WikiProject Sweden/Nature conservation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Detta är ett underprojekt till WikiProject Sweden för att koordinera importering och kartläggning av naturvårdsområden (naturreservat och nationalparker) i Sverige.

Mål

  • Att importera eller kartlägga alla naturvårdsområden i Sverige

Nytt initiativ 2017

Numera är det naturvårdsverket som har datat för naturreservaten (zip med shape fil) och tyvärr så stämmer inte id/ref alltid med de äldre importerna.

Se WikiProject Sweden/naturvardsverket import

Status Old

Län Bokstav Relation Täckning Importerad Kommentar
Blekinge län K relation 1437919 100 % Importerad av Leojth 2011-02-20
Dalarnas län W relation 303952 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-27 Naturreservaten bör ändras till "leisure=nature_reserve"
Gotlands län I relation 1459276 100 % Importerad av Leojth 2011-03-05
Gävleborgs län X relation 304571 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-28 Det saknas naturreservat tillkomna efter importen, t.ex Skrebbmyran
Hallands län N relation 1425177 100 % Importerad av Leojth 2011-02-13
Jämtlands län Z relation 300577 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-23
Jönköpings län F relation 1424451 100 % Importerad av Leojth 2011-02-13
Kalmar län H relation 1437350 100 % Importerad av Leojth 2011-02-20
Kronobergs län G relation 1436191 100 % Importerad av Leojth 2011-02-19 Vissa reservat i Växjö är förbättrade med GPS.
Norrbottens län BD relation 299179 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-20
Skåne län M relation 1460549 100 % Importerad av Leojth 2011-03-06 Nationalparkerna är inlagda av någon annan
Stockholms län AB relation 1463759 100 % Importerad av Leojth 2011-03-08
Södermanlands län D relation 1460256 100 % Importerad av Leojth 2011-03-05
Uppsala län C relation 1461863 100 % Importerad av Leojth 2011-03-06
Värmlands län S relation 305122 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-28
Västerbottens län AC relation 300397 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-22
Västernorrlands län Y relation 301492 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-23
Västmanlands län U relation 1460337 100 % Importerad av Leojth 2011-03-05
Västra Götalands län O relation 1021141 100 % Importerad av Leojth 2010-07-05
Örebro län T relation 305317 100 % Importerad av Bengibollen 2009-10-29 Naturreservaten bör ändras till "leisure=nature_reserve"
Östergötlands län E relation 1460078 100 % Importerad av Leojth 2011-03-05

Taggning

Tagga en väg eller relation (inte båda) med minst följande taggar:

Naturreservat

Namn Värde
leisure nature_reserve
source Datakälla
name Namn på naturreservatet

Nationalparker

Namn Värde
boundary national_park
source Datakälla
name Namn på naturreservatet

Till dessa får gärna extra taggar läggas till från importering.

Exempel

leisure=nature_reserve
name=Bestorp
lst:ref=123456
lst:kommun=Skövde
source=Länsstyrelsen i Västra Götalands län (gis.lst.se)

Historik

Tidigare har standard varit i Sverige att tagga alla naturvårdsområden med "boundary=national_park" på grund av att renderingen inte blev bra med "leisure=nature_reserve". Detta är nu åtgärdat och numera rekommenderas att använda "leisure=nature_reserve" för naturreservat och "boundary=national_park" för nationalparker.

Gruppering

För att lättare hitta igen alla naturvårdsområden så grupperas de i en superrelation per län.

Källor

OpenStreetMap har tillåtelse att importera naturvårdsområden från Länsstyrelsen på grund av att det är offentlig information: [1]. Shape-filer kan hämtas från gis.lst.se. Vissa naturreservat är spårade på vanligt sätt med GPS.