Århus/status

From OpenStreetMap Wiki
< Århus(Redirected from Århus status)
Jump to navigation Jump to search

Status for kortlægning af Århus-området

Opdeling

Skitse af områderne.

Herunder kan status for de enkelte områder beskrives. Status skal først og fremmest give indtryk af hvor der sker noget, og hvor der mangler aktivitet.

Områderne er i første omgang delt op efter naturlige grænser, dvs. veje, åer eller en anden naturlig grænse. Hvert område bør have en størrelse der kan overskues, så andre også i fremtiden kan overskue og vedligeholde området.

Oversigten er stadig på udviklingsstadiet. Giv gerne dit bidrag til at udvikle oversigten. Har du forslag, eller er du i tvivl om etellerandet, så brug mailing-listen talk-dk.

Statusmarkeringer

Symbol Betydning
Car (0/4) Bike (0/4) Foot (0/4)  Kortlægning er ikke påbegyndt
Car (2/4) Bike (2/4) Foot (2/4)  Kortlægning er i gang
Car (3/4) Bike (3/4) Foot (3/4)  Kortlægning er færdig. Se kriterierne nedenfor.

Kriterierne for at få et grønt symbol er som følger:

  • Bilveje: Kortlægning af bilveje er færdig, dvs. alle veje er tegnet ind, der er navn og klassificering på vejene. Desuden er ensretninger tegnet ind.
  • Cykelveje: Kortlægning af cykelruter er færdig, dvs. alle cykelstier langs veje er markeret, deciderede cykelveje er tegnet ind, og nationale/regionale/lokale cykelruter er markeret.
  • Gangstier: Kortlægning af gangstier er færdig, dvs. alle fortove er markeret, og gangstier i parker, skove etc. er tegnet ind.


Afgrænsning Status Bemærkninger Optegnet/ korrekturlæst af Sidst opdateret
Århus C, nordlige del

Afgrænset af Ringgaden (O1), Dronning Margrethes vej, Skovvejen, Kystvejen, Søndre allé, Vester allé, Thorvaldsensgade, Viborgvej. Hele Skovvejen samt Langelinie hører under denne zone.

?%

Car (2/4) Bike (1/4) Foot (1/4) 

mok0 2010.01.23
Århus C, sydlige del

Afgrænset af Viborgvej, Thorvaldsensgade, Vester allé, Sønder allé, Spanien, Marselis Boulevard, Ringgaden (O1).

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Århus NØ

Afgrænset af Vejlby Ringvej (O2), Grenåvej i retning mod centrum, Nordlige kant af Riisskov (selve skoven, altså), kystlinien sydpå, Skovvejen/Dronning Margrethes vej, Ringgaden (O1), Randersvej. Riisskov hører under denne zone.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Århus N

Afgrænset af Hasle Ringvej (O2), Randersvej, Ringgaden (O1), Viborgvej.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Århus V

Afgrænset af Viborgvej, Ringgaden (O1), Søren Frichs vej, Viby/Åby Ringvej (O2).

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Århus S

Afgrænset af Søren Frichs vej, Ringgaden (O1), Marselis Boulevard, Strandvejen, Oddervej, Rosenvangs alle, Skanderborgvej, Viby Ringvej (O2).

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Århus Havn

Øst for Skovvejen/Kystvejen/Strandvejen. Afgrænset mod nord af breddegrad 56 10' 12"N, afgrænset mod syd af breddegrad 56 08'N.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Vejlby-Risskov

Afgrænset af Djursland-motorvejen, Lystrupvej, Egåen, kysten, nordlige kant af Risskov, Grenåvej, Vejlby Ringvej, Haveforeningen (incl.), Nydamsvej, Langengevej, længdegraden 10 12'30".

80%

Car (2/4) Bike Foot 

Mangler:

Skolevangs alle/Rolighedsvej-Stationsgade/Riis Skov/Grenåvej
Vejlby Ringvej/Haveforeningen/Nydamsvej/Langengevej/længdegraden 10 12'30"/Djursland-motorvejen/Grenåbanen/Grenåvej
Ådalsvej/Egåen/Brovej/Nordre Strandvej
Stierne ved Engholms alle
Stierne ved Julsøvej
Sti langs vandet fra RiisSkov til Åkrogen Meld områderne færdige ved at fjerne dem, eller tilskære i beskrivelserne.

Freek

Erik Klausen

2010-07-23
Skejby

Afgrænset af Djursland-motorvejen, længdegraden 10 12'30", Langengevej, Vejlby Centervej, Haveforeningen vestlige kant, Vejlby/Hasle Ringvej, Herredsvej, Udkærsvej, op til Djursland-motorvejen.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Tilst

Afgrænset af Djursland-motorvejen, Udkærsvej, Herredsvej, Hasle Ringvej, Edwin Rahrs vej, Herning-motorvejen, Østjyske Motorvej.

90%

Car (3/4) Bike (2/4) Foot (2/4) 

I think all normal roads and most cycleways are done, footways not yet complete. Freek 2009-12-10
Brabrand

Afgrænset af Herningmotorvejen, Edwin Rahrs vej, Åby/Viby Ringvej, Århus Sydmotorvejen, Østjyske Motorvej.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Viby

Afgrænset af Århus Syd-motorvejen, Viby Ringvej, Skanderborgvej, Rosenvangs alle, Saralyst alle, Ringvej Syd, Christian X's vej, Sletvej, Genvejen.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Højbjerg

Afgrænset af Rosenvangs alle, Oddervej, kysten, Giber å, Fuldenvej, Oddervej, Ringvej Syd, Christian X's vej, Saralyst alle.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

Skæring

Afgrænset af breddegraden 56 16'30", Djursland-motorvejen, Lystrupvej, Egåen, kysten.

10%

Car (2/4) Bike Foot 

Større veje er optegnet (Erik Klausen) 2009-04-15
Løgten/Skødstrup, Hjortshøj

Afgrænset af rute 587, Djursland-motorvejen, Mejlbyvej.

100%

Car (3/4) Bike (3/4) Foot (3/4) 

Erik Klausen 2010-04-18
Lystrup

Afgrænset af rute 587, Mejlbyvej, Djursland-motorvejen, Nordjyske motorvej.

75%

Car (2/4) Bike Foot 

Solbjerg

Solbjerg By

95%

Car (2/4) Bike (2/4) Foot (2/4) 

Næste projekt er at kortlægge med en detaljeringsgrad så kortet kan bruges til o-løb Martin_Jensen 2011-01-03
Brabrand

Afgrænset af Herningmotorvejen, Edwin Rahrs vej, Åby/Viby Ringvej, Århus Sydmotorvejen, Østjyske Motorvej.

?%

Car (2/4) Bike Foot 

TODO - områder der mangler

- Trandbjerg ved Østergårdsparken