WikiProject Sweden/Public transport/UL

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
100 relation 4479596 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 90 % ? 100 % Björklinge - Lövstalöt - Uppsala
101 relation 2255833 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Uppsala - Vassunda - Knivsta
102 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Uppsala - Danmark - Alsike station - Knivsta
103 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Husby - Viksta - Björklinge - Ärentuna - Uppsala
104 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Brunnby - Skuttunge - Bälinge - Ulva - Uppsala
105 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Åkerlänna - Bälinge (- Uppsala)
106 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Jumkil - Börje - Uppsala
107 relation 5578920 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Vreta - Uppsala
108 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Uppsala - Dalby - Vik - Uppsala
109 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Uppsala - Vänge - Åland - Hagby k:a - Vänge - Uppsala
110 relation 2878255 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Storvreta - Uppsala
111 relation 3284467 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 75 % ? 100 % Bälinge - Uppsala
115 relation 2878254 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Storvreta - Uppsala
116 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stavby - Rasbokil - Gåvsta - Uppsala
117 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Viksta - Råstaberg - Vattholma - Storvreta
118 relation 5579212 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 75 % ? 100 % Gåvsta - Uppsala
119 relation 4663832 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Uppsala - Skölsta - Uppsala
125 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Alunda - Tuna - Edinge - Gåvsta (- Uppsala)
134 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Ribbingebäck - Järlåsa
139 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Molnebo - Julmyra - Siggefora - Järlåsa
146 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stensunda - Bladåker - Knutby
147 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Knutby - Solvalla - Faringe k:a - Faringe stn - Almunge
183 relation 2255811 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 100 % 100 % (Uppsala -) Knivsta - Sigtuna - Knivsta (- Uppsala)
186 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Knivsta - Östuna - Lagga - Uppsala
188 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Sigtuna - Uppsala
220 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Kolarvik - Enköping
221 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Ön - Lillkyrka - Vallby - Enköping
222 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Torsvi - Lillkyrka - Boglösa - Enköping
223 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Enköping - Lillkyrka - Grillby - Skolsta - Enköping
224 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Salinge - Långtora - Enköping
225 relation 8465706 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 98 % ? 100 % Heby - Fjärdhundra - Enköping
226 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Haga - Enköping
310 relation 2795831 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 99 % ? 100 % Bålsta - Krägga - Bålsta
311 relation 2795829 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 99 % ? 100 % Bålsta - Lugnet - Skokloster - Söderskogen - Bålsta
418 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Alunda - Vasängen - Alunda
419 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Alunda - Ramhäll - Alunda
501 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Älvkarleby - Skutskär - Furuvik - Gävle
502 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Skutskär - Älvkarleö - Skutskär
504 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Skutskär - Gårdskär - Skutskär
510 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Tierp - Skärplinge - Älvkarlby - Skutskär - Gävle
511 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Skärplinge - Karlholm - Västland - Tierp
513 relation 8434385 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 55 % ? 100 % Östervåla - Månkarbo - Tierp
514 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Örbyhus - Vendel - Björklinge - Uppsala
515 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Skärplinge - Vavd - Hållnäs - Fagerviken - Skärplinge
516 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Tierp - Söderfors - Tierp
517 relation 5976935 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 99 % ? 100 % Örbyhus - Tobo - Tierp
518 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Tierp - Älvkarleby - Skutskär
524 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Skärplinge - Hillebola - Örbyhus
751 relation 5579209 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 25 % ? 100 % Uppsala - Rasbo - Forsmarks kraftverk
752 relation 5578747 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 % ? 100 % Uppsala - Österbybruk - Forsmarks kraftverk
753 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Gävle - Skutskär - Forsmarks kraftverk
770 relation 6365804 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 20 % ? 100 % Storvreta - Fyrislund - Gränby C
772 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Östervåla - Harbo - Uppsala
773 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Västerås - Uppsala
774 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Västerås - Enköping - Uppsala
775 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Östhammar - Gimo - Uppsala
777 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Österbybruk - Uppsala
801 relation 3283084 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Uppsala - Knivsta/AR - Arlanda Airport Needs surveying at Arlanda
803 relation 2795830 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 90 % ? 100 % Enköping - Ekolsund - Bålsta
804 relation 3385730 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 95 % ? 100 % Enköping - Uppsala Probably complete except in Enköping
805 relation 5579210 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 30 % ? 100 % Hallstavik - Rasbo - Uppsala
806 relation 4103050 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 70 % ? 100 % (Knutby -) Almunge - Långhundra - Arlanda
808 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Norrtälje - Edsbro - Knutby (- Uppsala)
809 relation 1140215 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Knutby - Almunge - Uppsala
811 relation 5579213 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 95 % ? 100 % Öregrund - Östhammar - Gimo - Alunda - Uppsala
817 relation 5976936 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 95 % ? 100 % Gimo - Österbybruk - Örbyhus
821 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Tierp - Månkarbo - Uppsala
822 relation 6365805 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 25 % ? 100 % Vattholma - motorvägen - Uppsala
823 relation 5578749 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 99 % ? 100 % Österbybruk - Skyttorp - Vattholma - Uppsala
826 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Forsmark - Österbybruk
832 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Skutskär - Skärplinge - Forsmark
835 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Östhammar - Forsmark - Skärplinge - Tierp
844 relation 6334214 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 99 % ? 100 % Östervåla - Harbo - Uppsala
848 relation 2960895 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Sala - Heby - Vänge - Uppsala
851 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Forsmarks kvarn - Valö - Gimo
852 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Raggarön - Långalma - Östhammar
853 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Södra Gräsö - Öregrund
854 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Norra Gräsö - Öregrund
855 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Öregrund - Forsmarks kraftverk
856 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Tuskö - Långalma - Sund - Öregrund
857 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Östhammar - Hargshamn - Hallstavik
858 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Alunda - Gimo - Forsmarks kraftverk
859 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Boda - Ulrikeberg - Forsmarks kraftverk
860 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Gammelhus - Ed - Forsmarks kraftverk
865 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Östervåla - Tärnsjö - Heby
867 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Östervåla - Tärnsjö - Huddunge - Heby
874 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Västerås - Hummelsta - Enköping
876 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Strängnäs - Märsön - Enköping (- Uppsala)
880 relation 3680895 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Uppsala - Arlanda
886 relation 5579211 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 45 % ? 100 % Alunda - Uppsala
895 relation 2147651 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Bålsta - Örsundsbro - Uppsala
896 relation 2795822 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 5 % ? 100 % Bålsta - Uppsala
898 relation 238196 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 1 % ? 100 % Enköping - Bålsta - Barkarby - Kista Needs review in the Kista area
952 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Tierp station - Atlas Copco - Tierp station

Stadsbussar Enköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
201 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stora Torget - Lasarettet - Lillsidan - Resecentrum - Stora Torget
202 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stora Torget - Bergvreten - Fanna - Stora Torget
203 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stora Torget - Enögla - Bergsgatan - Stora Torget
204 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stora Torget - Myran - Romberga - Stora Torget
211 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stora Torget - Resecentrum - Myran - Romberga - Lillsidan - Stora Torget
212 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stora Torget - Fanna - Bergvreten - Stora Torget
215 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Stora Torget - Ljunggården - Munksundet - Lasarettet - Stora Torget
216 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Mjuka linjen: Gröngarn - Stora Torget - Ljunggården - Havsörnsgatan - Bergsgatan - Stora Torget - Gröngarn

Tätortstrafik Bålsta

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
301 relation 2795825 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % ? 0 % Bålsta station - Kalmarsand - Bålsta station
302 relation 2795821 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % ? 0 % Bålsta station - Aronsborg - Hagviken - Bålsta station
303 relation 2795823 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % ? 0 % Bålsta station - Skörby - Bålsta station
304 relation 2795824 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % ? 0 % Mjuka linjen: Centrum - Åsen - Kyrkcentrum - Centrum
305 relation 2795828 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % ? 0 % Bålsta station - Skörby - Hagviken - Aronsborg - Bålsta station

Knivsta lokalbuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
180 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Knivsta station - Alsike - Ar - Knivsta station
181 relation - (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 % 0 % 0 % Knivsta station - Ar - Alsike - Knivsta station

Stadsbussar Uppsala

A major revision of the route network was implemented in August 2017. Many stops were discontinued or rebuilt, and will need remapping from survey or Mapillary. Routes have not yet been resurveyed in full and will need review unless explicitly stated otherwise.

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 5578748 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Ringlinjen Relations partly based on old route 27, needs review Årstagården - Hanselligatan, some stops at Mimmi Ekholms plats and Gränbystaden unmapped
2 relation 2836637 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Gamla Uppsala - Eriksberg (- Håga) Reviewed Ferlinsgatan - Gnejsplan
3 relation 2836847 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Nyby - Gottsunda östra Reviewed Nyby - Bureusgatan, Väderkvarnsgatan - Grindstugan
4 relation 3988198 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Årsta norra - Gottsunda östra Reviewed Vaksala torg - Lundellska skolan
5 relation 2836849 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Stenhagen - Sävja Reviewed Stenhagens centrum - Vimpelgatan
6 relation 2836936 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Slavsta - Flogsta Reviewed Stadshuset - Ihres väg
7 relation 2836937 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Årsta C - Gottsunda Reviewed Årsta centrum - Björklundavägen
8 relation 3988199 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Ärna - Sunnersta Reviewed Svartbäckens vårdcentral - Trasthagen
9 relation 2876317 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Bergsbrunna - Stabby Reviewed Nyckelaxet - Sävja kyrka, Vimpelgatan - Norrlandsgatan, Sverkerskolan is being rebuilt
10 relation 3164063 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Librobäck - Coop/IKEA (- Nåntuna) Reviewed Gimogatan - Coop/IKEA, Nåntunaparken - Vävstolsvägen
11 relation 3284429 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Fyrislund - Gottsunda Reviewed Stadshuset - Grindstugan, Martallsvägen - Morkullvägen
12 relation 2868425 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Stenhagen - Ulleråker Reviewed Stenhagens centrum - Ekebyhus, Gnejsvägen - Lundellska skolan
30 relation 4016164 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Årsta - Eriksberg Reviewed Sankt Olofsgatan - Täljstenen
31 relation 4023309 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? ? 100 % Sävja - Gottsunda

Old routes needing review or pasting to other route relations

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
14 relation 2836848 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Ärna - Östra Gottsunda
20 relation 1025482 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 100 % 100 % Bergsbrunna - Graneberg
22 relation 1024560 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Stenhagen - Nåntuna
41 relation 4026057 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % ? 100 % Coop Forum/IKEA - Eriksberg Partly replaced by route 30, but which parts exactly?

Tåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig från Giltig till
Upptåget relation 2255984 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 100 % 100 % Gävle - Tierp - Uppsala
Upptåget relation 3177330 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 100 % 100 % Uppsala - Sala