WikiProject Sweden/naturvardsverket import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Boundary

Old import page

Protected areas preview

Nationalpark

Meta info

Data source

CC0

Naturreservat

Meta info

Data source

CC0

NVV code data Förslag på osm code enligt Tag:boundary=protected area
AREA_HA 1830.78 ta bort
BESLMYND Länsstyrelse governance_type
BESLSTATUS Gällande/Beslutat/Överklagat site_status
DIARIENR 11.121-298-71, 11.1212-2474-87 ref:DIARIENR
FORVALTARE Länsstyrelsen i Uppsala län operator
GEOSTATUS Justerad mot fastighetskarta
IUCNKAT 0-5 protect_class enligt
KOMMUN Älvkarleby ta bort
LAGRUM Naturvårdslagen related_law
LAN Uppsala Län ta bort
LAND_HA 209.06 ta bort
NAMN Billudden name
NVRID 2002408 ref:NVRID
SENGALLDAT 1979-09-26 start_date
SKOG_HA 147.283 ta bort
SKYDDSTYP Naturreservat protection_title
URSBESLDAT 1979-09-26
URSGALLDAT 1979-09-26
VATTEN_HA 1621.73 ta bort

Riksintresse

naturvård

Meta info

Data source

CC0

key osm key ex value
SKYDD protection_title Riksintresse
AMNESOMRAD protection_object Naturvård
NAMN name Stockholms skärgrd; Yttre delen
BESKRIVNIN website http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202279
LAGRUM related_law MB 3:6
BESLUTSDAT start_date 2000-02-07
ORGINALID ref:ORGINALID NRO01001
RIKSID ref:RIKSID 1001
protect_class 7

friluftsliv

Meta info

Data source

CC0

key osm key ex value
OMRADESNR ref:OMRADESNR FW 02
AMNESOMR protection_object Friluftsliv
NAMN name Storån
BESLDATUM start_date 2014-06-24
LAGRUM related_law 3 kap. 6 § MB
SKYDD protection_title Riksintresse
ARENDENR ref:ARENDENR NV-04528-15
LANK_BESLU website http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/237695
AKTIVITET protection_object Kanot, naturupplevelser, fritidsfiske
NATURTYP protection_object Sjöar och vattendrag, odlingslandskap
protect_class 21

Landuse

Natura 2000