WikiProject Latvia/easter eggs

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Easter eggs in Latvia

This page will try to document possible easter eggs (obvious mistakes) in various maps regarding Latvia.

RIGIS

Rīga

Jāņa sēta

Biggest map publisher in Latvia, monopoly status. Quality maps, still there are some mistakes.

Ikšķile

  • Ceriņu iela dabā turpinās līdz pat Egļu ielai, kartē izbeidzās pie Jasmīnu ielas
  • Ceļš no Jaunikšķiles uz Saulesdārzu kartē ir ar 300 pārrāvumu pie "Dimantu ferma" un atzaru uz dzelzceļa pusi, dabā atzara nav un pārrāvuma arī nav.

Cēsis

  • JS kartē Marijas iela ir no Aveņu līdz Lauku ielai, bet dabā no Aveņu līdz Līgatnes ielai
  • Smilgu iela parādīta kā begusies pie Klusās ielas, patiesībā beidzas pie Rasas ielas

Līgatne

Augšlīgatnē Ozolu iela parādīta kā Ķiršu ielas turpinājums, dabā tās krustojas 90 grādu leņķī.

Google maps

Cēsis

  • Jurģu iela kartē saucas Līgatnes iela