WikiProject Sweden/Stockholm regional cycle network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Stockholm med kranskommuner har ett gemensamt relativt omfattande cykelnät.

Officiell karta

Stockholms stads karta över de centrala delarna av cykelnätet finns här:

Dessa kartor stämmer inte alltid med verkligheten och man ska hursomhelst undvika att kopiera upphovsrättsskyddad information från dem.

Relationer

Cykelnätet dokumenteras på OpenStreetmap med relationer. På grund av nätets omfattning består det av en "superrelation" som i sin tur innehåller relationer för delsträckorna. På så vis blir det mindre risk för redigeringskonflikter och mindre konsekvenser vid oavsiktlig radering.

Superrelation: relation Regionalt cykelnät

De ingående relationerna är i huvudsak uppdelade enligt de namngivna stråken på den officiella kartan. Då dessa oftast går från en punkt till en annan utan förgreningar, kommer varje delsträcka ibland att utgöra ett segment. Det gäller dock inte när exempelvis cykelbanor på båda sidor av vägen utnyttjas.

Stråk Sträckning/kommentar Status
relation Bälstastråket
relation Edsvikenstråket
relation Ekeröstråket
relation Glömstastråket
relation Gömmarenstråket
relation Huvudstastråket
relation Häradsvägen
relation Hässelbystråket
relation Karlbergsstråket
relation Kungsängenstråket
relation Lidingöstråket
relation stråk Liljeholmen-Alvik Tydligt skyltat från Liljeholmen mot Alvik, men ingen skyltning väster om Alviksbron. Ej utsatt på officiell karta. Uppgift om stråkets namn saknas.
relation Norra Lidingöstråket
relation Norra tvärstråket
relation Nynäshamnsstråket
relation Magelungstråket
relation Saltsjöbadsstråket
relation Skälbystråket
relation Solnastråket
relation Spångastråket
relation Sundbybergsstråket
relation Södertäljestråket
relation Tumbastråket
relation Tyresöstråket
relation Täbystråket
relation Vallentunastråket
relation Vendelsöstråket
relation Vällingbystråket
relation Värmdöstråket
relation Ågestastråket
relation Åkersbergastråket
relation Årstastråket
relation Ältastråket
relation Örbystråket

I Stockholms kommuns ytterområden finns relation Lokalt cykelnät som visar vägen till lokala mål för sport och fritid, bland annat badstränder, simhallar, ridskolor och idrottsplatser. Dessa avstickare binds samman via "Regionalt cykelnät". Några ytterligare kommuner har liknande avstickare från det regionala cykelnätet som inte tycks tillhöra något av stråken. Dessa är samlade i relationer kommunvis:

Kommun Kommentar Status
relation Huddinge
relation Nacka
relation Täby


Skyltning

Det tycks vara respektive kommun som ansvarar för skyltningen. Utformningen av skyltarna varierar något mellan kommunerna, men gemensamt är en röd rektangel med cykelsymbol och texten "Regionalt cykelnät".

I Stockholms kommuns ytterområden finns också gröna skyltar med texten "Lokalt cykelnät". Röda och gröna skyltar används aldrig i kombination på samma ställe. Regeln tycks vara att på de stråk som ingår i "Regionalt cykelnät" används enbart röda skyltar även om destinationen ligger inom "Lokalt cykelnät".

Kvaliteten på skyltningen varierar mycket mellan kommunerna och en del tycks inte ha brytt sig om att skylta det regionala cykelnätet alls. Tabellen nedan visar en sammanfattning. Uppdatera gärna när förhållandena ändras.

Kommun Skyltstatus
Stockholm Väl skyltat i förorterna, men nästan ingen skyltning i innerstaden (allmäna vägledningsskyltar för cyklister finns dock)
Huddinge Väl skyltat.
Haninge Delvis skyltat, men inte kring Haninge centrum.
Lidingö Skyltat, men utan att destinationer har angivits.
Botkyrka Ej skyltat.
Solna Ej skyltat.
Sundbyberg Ej skyltat.
Sollentuna Ej skyltat.
Vallentuna Ej skyltat.
Nacka Väl skyltat på huvudsträckningarna mot Älta och Gustavsberg, men inte mot Saltsjöbaden.
Gustavsberg Väl skyltat på den korta sträcka som går genom kommunen.
Järfälla ?
Täby Väl skyltat.
Tyresö Delvis skyltat.

Taggning

Relationer

Key Value Kommentar
type route
route bicycle
network rcn
name Stråkets namn (planerat)* Se nedan om planerade stråk
ref Stråkets namn (planerat)* Då name-taggen aldrig visas på OpenCycleMap används även ref.

Se https://trac.openstreetmap.org/ticket/4094

state proposed* Se nedan om planerade stråk

Planerade cykelstråk

Flera av de regionala cykelstråk som planerats existerar ännu inte. Det finns ett allmänintresse att kunna se var planerade stråk kommer att gå, men det är också viktigt att undvika missförstånd så att inte cyklister förleds att tro att planerade stråk existerar idag och leds in på olämpliga vägar.

På planerade men ännu ej byggda cykelstråk bör relationen därför taggas med state=proposed och stråkets namn kompletteras med texten "(planerat)". Skilj på föreslagna och planerade stråk. Det cirkulerar många förslag från olika instanser, men de är inte relevanta att rita in på kartan förrän de fastslås och planeras att byggas inom en någorlunda nära framtid.

Om en planerad sträcka kommer att bestå av nya eller väsentligen ombyggda vägar, rita en ny väg taggad med highway=proposed och proposed=cycleway och addera den till relationen. Det blir då tydligt att den planerade vägen ännu inte finns. Rita aldrig ut planerade cykelstråk på vägar som idag är olämpliga för cykling.

Noder

De destinationer som används på skyltarna är markerade som noder i cykelnätet med värdet på lcn_ref satt till namnet på destinationen eftersom det inte finns några nummer. Cycle Node Network Tagging beskriver generell taggning av noder i cykelnätverk.

Vissa kommuner (åtminstone Huddinge och Nacka) har skyltning mot "Stockholm" där avståndet inte anges till någon central punkt, utan endast till kommungränsen. Dessa punkter bör naturligtvis inte markeras som noder.