Talk:Sweden/Nature conservation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Omskrivning av hela sidan

Jag föreslår att vi skriver om sidan och skapar en arkivsida från första importen. Innehållet från WikiProject Sweden/naturvardsverket import flyttas hit.--PangoSE (talk) 21:19, 30 September 2018 (UTC)