WikiProject Iceland/nature reserve

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Nature reserve data available from Umhverfisstofnun can be found here: Landupplýsingar.

IUCN class tags can be found at the International Union for Conservation of Nature.

Tagging Scheme

Svæði friðlýst samkvæmt lögum um náttúrvernd Areas proctect according to the Nature Conservation Act OSM tag
Þjóðgarðar National Parks
Friðland Nature Reserve
Náttúruvætti Natural Monument
Búsvæði Habitat Protection Area
Fólkvangar Country Park
Svæði sem njóta verndar samkvæmt sérlögum Areas proctect according to Special Acts OSM tag
Önnur svæði Other areas
Vatnsverndarsvæði Water protection area boundary=protected_area;protect_id=12