WikiProject Bosnia/Sarajevo/Lokaliteti

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Interesantni lokaliteti

  • Trebević
    • Nije ucrtan vrh Trebevića, šuma (uporediti brdo Žuč), put za vidikovac i Prvi Šumar (FBiH), pješačke staze oko bob-staze, opservatorija itd.
  • Dodati vrhove brda Hum i brda Žuč
  • Izletište Barica
    • Ucrtao sam otprilike prema satelitskom snimku, valjda je tačno :)
  • Dodati još zelenila u grad (koju vrstu terena koristiti?)