WikiProject Bosnia/Sarajevo/Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Novi features, tagovi koje trenutno ne koristimo

  • Prijedlozi?
  • Dodati semafore na raskrsnice kao što je urađeno na Kobiljoj glavi
    • Ili ići sa po 4 semafora na raskrsnici? Da li će routing software to prepoznati ako je semafor pored raskrsnice? Osim toga i ružno izgleda.