Ånge kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ånge, Sweden

Latitud : 62.5, Longitud : 15.7
Se kartan över Ånge
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Ånge är en kommun i Sverige på latitud 62.5, longitud 15.7.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Ånge kommun. Detta är en undergrupp till Västernorrlands län.

Kommun- och församlingsgränser

Kommun Område Status Anmärkningar
Ånge Hela kommunen relation 935477 -klar-
Ånge Borgsjö församling relation 1382887 -klar-
Ånge Haverö församling relation 1382888 -klar-
Ånge Torps församling relation 1383083 -klar-

Tätorter

Tätort Folkmängd Status Anmärkningar
Alby 403 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)
Fränsta 1 243 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)
Ljungaverk 917 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)
Torpshammar 493 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)
Ånge 2 956 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)
Östavall 247 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)

Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Riks- och Europavägar

Nummer Relation highway= Sträckning Status Anmärkning
Europaväg 14
relation 52831
trunk Länsgränsen mot Jämtlands län - Sundsvalls kommungräns klar
Riksväg 83
relation 52457
primary Länsgränsen mot Gävleborgs län - Ånge klar

Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 314
1360437 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns - Kölsillre
Länsväg 315
1360432 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns - Kölsillre - Östavall
Länsväg 320
1360516 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns - Kovland

Sekundära länsvägar

Sekundära länsvägar sätts vanligen till "secondary".

Undantag är uppklassningen av Timmervägen mellan riksväg 86 i Bergsåker (med anslutning till E14) och E 4 i Birsta har satts till primary för sin funktion som huvudled förbi Sundsvall och som transportled för att leda timmertransporter runt stan istället för genom stan.

Sträckor på sekundära länsvägar med lägre bärighetsklass (BK2 och BK3) nedklassats till "tertiary", förutom Skolhusallén i Sundsvall som utgör en viktig länk mellan E14 Bergsgatan och Norrmalmsgatan respektive Köpmangatan. Har man inte prioriterat bärigheten kan man väl allmänt anse att de inte heller är så viktiga vägar.

Smågrenar med tilläggsnummer .01 eller .02 samt avstickare (omvägar) med egna nummer har också satts till tertiary även om de har bärighetsklass 1 (BK1). Undantag har gjorts då dessa ansluter till väg av högre klass (riksväg och/eller Europaväg). Dessa har då satts till secondary.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
500
1372495 (i J)
Road (3/4)Speed limits (3/4)Detours (3/4)Relation (3/4) Överturingen (315)-Bursnäset secondary
501
1372499 (i J)
Road (3/4)Speed limits (3/4)Detours (3/4)Relation (3/4) Överturingen (315)-Heden-Jämtlands läns gräns vid Kroknäs (Z548) secondary
502
1372506 (i J)
Road (3/4)Speed limits (3/4)Detours (3/4)Relation (3/4) Ytterturingen (315)-Ön-Långtorpet secondary
503)
1372507 (i J)
Road (3/4)Speed limits (3/4)Detours (3/4)Relation (3/4) (315) - Haverö K:a secondary
504
1372521 (i J)
Road (3/4)Speed limits (3/4)Detours (3/4)Relation (3/4) Kölsillre (315)-Vassnäs secondary
505
1372555 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östavall (83)-Juånäset secondary
506
1372558 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östavall (83)-Råsjö secondary
507
1371517 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ovansjö (83)-Alby (510,510)-Albybyn (508)-Bränna (509)-Byberget secondary
507.01
1373144 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Länk mellan 507 och 83 tertiary Järnvägsövergång/-bro?
508
1371497 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Albybyn (507)–Krog secondary 1900 m V om Albybyn-Krog BK2 (tertiary)
509
1371516 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bränna (507)-Snöberg secondary
510
1373148 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till och förbi Alby Kyrka (507,507) tertiary Kort parallellväg till 507
511
1370418 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ånge (83)-Ljungaverk (53l)-Gim (529,532)-Fanbyn i Sundsvalls kommun (537,305) secondary
512
1371319 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Parteboda (511)-Ön (513)-Ensillre (83) tertiary BK2
513
1371322 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ön (512)-Ede (511) tertiary BK2. Vägport under järnväg vid Ede
514
1372642 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gävleborgs läns gräns (X736)-Grundsjön (529)-Erikslund (511) secondary
516
1372871 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Erikslund (511)-Västanå (587) secondary
517
1372884 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Lillberg (511,511) tertiary BK2. Vägen är en avstickare från 511 genom byn Lillberg.
518
1372910 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hussborg (511)-Karlsro secondary
519
1372912 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hussborg (511)-Johannisberg (520) secondary
520
1372967 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ljungaverk (531,523)-Johannisberg (519)-Ö (587, E 14) secondary Sträckan Ljungaverk-Johannisberg BK2 (tertiary)
520.01
1373152 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ljungaverk (520)-Ljungaverk hpl tertiary Norra Järnvägsgatan i Ljungaverk
523
1372970 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Ljungaverk (520,587) tertiary BK2
524
1373092 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Övergård (511)-Lillmörtsjön-Jättensjö secondary
525
1373097 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gullgård (511)-Byn (531)-Hammar (531)-Västerkomsta (E14) secondary Gullgård-Hammar BK2 (tertiary)
Bro över Ljungan vid Byforsen BK2 (tertiary)
527
1373133 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fränsta (531)-Torps K:a tertiary BK2
528
1372712 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kälen (529)-Finnsta (511) secondary
529
1372680 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grundsjön (514)-Naggen (539)-Kälen (528)-Gim (511) secondary BK3 sträckan Kälen-Gim (tertiary)
530
1372695 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Finnsjön (529)-Oxsjön secondary
531
1370410 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ljungaverk (511,520)-Fränsta (589,526,527,590)-Backen (El4) secondary Delar sträckan Byn-Hammar med 525
531.01
1373150 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Länk mellan E 4 och 531 vid Västerhångsta secondary
532
1371204 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gim (511)-Torpshammar (553) tertiary BK3. Bro över Ljungan i Torpshammar BK3.
533
1370458 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gävleborgs läns gräns (X 770)-Gäle (534)-Gim östra (511) secondary
534
1370455 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gäle (533)-Hjältan (511) tertiary BK3
535
1370449 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hjältan (511)-Viskan (553) tertiary BK3. Bro över Ljungan vid Viskan
536
1370440 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Knösen (511)-Gräfte i Sundsvalls kommun (511) tertiary BK2. Avstickare från 511 till Brattås
539 (Ånge)
1372679 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gävleborgs läns gräns vid Naggen (X 773)-Naggen (529) secondary
575 (Ånge)
1374379 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Viskan (553,E14) secondary
587 (Ånge)
1373037 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Borgsjöbyn (E14)-Ljungaverk (523)-Västerhångsta (531) secondary Västanå-Östby, Sillre Norra-Callans trä samt Ö-Västerhångsta BK2
588 (Ånge)
1374692 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ö (E14)-Åse-Gammelbodarna (589) secondary
589 (Ånge)
1374693 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gammelbodarna (588) – (E14) – Fränsta (531) secondary
590
1374695 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fränsta (531,E14)-Vissland-Gissjö-Tirsta (E14) secondary Bro över Skärvingens utlopp-Tirsta BK3 (tertiary)
591
1374945 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torpshammar (553,E14)-Nordanede (592)-Sandnäset i Sundsvalls kommun (320) secondary
592 (Ånge)
1374977 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nordanede (591)-Jämtlands läns gräns vid Marsjöviken secondary
593 (Sundsvall-Ånge)
1374985 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Udden (591)-Djupröra i Sundsvalls kommun tertiary
594 (Ånge)
1374999 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Torpshammars jvstn och godsmagasin (553) secondary Södra delen av Järnbruksgatan
595 (Ånge)
1375007 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Boda (553)-Storboda-Viskan (553) tertiary BK2. Bro över SJ V Boda BK3
595.01 (Ånge)
1378755 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Viskan-Europaväg 14 tertiary