WikiProject Slovakia/GPS Logs

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

GPS Logy

toto je stručný prehľad ako vytvoriť a spracovať GPS log

Slovník

  • GPS (Global Positioning System) - systém určovania polohy zložený s aktívnej a pasívnej časti. Aktívna časť je tvorená družicami vysielajúcimi informácie o čas a polohe družíc, pasívna časť pozostáva z GPS prijímača, ktorý prijíma signál z družíc a pomerne zložitým výpočtom spočíta polohu. Presnosť polohy je väčšinou lepšia ako 10-15 metrov, výnimočne 5-10 metrov. Viac informácií na GPS na Wikipedii
  • NMEA 0813 (National Marine Electronics Association, organizácia, ktorá zadefinovala tento protokol) je komunikačný protokol, ktorým GPS prijímač komunikuje s ostatnými zariadeniami alebo programami napr. s navigačným programom. NMEA protokol má textový formát. Viac informácií NMEA na Wikipedii (angl.)
  • GPX (GPS eXchange Format) je XML formát vytvorený na výmenu GPS dát medzi aplikáciami

Prečo GPS Log ?

Vzhľadom na charakter projektu OSM, ktorý si predsavzal vytvorenie voľne dostupných mapových dát, môže čeliť konfrontáciám a spochybňovaniu pôvodu a zdroja dát. GPS Log v tomto prípade slúži ako dôkaz, o tom, že niektorý z prispievateľov, na danom mieste bol, a že mapové podklady nevznikli odkreslením napr. z Google Maps. Preto je dôležité GPS Logy nie len zaznamenávať, ale aj nahrávať do databázy projektu.

Ako Log-ovať

Zhrnuté do jednej vety, potrebný je GPS prijímač, ktorý dokáže uchovávať prejdenú trasu, alebo GPS prijímač pripojiteľný k PDA a v ňom program, ktorý dokáže tieto údaje uložiť do súboru.


O tom ako nastaviť GPS prijímač s pamäťou (väčšinou býva dosť obmedzená) a aké zvoliť parametre zaznamenávania nájdete v článkoch na túto tému (angl.)

Ak používate PDA, s pamäťou nebýva problém, tam je najlepšie nastaviť logovanie každú sekundu. Pokiaľ je to možné, logujte všetko, čo z GPS prijímača dokážete dostať, najlepšie priamo dáta v NMEA formáte.

V našich končinách je pomerne obľúbený navigačný softvér iGO. Informácie z mapy, žiaľ kvôli copyright-u, používať nie je možné, na vytvorenie záznamu prejdenej trasy sa bez problémov použiť dá. Zabudovaná funkcia záznamu prejdenej trasy však uchováva iba minimálne údaje, ktoré exportuje do gpx formátu. Našťastie je tu možnosť ukladať aj NMEA log. Nastavenie je nasledovné: zobrazte si mapu, kliknite na menu, kliknite na záložku zobraziť, kliknite na správa prejdenej trasy. V pravo hore je tlačidlo možnosti prejdenej trasy.
Tieto nastavenia slúžia na zapnutie záznamu prejdenej trasy, interval ukladania 1 sec, odporúčam zapnúť auto-ukladanie pretože si potom dodatočne môžete pozrieť kade ste chodili. Úplne posledné nastavenie umožňuje zapnúť Vytvorenie NMEA SIRF záznamu. Toto vyžaduje, aby program mal možnosť zapisovať na SD kartu, pretože do adresára igo\GPSLOG bude zapisovať všetko čo príjme z GPS prijímača.
Záznam prejdenej trasy v iGO sa dá celkom dobre využiť aj počas zaznamenávania trasy, Ak si počas zaznamenávania trasy, zapnete zobrazenie prejdenej trasy, budete mať peknú farebnú čiaru na miestach kade ste chodili a veselo sa môžete podľa nej orientovať kade ešte chcete zabočiť pešo, bicyklom alebo autom :)
Pozor!!! z mapových podkladov iGO nesmiete čerpať žiadne informácie.


NMEA formát obsahuje veľa údajov, ktoré neskôr môžu poslúžiť na lepšie spracovanie a filtrovanie. Obsahuje informácie o tom, z koľkých satelitov prijímač prijímal signál, akú odhaduje chyby polohy s pod.

Tieto údaje je po prenesení do počítača potrebné upraviť a konvertovať. Na tento účel celkom dobre poslúži napr. (GPSBabel). Je dostupný aj pre Windows aj pre Linux.

Používať GPS Babel je v podstate jednoduché, formát príkazového riadu, ktorý okrem konverzie z NMEA do GPX formátu odstráni aj tie údaje, ktorých presnosť je horšia ako zadaná hodnota je

gpsbabel.exe -i nmea -f  meno_suboru_nmea  -x discard,hdop=3,vdop=3 -o gpx -F meno_suboru_gpx

Pokiaľ si chcete konvertovanie trošku zautomatizovať, pozrite si článok o SK:Konverzia do GPX.

Ak je potrebné niektoré časti z log-u odstrániť - napríklad preto, že každý váš log začína a končí v mieste bydliska a zdá sa zbytočné mnohokrát upload-ovať tú istú časť trasy - je vhodné použiť nejaký editor. Voľne dostupný celkom šikovný program pre Windows je GPS TrackMaker.

Pravdepodobne väčšina Vašich GPS logov, bude začínať alebo končiť v mieste bydliska. Ak máte obavy, že by sa niekto mohol na základe vašich GPS logo-v pokúšať určiť alebo vydedukovať miesto Vášho bydliska, môžete použiť nasledovný postup, ktorý minimalizuje pravdepodobnosť uhádnutia miesta bydliska:

  • vymažte GPS body v kruhu s polomerom 200-500 metrov so stredom v bydlisku
  • potom vymažte body v kruhu 1-2 kilometre tak, aby tento väčší kruh nemal stred v mieste Vášho bydliska pritom uplne prekrýval pôvodný menší kruh

Tento postup je najúčinnejší, keď ho robíte vždy rovnako, t.j. vždy rovnaký malý kruh okolo bydliska rovnako veľký väčší kruh, so stredom vždy na tom istom mieste.


V neznámom meste, ale aj pre dobrý pocit zo systematického prístupu (v zmysle "aby som všetko prešiel v danej oblasti") je možné použiť nasledovný postup:

  • zabočte vždy doprava
  • ak cesta končí, urobte pomalú otočku doprava po oblúku asi 2 metre (to aby sa v logu dala rozoznať otočka)
  • ak cesta nekončí, iba ste došli na hranicu oblasti, ktorú chcete zaznamenať, alebo ste sa otáčaním doprava dostali na miesto miesto kade ste už prešli, urobte pomalú otočku doľava

Možno sa pýtate, prečo doprava... No, je to celkom jednoduché - v našich končinách vozidlá jazdia po pravej strane vozovky - a tak odbočovanie doprava je podstatne bezpečnejsie, pretože pritom nekrižujete dráhu iných vozidiel.

Posledný krok

Tak, keď už je súbor v správnom formáte, je možné ho upload-ovať. Na túto finálnu akciu bude potrebné si vytvoriť účet, ktorý ďalej poslúži aj pri sťahovaní a editovaní mapových dát.