User talk:Torleiv

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Du skriver at du bruker Statens kartverk som kjelde. Kartverket har ikkje gitt lov til å bruke deira data. Gnonthgol 12:52, 29 September 2012 (BST)

Statens kartverk er underlagt: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, og §1,7-8, og Lov om stadnamn §12. Jeg referer til offisielle skrivemåter. Dette blir forvaltet av SSR som er en del av/forvaltes av Statens kartverk. Ellers blir kart hentet fra kommunen Randaberg, som har kart basert på kart fra Statens kartverk og det er derfor nesten umulig å komme unna Statens kartverk som opphav til noe informasjon. Videre henviser WikiProject Norway til Statens Kartvesen. Jeg mener det er riktig å oppgi dem som kilde.

Offentleglova seier ingenting om retten til vidaredistribusjon av dataa. Dessutan seier offentlegforskrifta §4 at offentlig myndighet har rett til å kreve betaling for geodata. Stadnavnlova seier heller ingenting om retten til gratis data eller vidaredistribusjon.
Eg er òg av den oppfatning av at kartverket burde frigjort karta sine. For å sjå litt av arbeidet me gjer med dette sjå på frigeonorge.net Gnonthgol 07:20, 30 September 2012 (BST)

Nå er det fare for å bli flisespikking, men Stadnavnlova sier i §12 at informasjonen loven omfatter er offentlig. Dette betyr at det er offentlig eiendom og kan benyttes fritt uten vederlag. Det betyr også at forvalter (Statens kartverk) ikke har mulighet for å kreve penger for dette. Ordet "offentlig" slår da ihjel §4 i offentligforskrifta. Det er egentlig eiendomsbesitter eller kommune som eier de enkelte navn og Stortinget har på denne måten gjort det slik at Statens kartverk og alle andre får fri tilgang til bruk av disse navnene. Jeg har ikke bedt om e-data så konflikten som dere/vi har med Statens kartverk ikke er relevant. Videre sier jo jo Statens kartverk i sin vurdering at hardkopi er offentlig eiendom når det gjelder kommunegrenser, så det rammer ikke min bruk.

Når dette nå er avklart la oss derfor være enige om å arbeide for at kartdata i Norge er gratis eller så lavt priset at hvermansen har råd til å kjøpe lisens.