Norway/Translation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


This page is written in Norwegian.

Oversettelse av grunnkonsepter i OSM

De grunnleggende konseptene i datamodellen påvirker store deler av terminologien, og dermed også oversettelsen. Særlig gjelder dette konseptene noder (punkter), veger (linjer), områder, relasjoner og merker. Hver gang noe plasseres på kartet gjøres det ved å sette en node på det aktuelle stedet. En node består av en lengdegrad og en breddegrad og har ingen utstrekning. For å markere hvor veger, elver, jernbaner og lignende går, må det tegnes en veg mellom flere punkter. En veg i OSM kan ikke eksistere uten punktene den går mellom. Dersom vegen er lukket, dvs at den starter og slutter i det samme punktet, kalles den den et område.

For å angi hva en node, en veg eller et område representerer må det settes ett eller flere merker på dem.

Engelsk Norsk
node node
way veg
area område
tag merke
relation relasjon

Andre oversettelser

Engelsk Norsk
changeset endringssett

Oversette OpenStreetMap-programvare til norsk

En rekke programvare er mer eller mindre tilgjengelig på norsk og oversettes av frivillige