Verkeersbesluiten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

In Nederland worden wegaanpassingen bekend gemaakt door middel van verkeersbesluiten. Verkeersbesluiten zijn nodig voor belangrijke wegaanpassingen zoals veranderingen van inrijverboden, aanpassingen van de maximumsnelheid en het plaatsen of verwijderen van gebod/verbod verkeersborden. Maar ook voor voor minder relevante veranderingen zoals de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen zijn verkeersbesluiten nodig. Hierdoor is het aantal besluiten dat wordt gepubliceerd hoog: zo'n 15.000 per jaar.[1]. Sinds 1 januari 2013 worden door de overheid verkeersbesluiten online gepubliceerd in de Staatscourant.[2]

Bezwaar tegen verkeersbesluiten

Er bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een verkeersbesluit. Binnen zes weken na publicatie in de Staatscourant kan bezwaar worden gemaakt. Als naar aanleiding van een bezwaar een verkeersbesluit gewijzigd of ongedaan moet worden gemaakt dan kan dit bekend worden gemaakt met een nieuw verkeersbesluit in de Staatscourant.[3]

In het verkeersbesluit zelf staat aangegeven wanneer het besluit in werking treedt, wanneer de uitvoering van het besluit gereed is wordt meestal niet vermeld.

Vrij voor hergebruik

Op wetten, besluiten en verordeningen die door de openbare macht zijn uitgevaardigd zijn volgens de Auteurswet (art. 11) vrij van auteursrecht. Deze informatie is dus vrij voor hergebruikt, tenzij dat in de publicatie anders is aangegeven.[4]

Externe links

Bronnen