Örnsköldsviks kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Örnsköldsvik, Sweden

Latitud : 63.3, Longitud : 18.7
Se kartan över Örnsköldsvik
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Örnsköldsvik är en kommun i Sverige på latitud 63.3, longitud 18.7.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Örnsköldsviks kommun. Detta är en undergrupp till Västernorrlands län.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Kommun- och församlingsgränser

Område Status Anmärkningar
Hela kommunen relation 935455 -klar-
Anundsjö församling relation 1407717 -klar-
Arnäs församling relation 1411010 -klar-
Björna församling relation 1407815 -klar-
Gideå församling relation 1410104 -klar-
Grundsunda församling relation 1410990 -klar-
Mo församling relation 1407942 -klar-
Nätra församling relation 1410153 -klar-
Sidensjö församling relation 1408003 -klar-
Själevads församling relation 1407915 -klar-
Skorpeds församling relation 1407989 -klar-
Trehörningsjö församling relation 1410050 -klar-
Örnsköldsviks församling relation 1410103 -klar-

Tätorter

Tätort Folkmängd Status Anmärkningar
Arnäsvall 345 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Billsta 378 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Bjästa 1 785 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Björna 431 Housenumbers (0/4)
Bredbyn 1227 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Gideå 270 Housenumbers (0/4)
Gimåt 870 Car (2/4)Housenumbers (0/4)
Gottne 226 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Husum 1 709 Housenumbers (0/4)
Köpmanholmen 1 267 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Långviksmon 223 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Mellansel 823 Housenumbers (0/4)
Moliden 323 Housenumbers (0/4)
Sidensjö 399 Housenumbers (0/4)
Västerhus 275 Car (1/4)Housenumbers (0/4)
Åmynnet 370 Housenumbers (0/4)
Örnsköldsvik 28 617 Car (2/4)Labelled (1/4)Housenumbers (1/4)Bike (1/4)Public (1/4)Fuel (3/4)Restaurant (1/4)Tourist (1/4)Nature (1/4)
Överhörnäs 602 Car (1/4)Housenumbers (0/4)

Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Riks- och Europavägar

Nummer Relation highway= Sträckning Status Anmärkning
Europaväg 4
relation 1361230
trunk/motorway Kommungränsen mot Kramfors - Länsgränsen mot Västerbottens län klar Kontrollera Trafikplatser

Primära länsvägar

I områden där det är väldigt glest med riksvägar kan i undantagsfall primära länsvägar anses vara primary. För Västernorrlands del gäller detta länsväg 335 som förbinder Örnsköldsvik med Sollefteå. Denna väg anges vid sidan om riksvägarna och Europavägarna i Länstransportplanen för Västernorrlands län[1]. 348 Örnsköldsvik-Åsele och 352 Örnsköldsvik-Fredrika, har också satts till primary.

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 335
52456 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sollefteå-Sidensjö-Haffsta-Örnsköldsvik
Länsväg 335.01
1432929 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Haffsta-Norrtjärn (E4)
Länsväg 348
1362083 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Örnsköldsvik - Billsta - Bredbyn - Västerbottens läns gräns och vidare till riksväg 90 söder om Åsele.
Länsväg 352
1362088 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Örnsköldsvik - Björna - Västerbottens läns gräns och vidare till Fredrika.

Sekundära länsvägar

Sekundära länsvägar sätts vanligen till "secondary".

Då antalet sekundära länsvägar är många jämfört med tertiära länsvägar sätts endast sekundära länsvägar som ansluter till väg märkt primary, trunk och motorway till secondary. Övriga sätts till tertiary.

Smågrenar med tilläggsnummer .01 eller .02 har satts fått samma status som dess huvudväg.

Fyll gärna på med sekundära vägar nedan...

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
881
1430868 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skule (E4)-Gärden (882) tertiary BK2
882
1430869 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skulnäs (E4)-Skulnäs (882.01) -Gärden (881)-Bräcke (883)-Långnäs- Fjällåkern tertiary BK2
882.01
1430871 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skulnäs (882)-Bölen (E4) tertiary BK2
883
1430878 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bräcke (882)-Björkåbäck tertiary BK3
884
1430884 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norum (E4)-Järvik-Näske (885)-Köpmanholmen (908,886) secondary Norum-Näske BK2 (tertiary)
885
1430904 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skrike (E4)-Bjästa (922)-855/Tjärnvägen-Bjästa(908)-Sörsvedje-Näske (884)-Näske brygga secondary Bjästa (922)-Tjärnvägen och Bjästa (908)-Näske BK2 (tertiary)
886
1430893 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bredånger (908)-Köpmanholmen (884) secondary
888
1430992 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Spjute (E 4)-Kornsjöstrand (889) tertiary BK3
889
1430994 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bjästamon (908)-Kornsjö (891)-Kornsjöstrand (888)-anslutning med skogsbilväg i Bjällsta-Sunnansjö (891)-

Orrvik (890)-Orrvikssundet-Drömme-Kläppen (335)||secondary||Bjällsta-Kläppen BK2 (tertiary)

890
1431049 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Orrvik (889)-Rösjö tertiary BK2
891
1431067 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kornsjö (889)-Vik (892)-Sunnansjö (889) tertiary BK2
892
1431066 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vik (891) – Östersel (908) tertiary BK2
893
1431073 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mjäla (908)-Fors-Nyland (335) tertiary BK2
894
1431083 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till och förbi Sidensjö K:a (908,908) secondary
908
1431139 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Selsjön (90)-Backsjön (903,903)-Aspeå (911)-Lännäs (912)-Skorped (914)-Mosjön (915)-Djupsjö (916)-Nybyn (917)-Grindnäset (921)-Nyland (919)-Sidensjö (335,335,894,894)-Östersel (892)-Mjäla (893)-Trafikplats Bjästa-(E4,895)-Bjästa (885)-Bredånger (886)-Köpmanholmen (884) Köpmanholmens kaj secondary Länkar till 90, 335 och E4
911
1431371 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Aspeå (908)-Grundtjärn (967)-(984)- Edsforsen (983) secondary
912
1432578 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lännäs (908)- Bureåborg secondary
914
1432601 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skorped (908)-Degersjö-anslutning med enskild väg till Lillsjön tertiary BK2
915
1432613 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mosjö (908)-Västergensjö (1035) secondary
916
1432614 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Djupsjö (908)-Sjöland tertiary BK3
917
1432676 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nybyn (908)-Anundsjö jvstn-Bureåstrand (348) secondary Gren till 348 (primary)
919
1432681 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nyland (908)-By (335) tertiary BK3
920
1432693 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Butsjöböle (335)-Österbillsjö (921) tertiary Gren till 335 (primary). Bro över Snippebäcken vid Lövsjö BK2
921
1432703 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grindnäset (908)-Västerbillsjö-Österbillsjö (920)-Främmerbilla (348) secondary
922
1432727 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bjästa (885)-Sund (925)-Modovägen fram till Centralesplanaden (E4) secondary Gren till E 4. Vägport under järnväg vid Örnsköldsvik 4,4 m
923
1432756 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Trafikplats Själevad (938,1026)-Sund (922) secondary
925
1432776 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sund(922)-Domsjö-Domsjöänget(926)-Norrvåge-Sörvåge brygga BK2 tertiary Gren till 922 (secondary)
926
1432803 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Domsjöänget (925)-Nötbolandet-Hörnskatan tertiary Gren till 925 (tertiary)
928
1432835 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hampnäsvägen från Prästsundsvägen (1026)-Österalnäs (1032) secondary Hampnäsvägen-400 m S 928/1032 (Gottnevägen) BK2 (tertiary)
930
1432853 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gala (348)-Mo K:a (932)-Moälvsbron (931)-Västerbacke(1032) secondary Gren till 348 (primary)
931
1432854 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Österbacke (1032)-Moälvsbron (930) tertiary Länk mellan sekundära länsvägar.
932
1432858 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Flärke (348)-Moliden-Mo K:a (930) secondary Gren till 348 (primary). Vägport under järnväg vid Moliden 2,7 m
933
1432891 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Överbilla (348)-Billsta (348)-Innerhaffsta (348) tertiary BK1 men endast två avstickare från 348.
934
1432907 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lillsjön (348)-Mellansels jvstn (935)-Mellansel (1032) secondary Gren till 348 (primary). Bro över Moälven vid Mellansel BK2
935
1432920 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mellansels jvstn (934)-Reningsverk-Brantjäl tertiary Gren till 934 (secondary)
936
1432930 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg i Överhörnäs (335,348) tertiary BK1 men länk mellan större sekundära länsvägar.
938
1433927 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Främmerhörnäs (348)-Trafikplats Själevad (E4) tertiary BK2. Förbud mot genomfartstrafik med lastbil, bruttovikt>3,5 ton
967
1434419 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näsåker (90)-Näsåkers fäbodar-Omsjö-Grundtjärn(911) secondary
985
1436496 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Svedje (90)-Ruske-Hästberget (986)-Västerbottens läns gräns vid Vällingberget (-Dorotea)(AC 925) secondary
1018
1438269 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Käl (348)-Sjö tertiary BK2 och BK3
1018.01
1438270 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Käl-Mossaträsk tertiary
1026
1438303 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Prästsundsvägen (938)-Hampnäsvägen-Karlslundsvägen-Översjälavägen-Åsvägen-Själevadsgatan-Örnsköldsgatan-

Nytorgsgatan-Lasarettsgatan fram till Centralesplanaden (E4)||secondary||

1026.01
1438302 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hampnäsvägen från Karlslundsvägen (1026) fram till E4 secondary
1026.02
1438301 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg från Själevadsgatan (1026) fram till E4 secondary
1030
1438316 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Översjälä-Lillbacke (1031)-Norrvästansjö (352) secondary
1031
1438316 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lillbacke (1030)-Kroksta (1096)-Gullänget (352) secondary
1032
1438329 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Översjäla-Österbacke (931)-Västerbacke (930)-Gottne(1033)-Gottne hpl (1034)-Mellansel (934)-Norrböle-Bredbyn (348) secondary
1033
1438368 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gottne (1032)- Björnsjö (1039)-Leding (352) secondary
1034
1438377 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Gottne hpl (1032) tertiary
1035
1438411 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bredbyn (348,5550)-Västergensjö (915)-Remmarbäcken (1036)-Myckelgensjö (984)-Bergsjödammen (983)-Enskild väg i Degersjö-Gavselesjön (348) BK1 secondary
1036
1438420 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Remmarbäcken (1035)-bro över Remmarbäcken-N Klocken-Brattsjö-Seltjärn (348) secondary
1036.01
1438419 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Seltjärn (1036)-Norr om Seltjärn (348) secondary
1037
1438433 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Pengsjö (348)-Järvberget tertiary
1038
1438446 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Holmsjö (1035)-Östberget secondary
1039
1438455 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kubbe (348)-Risbäcksliden (1040)-Hädanberg (1041)-Uttersjö-Björnsjö (1033) secondary
1040
1439992 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Risbäck (1039) tertiary
1041
1440124 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hädanberg (1039)-Rötjärn (1050)-Gålberget-Storborgaren (1042)-Hemling (352) secondary
1042
1440123 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från Storborgarens by (1041) tertiary
1043
1440130 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Selstadammen (348)-Innertällmo-Nyåker (1044,1044)-Rödvattnet-Rödsand tertiary
1044
1440187 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Åbosjön (348)-Nyåker (1043)-Knäsjö-Lägsta-Norrtjärn-Holmsjöbäcken (1048) secondary
1045
1440188 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lunne (348)-Tjärn (1046)-Västerbottens läns gräns vid Nytjärn(-Långvattnet)(AC573) tertiary
1046 (del av)
1440198 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) (AC556)-Västerbottens läns gräns vid Holmträsk (AC556) tertiary
1046 (del av)
1440198 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Storsjön (AC556)-Tjärn (1045)-Hästbrännmyran(1047) -Kalvbäcken tertiary
1047
1440635 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hästbrännmyran (1046)-Grubbe tertiary BK3
1048
1440639 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Studsviken (352)-Remmarn-Holmsjöbäcken (1044)-Västerbottens läns gräns vid Tegelträsk (AC 557)(Åsele) secondary
1049
1440645 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lockstamon (352)-Lockstakullen-Locksta tertiary
1050
1440661 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från Rötjärn (1041) secondary
1051
1440672 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Björna (352)-Björna K:a -Lappmon (352) tertiary BK2
1058
1440695 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ovansjö (E4)-Norrbrynge, (1108)-Öden (1104)-Bygdom (1070)-Täfteå(1067) secondary
1059
1440718 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nävertjäl (352)-Fors (352) tertiary
1060
1440990 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Örnsköldsvik (922)-Strandgatan-Järvedsleden-Bonäsvägen-Dekarsön-Ström (1061)-Idbyn (E4) secondary Bro över Lunneån BK2.
1061
1441295 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Högland (E4,1066)-Arnäs (1067)-Ström (1060) secondary
1061.01
1441294 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg vid Arnäs (E4, 1061) secondary
1062
1440991 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Idbyn (E4)-Killningnäs (1063)-Skedeviken (1064)-Banafjäl (1088)-Norrflärke (1071)-Gideåbacka (E4) secondary
1063
1441129 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Killningsnäs (1062)-Mattjäl tertiary
1064
1441134 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skedeviken (1062)-Skagshamn-Skeppsmalen tertiary
1064.01
1441135 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg i Skagshamn (1064) tertiary
1065
1441171 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Krokvägen från Björnavägen (352)-Vikingagatan fram till Centralesplanaden (E4) secondary
1066
1441367 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Högland (1061)-Höglandsberget-Faresta (1069) tertiary
1067
1441324 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Arnäs (E4, 1061)-Ravesta (1069)-Täfteå (1058)-Gideåmon (1075) secondary
1068
1441363 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sörgidsjö (1075)-Sörgidsjö (1072)-Gideå K:a (1080)-Flärke södra (1078)-Flärke norra (1084)-Byviken (1085)-Lemesjö (1094)-Lomviken (1092)-Trehörningsjö (1090,1091,1086)-Trehörningsjö K:a (1087)-Korsby(352) secondary
1069
1441365 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ravesta (1067)-Faresta (1066)-Västerlandsjö-Sunnansjö (1075) tertiary
1070
1443063 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bygdom (1058)-Stybbermark tertiary
1071
1443065 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mosjön (E4)-Sörflärke-Norrflärke (1062) secondary
1072
1443090 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västanå (1075)-Gideåbruk (1076)-Sörgissjö (1068) tertiary
1073
1443222 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Dombäck (1075)–Dombäck (E4)–Husum (1075) secondary
1074
1443225 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gamla riksvägen från Krokvägen fram till Höglandsvägen (1066) tertiary
1075
1443159 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Husum fabrik (5570, 5571)-trafikplats Olstorp (Fabriksvägen)-Trafikplats Olstorp (E4,1076)-Dombäckjämte grenväg 1075.01 mot E4-Västanå (1077,1072)-Örnsköldsviks flygplats-Gideåmon ( 1067)-Sörgissjö ( 1068)-Sunnansjö (1069)-Svedje (1080.01,1080)-Gide (1082)-Björna (352) secondary
1076
1443161 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Trafikplats Olstorp (1075)-Lakamark (1077)-Gideåbruk (1072) tertiary Belastning: Bro över Gideälv, i Gideåbruk, BK3
1077
1443173 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västanå (1075)-Lakamark (1076)-Godmark-Öden (E4)-Grundsunda (E4) secondary
1078
1443226 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Saluböle (E4)-Skademark-Nyland-Flärke (1079,1068) secondary
1079
1443341 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Flärke (1078)-Västerbottens läns gräns vid Abbortjärn tertiary
1080
1443354 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Svedje (1075)-Västergidsjön-Gideå K:a (1068) tertiary
1080
1443353 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg 1080.01 mot Sunnansjö (1075)
1082
1443259 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gideå (1075)-Mattarbodum (1083)-Långviksmon (1084)-Långviksmons jvstn secondary
1083
1443277 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mattarbodum (1082)-Näset-Movattnet (1084) tertiary
1084
1443282 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hemling (352)-Movattnet (1083)-Långviksmon (1082)-Långvattnet (1086)-Flärke norra (1068) BK 1

Referenser