WikiProject Sweden/naturvardsverket import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Areas

Nationella marktäckedata 2018

Raster source Data source and metadata

The original data is available as CC0. Quote from the source web page: "Villkor för nyttjande: Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0".

Import Plan: WikiProject Sweden/NMD 2018 Import Plan

Boundary

Old import page

Protected areas previewNationalpark

Meta info

Data source

CC0

Naturreservat

Meta info

Data source

CC0

NVV code data Förslag på osm code enligt Tag:boundary=protected area
AREA_HA 1830.78 ta bort
BESLMYND Länsstyrelse governance_type
BESLSTATUS Gällande/Beslutat/Överklagat site_status
DIARIENR 11.121-298-71, 11.1212-2474-87 ref:DIARIENR
FORVALTARE Länsstyrelsen i Uppsala län operator
GEOSTATUS Justerad mot fastighetskarta
IUCNKAT 0-5 protect_class enligt
KOMMUN Älvkarleby ta bort
LAGRUM Naturvårdslagen related_law
LAN Uppsala Län ta bort
LAND_HA 209.06 ta bort
NAMN Billudden name
NVRID 2002408 ref:NVRID
SENGALLDAT 1979-09-26 start_date
SKOG_HA 147.283 ta bort
SKYDDSTYP Naturreservat protection_title
URSBESLDAT 1979-09-26
URSGALLDAT 1979-09-26
VATTEN_HA 1621.73 ta bort

Dataavstämning

Tabellen nedan kan användas för att stämma av vår data mot datan i Shapefilen ovan.

Län/område Antal avvikelser 1+/10+/100+ Kontrollerad senast + signatur
Gotland 10+ -PangoSE (talk) 20:58, 18 September 2018 (UTC) pangoSE/notes
Öland 10+ -PangoSE (talk) 20:58, 18 September 2018 (UTC) pangoSE/notes

För varje avvikelse skapas en not förslagsvis med följande innehåll:

NR stämmer inte/saknas jämfört med Shapefil på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/naturvardsverket_import#Naturreservat

Riksintresse

naturvård

Meta info

Data source

CC0

key osm key ex value
SKYDD protection_title Riksintresse
AMNESOMRAD protection_object Naturvård
NAMN name Stockholms skärgrd; Yttre delen
BESKRIVNIN website http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202279
LAGRUM related_law MB 3:6
BESLUTSDAT start_date 2000-02-07
ORGINALID ref:ORGINALID NRO01001
RIKSID ref:RIKSID 1001
protect_class 7

friluftsliv

Meta info

Data source

CC0

key osm key ex value
OMRADESNR ref:OMRADESNR FW 02
AMNESOMR protection_object Friluftsliv
NAMN name Storån
BESLDATUM start_date 2014-06-24
LAGRUM related_law 3 kap. 6 § MB
SKYDD protection_title Riksintresse
ARENDENR ref:ARENDENR NV-04528-15
LANK_BESLU website http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/237695
AKTIVITET protection_object Kanot, naturupplevelser, fritidsfiske
NATURTYP protection_object Sjöar och vattendrag, odlingslandskap
protect_class 21

Landuse

Natura 2000