WikiProject Bosnia/Sarajevo/Izvori

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Izvori

Najveći prioritet treba davati obilasku terena. U međuvremenu, imena ulica i njihovo tačno prostiranje obavljeno je prema sljedećim kartama (otprilike po redoslijedu tačnosti):


Trebalo bi provjeriti za Zavodom za planiranje KS da li možemo koristiti ove podatke, mislim da mogu biti korisni: