WikiProject Sweden/Gävleborg

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Här finns information om karteringsaktiviteten för Gävleborgs län i Sverige. Detta är en undergrupp till WikiProject Sweden.

Mål

  • Kartlägga alla större vägar (E-, riks- och länsvägar)
  • Kartlägga alla huvudorter
  • Kartlägga järnvägsspår (se även WikiProject Sweden/Railways)
  • Kartlägga alla cykelleder (se även WikiProject Sweden/Cycle networks)
  • Kartlägga små och större vandringsleder. Kungsleden är ett exempel bland de större.

Orter

Följande lista på kommuner har hämtats från svenska Wikipedia, Gävleborgs_län :

Kommun Täckning Kommentar
Bollnäs  ?
Gävle Hyfsad
Hofors  ?
Hudiksvall  ?
Ljusdal  ?
Nordanstig  ?
Ockelbo  ?
Ovanåker  ?
Sandviken  ?
Söderhamn  ?

Vägar

E-vägar

nummer Relation Sträckning Status Anmärkning
E 4 28016 (i J P h a m G X) Länsgränsen mot Uppsala - Länsgränsen mot Västnorrland
E 16 1457562 (i J P h a m G X) Gävle - Länsgränsen mot Dalarna  ?

Riksvägar

nummer Relation Sträckning Status Anmärkning
50 72926 (i J P h a m G X) Jönköping - Söderhamn  ?
56 413774 (i J P h a m G X) Norrköping - Gävle  ?
76 373548 (i J P h a m G X) Gävle - Norrtälje  ?
80 Gävle - Rättvik  ? Se E 16
83 52457 (i J P h a m G X) E4 (Gävle) - E14 (Ånge)  ?
84 52833 (i J P h a m G X) Hudiksvall - Norwegian border  ?

Länsvägar

nummer Relation Sträckning Status Anmärkning
272
1658461 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Uppsala - Sibo ?
296
1658532 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (3/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ytterhogdal/E45 - Los - Orsa ?
301
1658555 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (2/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Alfta - Rättvik ?
302
1658556 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kungsgården - Järbo - Medskog/länsväg 272 ?
303
1658584 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ockelbo - E4/Trafikplats Hagsta ?
305
1360476 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Delsbo - Stöde ?
307
1658585 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jättendal - Hassela ?
310
1658596 (i J P h a m G X)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västbacka - Korskrogen/riksväg 84 ?

Sekundära länsvägar

Ej komplett.

Anmärkning: Länsvägarna med nummer från 500 (så kallade sekundära länsvägar) bör inte markeras med ref-taggen utan istället med reg_ref då vägarna saknar denna skyltning längs vägen.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
X500 Dalarnas läns gräns vid Högberget - Bärrek - Ås, Österfärnebo (272)  ?
X501 Dalarnas läns gräns vid Grönsinka - Grönsinka (502)  ?
X502 Dalarnas läns gräns vid Grönsinka - Grönsinka

(501) - Ängsnäs (503) - Trekanten (515) – norr Östanhede (272)

 ?
X503 Ängsnäs (502) - Stärte kvarn - Österfärnebo k:a (272)  ?
X504 Uppsala läns gräns vid Bredforsen - Finnböle (509)  ?
X506 (Tärnsjö, U 871 -) Västmanlands läns gräns vid Baggbo - Hade (507)  ?
X507 (Östervåla, U 872 -) Västmanlands läns gräns söder Kolartorp - Hade

(506) - Jugansbo (508) - Ön (norra färjeläget) - Hedesunda k:a (516) - Hedesunda (509) - Brunnsheden (56)

 ?
X508 Jugansbo (507) - Sevallbo - Uppsala läns gräns vid Ingsån (- Söderfors,

C 760)

 ?
X509
1657723 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) Alderhulten (272) - Vinnersjö - Hedesunda (56) - Brunn (507) -Finnböle

(504) - Hästbo (531) - tpl Gävle Södra (E4, 76)|?||

X510 (Svinöhed, W 764 -) Dalarnas läns gräns vid Stigsbo - Vallbyheden

(- 514)

 ?
X511 Vallbyheden (68) - Solberga (513)  ?
X512 Tavelbacken (68) - Torsåker (513)  ?
X513 Tjärnäs (514) - Berg (68) - Solberga (511) - Torsåker (512, 515) -

Vij (68)

 ?
X514 Vallbyheden (68) - Tjärnäs (513) - Hofors (80)  ?
X515 Östanhede (272) - Trekanten (502) - Gammelstilla - Torsåker (513)  ?
X516 Ålbo (56) - Hedesunda k:a (507)  ?
X517 Storvik (522) - Storvik jvgstn (Tingsgatan)  ?
X518  ?
X520  ?
X521  ?
X522  ?
X524  ?
X525  ?
X527  ?
X529  ?
X530  ?
X531  ?
X532  ?
X533  ?
X536  ?
X537  ?
X538  ?
X540
1658251 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X541
1658250 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X542
1657724 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X543  ?
X544  ?
X546  ?
X547  ?
X548  ?
X549  ?
X551  ?
X552  ?
X553  ?
X555  ?
X559  ?
X563  ?
X567  ?
X569  ?
X570  ?
X571  ?
X573  ?
X574  ?
X575  ?
X576  ?
X577  ?
X578  ?
X579  ?
X580  ?
X583
1657774 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X584  ?
X585  ?
X586  ?
X588
1658069 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X589  ?
X590  ?
X594  ?
X595  ?
X596  ?
X597  ?
X598  ?
X599  ?
X601  ?
X604  ?
X605
1657775 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X606  ?
X609  ?
X610  ?
X611
1657755 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X612  ?
X613
1657756 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X614  ?
X615  ?
X616  ?
X617  ?
X618  ?
X519  ?
X620
1657768 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X621
1658070 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X622  ?
X623
1657760 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X624  ?
X625  ?
X626  ?
X627  ?
X628  ?
X629
1657972 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X630  ?
X633
1657973 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X634  ?
X635  ?
X640  ?
X641
1657776 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X649
1657761 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X651
1657762 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X653
1657763 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X656
1658102 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X658  ?
X660
1658103 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X663
1658104 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X667  ?
X669  ?
X670  ?
X671  ?
X676 (748) - Visvallsvägen/Idenorsvägen- Idenors k:a - Saltvik  ?
X677  ?
X678  ?
X679
1658105 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X684
1657769 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X685
1657770 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X688
1657764 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X700
1658106 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X703
1658107 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X704
1658252 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X723  ?
X728  ?
X736
1658253 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X741  ?
X745  ?
X748  ?
X749  ?
X750  ?
X752  ?
X754  ?
X756
1658272 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X757  ?
X758
1658273 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X760
1658274 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X761  ?
X763  ?
X768
1658275 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X769
1658276 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X770  ?
X771  ?
X772  ?
X773
1658277 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X774  ?
X775  ?
X777  ?
X778  ?
X780  ?
X781  ?
X782  ?
X783  ?
X784  ?
X785  ?
X786  ?
X787
1658278 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X788  ?
X789  ?
X790
1658279 (i J P h a m G X)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X792  ?

Länkar