WikiProject Bosnia/Sarajevo/Nedostajuce info

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nedostaju informacije - provjeriti itd.

 • Velešići
  • Provjeriti imena ulica i lokacije, npr. ulica Isaka Samokovlije? pošto su štampane karte netačne, mora se otići tamo
  • uporediti kartu na Live! Maps
  • VAŽNO! Ne smije se kopirati karta sa Live! Maps jer se time krše autorska prava. Otići na lice mjesta i dodati par ključnih ulica.
 • Švrakino Selo, naselje "Kanare"
  • Ovdje je karta pravljena prema karti Sejtarija + satelitski snimak + nova imena, pošto je naselje dosta izmijenjeno u međuvremenu treba izaći na lice mjesta i provjeriti
   • Dosta je sređivao ovo područje korisnik AnelZukic a i ja sam dodao novih imena koristeći kartu sa ulica Dobrinje pa se može smatrati popravljenim koliko je moguće bez odlaska tamo
 • Dobrinja (FBiH dio)
  • Nema imena nijedne ulice - Na štampanim kartama su netačna imena! (bio tamo i uvjerio se)
 • Ilidža
  • Nema imena ulica - Dodana imena ulica prema karti Sejtarija
 • Vogošća
  • Provjeriti informacije, dodati još ulica
   • Dodana imena ulica prema karti Sejtarija. Međutim ova karta se završava kod ulice Branilaca Vijenca (ustvari ulica je samo započeta).
 • Hotonj
  • Na karti Sejtarija ucrtane su ulice: Rašida (!?), Bešlije (vjerovatno jedna ulica), Mitra Šućura, Muharema Čuture (iz dva prekinuta dijela), Miše Đokića, Jusufa Jakupovića, Ramiza Alića, Ramiza Gugača. Ova shema ulica uopšte ne odgovara satelitskom snimku. Pošto nije velika površina u pitanju, a blizu je glavne ceste, predlažem GPS misiju.
 • Rajlovac
  • Ulice su ucrtane okvirno prema satelitskom snimku, međutim ovo naselje uopšte ne postoji niti na jednoj od karata! Oblast je na Sejtariji označena kao Mijatovići, ali centar Rajlovca je blizu. - Odradio korisnik Elvedin
 • Hrasnica
  • Nije skoro nikako ucrtana, na desetine ulica se mogu naći na karti Sejtarija. Došao sam iz pravca sjeverozapada do ulice Stari harem, a iz pravca sjeveroistoka Sokolović kolonija je potpuno završena. Iz pravca jugoistoka Grlica djeluje završeno a trebalo bi ucrtati fabriku Famos.
  • Treba zaokružiti ogromni obuhvat šume na Igmanu koji je započet (može se vidjeti bezimeni pravac).
 • Ilidža
  • Ucrtati hotele na ilidži, auto-camp i jezerca na termalnoj rivijeri (mora se koristiti natural:water pošto Mapnik ništa drugo ne renderira).
 • Osijek itd.
  • Dovršiti ulicu Mekote, ulice: Mali kiseljak, Gaj brdo itd. (ima na karti Sejtarija)
  • Ucrtati naselje Vrtovi riverine (kod ulice Lužansko polje, kao i priključak na brzu cestu)
   • Izgleda da je to to što se tiče Vrtovi riverine - Sastavci - Vreoca
  • Naselje Plandište (ulice Slana bara i Sarajevska rijeka, ne vide se na satelitskom snimku a karta Sejtarija djeluje sumnjivo)
 • Okolica Željinog stadiona
  • Na kartama se spominje nekoliko ulica: Hercegovačka, Bledska, dio Banjalučke, ? (zaboravio sam), koje se uopšte ne mogu naći na Yahoo i Google Maps, odnosno ne izgledaju tako (Banjalučka se završava puno ranije, Hercegovačka nema dio iznad obilaznice, ostale dvije ne postoje). Potrebno istražiti.
   • Korisnik AnelZukic je dosta sređivao ovaj dio i usput totalno ukinuo Hercegovačku ulicu. Valjda zna čovjek šta radi.
 • Soukbunar
  • Ako ova mala uličica do Malog Soukbunara nije Strikova nego Porodice Foht, koja je onda Strikova???