WikiProject Bulgaria/Български острови по река Дунав

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Списък на българските острови по поречието на река Дунав (подредени са по течението - от запад на изток):

relation всички