No:Kartverket import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Lisens og kreditering

Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter CC BY 4.0: [1].

Kartverket har i e-post av 18. august 2014 bekreftet at datasettene som er gjort fritt tilgjengelig kan brukes i Openstreetmap, og at det holder å kreditere Kartverket på en felles side. E-posten ble sendt til NUUG kart-mailinglista, og er arkivert her: [2].

Kartverket er kreditert på lista over bidragsytere til OSM: [3].

Endringssett (changeset) skal merkes source=Kartverket og ev. source:date=YYYY-MM-DD.

Import av Kartverkets frigitte data

Grenser

Administrative enheter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet administrative enheter (riks-, fylkes- og kommunegrenser): [4]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges fylker og kommuner: [5]

Importerte grenser frå N5000 og N2000 blir fjerna frå OSM. Grenser frå andre kjelder blir handtert manuelt.

Gnonthgol har laga ei OSM-fil med grenser: [6] (23MB).

Se tagging av grenser.

Norges maritime grenser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges maritime grenser: [7]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges maritime grenser: [8]

Statistiske enheter – Norges grunnkretser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges grunnkretser: [9]

Kartverkets produktspesifikasjon for statistiske enheter – Norges grunnkretser: [10]

Adresser

Se egen side om import av adresser.

N50 kartdata (Norge 1:50000)

Se egen side om import av N50 kartdata.

Vegdata

Se egen side om import av vegdata.

Sentralt stadnamnregister (SSR)

Se egen side om import fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om den nasjonale databasen for tur- og friluftsruter: [11]

Kartverkets produktspesifikasjon for nasjonal database for tur- og friluftsruter: [12]

Databasen er under etablering og inneholder foreløpig (sommeren 2014) stort sett data fra N50. For noen områder finnes imidlertid innhold fra andre kilder som det kan være aktuelt å importere.

Metoder for import av data til OSM

Det finnes mange fremgangsmåter for å importere data fra Kartverket og inn i OSM. Det er viktig at du har god kjennskap til OSM og har vært med en stund før du starter med dette. Og det er viktig at du alltid følger det vi har blitt enig om i felleskap. Er du i tvil skal du alltid spørre på lista vår, kart@nuug.no.

--Svein Olav 20:20, 27 October 2013 (UTC) har gjort noen vurderinger omkring import her: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Solhagen

Konvertere data fra SOSI-format

Sosi2osm

Den foretrukne måten å konvertere SOSI til OSM på er å bruke sosi2osm. Se tråd på mailinglista for detaljert bakgrunn, [13].

Det finnes debian-pakker (se sosi2osm). For å kompilere fra kildekode, se [14]

Konvertere med GDAL

Gdal er et alternativ til sosi2osm. Se http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI for hvordan du kan få Gdal med støtte for SOSI. Da kan du f.eks. konvertere til Shape-format som kan lastes direkte inn i JOSM (krever egen plugin). Merk at konverteringsprosessen til shape-format mister en del data.

Innlegging av navn

Dette er en import metode som kan gjøres av nybegynnere og gjøres ved å legge til bakgrunnskart basert på N50 serien. For så å legge til navn på allerede importerte elver og vann.

Viktig: ikke legg til annen data enn navn og høyder basert på bakgrunnskartet. Linjer tegnet inn manuelt vil gjøre import vanskeligere senere!

 1. Legg til N50 kart som bakgrunnskartet i JOSM:
  1. Gå til JOSM, velg menyen Imagery -> Imagery Preferences
  2. Trykk på "+TMS" knappen
  3. Fyll inn denne URLen: http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=toporaster3&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
  4. Under max zoom skriv 20
  5. Velg et passende navn f.eks. Kartverket N50
  6. Velg OK
 2. Du kan nå legge til kartet fra menyen Imagery.
 3. Last så ned data for et område kartdata er importert (sjekk her)
 4. Finn så elver og innsjøer som mangler navn. Velg de og skriv inn navn fra N50 kartet.
  1. Noen elver kan være koblet sammen. De kan da deles opp ved å velge elven og noden du vil dele elven på. Trykk så "P" for å dele elven. Tilsvarende kan bekker kobles sammen ved å velge begge og trykke "C". Merk at dette bare skal gjøres når taggene er like og ikke bør gjøres for innsjøer, da dette kan gjøre import av arealdekke vanskeligere.

Manuell import av små mengder data og fletting med eksisterende data

Dersom du ønsker å ta inn en mindre mengde data kan denne fremgangsmåten være et alternativ. Her brukes JOSM og sosi2osm eller GDAL. Etter nedlasting og utpakking av kartdata kan du følge denne veiledningen videre.

 1. Konverter data fra SOSI-format.
  1. Eksempler på bruk av sosi2osm:
   1. Generelt: sosi2osm innfil.SOS lua/default.lua > utfil.osm
   2. Adressedata: sosi2osm Adresser.SOS lua/adresser.lua > Adresser.osm
  2. Eksempelkommando for GDAL: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" Arealdekke.sos.
   1. Shape-filen du får fra GDAL-konverteringen kan så åpnes i JOSM. Dette krever en plugin so heter opendata.
 2. Filtrer data. Siden det kan være mye forskjellige typer data i en fil kan det være greit å filtrere ut det du skal importere. Søker du f.eks. på myr vil du få treff på alle myrer. Og da kan det være greit å legge det over i et eget lag og så lukke det med Shapefilen.
 3. Last så ned eksisterende data fra OSM
 4. Kopier de objektene du ønsker over til dataene fra OSM. Fjern så det som ikke skal være av tagger og legg på det rette som er beskrevet over mer generelt på No:Map_Features og på Map_Features. Eksisterende data skal som hovedregel ligge og import skal bare skje der vi mangler data. For noen typer data krever vi at du er lokalkjent for å sikre at vi ikke importerer gamle utdaterte data.
 5. Husk at veier og andre elementer som skal henge sammen må hektes sammen.
 6. Når du er 100% sikker på at alt er i orden kan du laste opp. Og da er det det laget (layer) du lastet ned som skal lastes opp igjen.

Semi-manuell import av N50 kartdata

Denne metoden er mer krevende men gjør det mulig å utføre større importer. Dette gir også større risiko, så det bør bare gjøres av erfarne brukere.

Oppsett

 1. Last ned verktøy fra https://github.com/tibnor/kartverket2osm
 2. Installer python
  • Installer pakkene lxml og requests (f.eks. pip install lxml og pip install requests)
 3. Installer UtilsPlugin2 i JOSM (det gir bedre muligheter for å "merge" nye og gamle data uten å miste historien).
 4. Installer kartverketimport plugin i JOSM (det bruker for halvautomatisk korreksjon av retning på elver og bekker).

Tips for opplasting av store changesets til OSM

For å unngå problemer med store changesets, som kan ha en tendens til å bli avbrutt i opplastingen dersom serveren har en dårlig dag, anbefales å bruke "Advanced configuration" og velge at changeset skal deles opp i flere mindre deler med 10.000 objekter eller mindre. Når opplastingen er fullført vil de bli slått sammen til ett changesett igjen.

Import av elver og vann

VIKTIG: import av data for kommuner med kyst bør gjøres etter at kysten er importert, for å unngå merarbeid. Import av kyst kan gjøres ved hjelp av sosi2osm (ferdigprosesserte filer ligger her), men er veldig krevende og kan skape store problemer. Hvis du ikke føler deg kompetent til dette; overlat det til noen andre og vent med elver/vann-import til kystlinja er importert. Eventuelt kan kystlinjen flyttes til elvemunningen oppgitt i N50, uten at nodene fra N50 blir flyttet. Da er det greit å vente med kystlinjeimport til etterpå.

 1. Velg kommune og oppdater tabellen for ansvar her
 2. Last ned data for den kommunen du vil importere data for fra denne mappen
 3. Unzip
 4. Filen innholder xxx_part_yy.y_zz.z.osm (pluss noen andre filer). Der xxx er kommunenummeret, yy.y er nedre breddegrad og zz.z er venstre lengdegrad.
 5. Behandle disse filene en etter en i JOSM i alfanumerisk rekkefølge.
 6. Søk etter "FIXME=*", du får da opp alle elver der retningen er usikker. Disse behandles halvautomatisk ved hjelp av tibnors JOSM-plugin (installasjon er beskrevet ovenfor under "Oppsett"). Gå til menyen "more tools" og velg "Check directions of streams". Pluginet vil da gå igjennom hver elv med "FIXME:Check direction of stream". For hver av disse får du opp en boks der du velger Correct/Wrong/Ignore/Stop. Endel bekker må manuelt splittes der retning skal endres (f.eks. hvis to bekker møtes men henger sammen som én linje). Trykk Ignore på disse og ta dem manuelt etterpå.
  • Søk også etter "Fixme=*", du får da opp evler/riverbanks med manglende midtlinje (Tag:waterway=riverbank). Legg til midtlinjer, koble på bekker/elver som kommer innpå, og fjern Fixme-taggen.
  • Lagre filen som del.osm
 7. Bytt ut referanser med referanser til eksisterende data i OSM ved å kjøre: python replaceWithOsm.py del.osm del2.osm --import:water
  • Hvis du har kartverket2osm liggende et annet sted på disken, bruker du her en fullstendig eller relativ path som peker til replaceWithOsm.py — f.eks. kan du legge kartverket2osm som en mappe under $HOME/bin og kjøre kommandoen slik: python $HOME/bin/kartverket2osm/replaceWithOsm.py del.osm del2.osm --import:water
 8. Åpne del2.osm i JOSM. Last ned OSM data for samme område (husk å fjern "Download as new layer")
 9. Søk etter "FIXME=Merge", dette er vann, bekker og elver som finnes i OSM fra før. Flett disse inn i dataen som skal importeres. Her bør du utnytte verktøyet "Replace Geometry" fra Utilsplugin2 (se Oppsett ovenfor) for å beholde historie.
 10. Trykk valider, og rett opp feil.
 11. Sjekk at alle elver og bekker som renner ut i havet faktisk er koblet til kystlinja.
 12. Last opp, med et en import brukerkonto (ditt_brukernavn_import)
 13. Repeter punkt 4 til 12 helt til alle filene er importert
 14. Oppdater tabellen for ansvar her

Import av arealdekke

VIKTIG: gjør først ferdig importen av vann før arealdekke importeres

Følg samme beskrivelse som over, og data finnes i de samme zip-filene her, men punkt 11 er unødvendig, og punkt 6 og 7 er litt annerledes:

 1. Under valideringen vil det ofte bli oppdaget at noen "inner" veier i multipoligoner er tagget som "outer" (dette skyldes sammenfletting av multipoligoner). Fiks dette problemet.
 2. Når replaceWithOsm.py kjøres skal flagget "--import:area" brukes i steden for "--import:water".

Ekstratips: Etter å ha lastet opp et stort changeset, vent helst en stund (f.eks. 15min) før du prosesserer neste fil med replaceWithOsm.py. Ellers risikerer du at den benytter gamle data, og at du får opp en haug med konflikter, duplicate nodes og duplicate ways...

Se også