Sweden/Server

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Bakgrund

Under 2013 ältades det fram och tillbaka på #osm.se @ irc.oftc.net om att det skulle vara bra att ha en dedikerad server för diverse OSM projekt[1] i Sverige. User:Kodapan bidrog i tidigt skede med en VPS där han gav möjlighet åt andra att köra projekt. Dock var denna VPS något resursbegränsad.

Hösten 2013 hade slutligen behovet växt sig så stort att någon™ orkade dra igång ett projekt att faktiskt skaffa fram en helt ny maskin. En ansökan skrevs till Gemenskapens projekt 2013 – vilken godtogs – och även Mullet Scandinavia bidrog med lite sponsring för att vi skulle få en lite saftigare maskin. Vi har även blivit lovade colocation samt nät hos både Portlane i Stockholm och FS-Data i Helsingborg.

Log

Mer detaljerad ärenden hittas i vårt ärendehanteringsystem. Milstenar kommer fortsättningsvis publiceras här.

14 november 2013
Servern hämtas från Mullet i Malmö och transporteras till Lund där den temporärt placeras hos ViaEuropa.
Installation av Debian 7.2 för bruk som KVM-värd.
15 november 2013
Konfigurering av KVM, nätverk, lagringsresurser etc.
Installation av gäst-maskiner för http reverse proxy samt generell shell maskin.
16 november 2013
Fortsatt konfigurering av bastjänster.
17 november 2013
Installerat gästmaskin och mjukvara för drift av ärendehanteringsystemet Jira.
26 november 2013
Gemensam session för att få igång diverse tjänster
  • PostGIS
  • Taginfo
  • Overpass
  • Varnish
Ändra nätverksinställningar
28 november 2013
Konfigurera om servern inför flytt till FS-Datas colocation-hall
Servern förbereds för flytt
Test att den klarar omstart på ett korrekt sätt
Flytt av servern från Lund till FS-Data i Helsingborg
FS-Datas lokaler i Helsingborg
2 december 2013
Preliminär tile-server (mod_tile) på plats. Kommer att ersättas med mer avancerad lösning senare
Hemsida för openstreetmap.se uppe
6 december 2013
Taginfo och Overpass för Sverige igång.
9 december 2013
Postfix och Dovecot igång som MX och IMAP-server för openstreetmap.se.
20 december 2013
Flyttat över Tasking Managern från osm.kodapan.se till http://tasks.openstreetmap.se

  1. Tile-servers, Overpass, Nominatim, Taginfo, WMS-server, Mapproxy etc