User talk:Malmis

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hur skulle man kunna gå till väga för att göra mer Corine-importer? Även om det är väldigt grova data så är det en bra liksom palett. --Fringillus (talk) 15:42, 21 September 2014 (UTC)