User talk:Pelderson/NL:Multipolygon Examples

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mogen / moeten

In de tekst na de kop "Voorkennis" staat twee keer de zin: NB. In Nederland hebben we als regel dat outers geen zelfstandige lijnobjecten met eigen kenmerken moeten zijn. Die snap ik niet. Moet het voorlaatste woord soms "mogen" zijn?

Aangepast naar "behoren te". Het mag namelijk wel, het wordt ondersteund, maar wij vinden dat het niet hoort omdat wegen en landuse dan aan elkaar vastzitten wat enorm lastig is bij gedetailleerd mappen. --Peter Elderson (talk) 20:16, 4 November 2020 (UTC)

Uitleg vooraf / grondbegrippen

Jouw tekst begint met

Voorkennis Multipolygonen zijn relaties van het type multipolygoon, ...

Echt duidelijk is dat niet! Eerder een mooie tautologie!

Ik heb zitten nadenken hoe we dit helder kunnen opschrijven, en leg de volgende tekst aan je voor:

++++++++++++++++++++++++++++++ Grondbegrippen voor het omschrijven van landgebruik (Land Use)

Een eenvoudig gebied wordt beschreven door een gesloten reeks rechte lijnstukken; dat heet een polygoon.

Als een complex gebied beschreven wordt door meerdere polygonen, heet dat een multipolygoon. Daarvan bestaan twee types

1. Een complex gebied dat bestaat uit een aantal polygonen die naast elkaar liggen (denk aan een bos, doorsneden door enkele grote wegen

2. Een complex gebied dat bestaat uit één polygoon (de “Outer”) die de buitenrand beschrijft, en een of meer polygonen (de “Inners”) die binnen-gebieden (“gaten”) beschrijven (denk aan een bos met meertjes en weilanden)

Men kan gebieden beschrijven die nog grotere complexiteit hebben, door de deelpolygonen van een multipolygoon in te vullen met een andere multipolygoon, en dat kan men herhalen.opnieuw

Let op, de polygonen van een ”multipolygoon” mogen rand-lijnstukken gemeen hebben, maar elkaar niet doorsnijden.

Dankzij het begrip “multipolygoon” kan je een complex gebied in zijn geheel benoemen, ook al bevat het “gaten” en doorsnijdingen (denk aan het “Zeister Bos”, met meertjes, gebouwen en doorsneden door wegen)

++++++++++++++++++++++++++++++

Hier staan alle grondbegrippen, dan kunnen al je voorbeelden volgen, waarin je o.m. uitlegt hoe de onderdelen "names", "descriptions" en "tags" kunnen krijgen. Zou mijn opzet je helpen alles duidelijk uit te leggen?

Hm... ik snap je bedoeling maar ik weet niet of het echt gaat helpen!
"Men kan gebieden beschrijven die nog grotere complexiteit hebben, door de deelpolygonen van een multipolygoon in te vullen met een andere multipolygoon, en dat kan men herhalen." is niet echt eenvoudig te begrijpen, en het is ook geen basisbegrip.
polygonen en multipolygonen zijn niet alleen voor landgebruik. Het is wel het meestvoorkomende gebruik dus daarom gaat het voorbeeld daar wel over.
ik wil geen uitleg gaan geven over OSM basisbegrippen. De term relatie moet ik gewoon kunnen gebruiken.
outer en inner schrijf ik expres met een kleine letter, want dat zijn de specifieke termen die als rol in de MP-relatie komen te staan.
Laat me er even over nadenken hoe ik je bedoeling over kan nemen maar wel precies en volledig blijven!
--Peter Elderson (talk) 20:47, 4 November 2020 (UTC)

Voorbeeld MP opgebouwd uit andere begrenzingen

2020-11-11 Allroads: Toch vraag ik me af of je eerst twee voorbeelden moet schetsen, de scheiding maken tussen: 1. een vlak opgebouwd uit een vierkant. 2. een ontstane vlak opgebouwd uit vier lijnen, met een outer, die ook voorkomen in Nederland.

Vermelding: gewenst is 1. , 2. bij hoge uitzondering, NL rivieren. Dit om duidelijk te maken dat men ook andere, type 2 kan tegenkomen. Zelfs een mix.

Eric voeft toe: Ons doel is om de begrippen rond (multi)polygonen helder uit te leggen. Hier volgt een voorstel (tussen de ++++++++ regels).

++++++++++++++++++++++++++++++

Grondbegrippen voor het omschrijven van het opdelen van een vlak in gebieden (bijv. het landgebruik / Land Use)

Een eenvoudig gebied wordt beschreven door een gesloten reeks rechte lijnstukken die elkaar niet doorsnijden. Dat heet een polygoon.

Als een complex gebied beschreven wordt door meerdere polygonen, heet dat een multipolygoon. Daarvan bestaan twee types

1. Een complex gebied dat bestaat uit een aantal polygonen die naast elkaar liggen (denk aan een stad bestaande uit wijken gescheiden door rivierarmen.

2. Een complex gebied dat bestaat uit één polygoon (de “outer”) die de buitenrand beschrijft, en een of meer polygonen (de “inners”) die binnen-gebieden (“gaten”) beschrijven (denk aan een bos met meertjes en weilanden)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik hoop dat dat duidelijk is. Peter, jij maakte al al een reeks mooie en duidelijke plaatjes; de eertsen passes hier prachtig bij.

Dan moeten we nog uitleggen: - Mogen polygonen in een multipolygoon elkaar raken (ja), zijden gemeen hebben (ja), overlappen (nee). Weer passen jouw plaatjes er bij als visuele toelichting - Hoe omschrijven we complexe gebieden als dat met de basis- multipolygonen niet lukt (bijv: In een heide ligt een bos met daarin een zandverstuiving). Ook voor deze gevallen geef jij mooie visuele voorbeelden

Heb jij voor deze verdere uitleg tekstvoorstellen?

Groeten, Eric