WikiProject Bosnia/Banjaluka

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Uputstvo na engleskom: /instructions.


Molimo sve koji edituju mape da ne dodaju ili produžuju ulice "napamet", ili uz upotrebu google eartha, bing / yahoo aerial images. Ovo se narocito odnosi na ulice. Preporucuje se obavezna upotreba gps zapisa (log).

Imena ulica se unose sa latiničnom pismu, uz upotrebu naših slova (šđčćž). Ako želite dodati ime na ćirilici, koristite tag name:sr.

Hvala.

dbojan.

Todo: http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=routing&lon=17.21515&lat=44.78779&zoom=12&opacity=1.00