen yn 't Frysk oernaam binne. It is dochs sa dat de offisjele nammen, lykas op Google, oernaam wurde? Groetnis --Aakliksma 15:25, 29 January 2010 (UTC)