User talk:Mateuvic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

tipologia de carreteres de Mallorca

A Mallorca totes les carreteres són del Consell Insular (no n'hi ha de l'administració central ni del Govern de les Illes Balears) Oficialment només hi ha dos tipus de carreteres: primàries i secundàries. Les primàries estan senyalitzades en color taronja, i les secundàries en groc. Per tant, no n'hi ha de verdes (=secundàries a la península) Està clar que les primàries son highway=primary Jo he etiquetat totes les secundàries com a highway=secondary, tot i que estan senyalitzades en groc, ja que a Mallorca només hi ha dues categories. Aquest és l'enllaç al mapa de carreteres del Consell de Mallorca: http://www.conselldemallorca.net/media/7156/mapa_nom_carreteres_07.jpg Al mapa hi apareixen determinats camins municipals que de fet són carreteres d'accés a nuclis de població, dibuixats en gris. M'he permès considerar aquestes carreteres com a highway=tertiary encara que estrictament no ho siguin (accessos a Sant Jordi, Port d'es Canonge, Cala Pi, Cala Mesquida, Son Macià, etcètera). Què trobau? Crec que tota Mallorca hauria d'estar harmonitzada d'acord amb un criteri.--Mateuvic 16:03, 7 March 2010 (UTC)