ATM Slovakia

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Bankomaty na Slovensku

Táto stránka má za cieľ informovať o stave importu bankomatov na Slovensku. Takisto môže pomôcť pri zorientovaní sa v problematike ich mapovania.

Bankomaty sa tagujú štandardnými značkami popísanými na stránke atm, najčastejšie však touto kombináciou značiek:

Najpoužívanejšie značky pre amenity=atm
Značka Popis Príklad
operator=* Názov banky VÚB
ref=* Reťazec jednoznačne identifikúci bankomat, býva vidieť na potvrdenkách S6AV542L

Značky name=*, ani brand=* sa nepoužívajú!

Pre tag operator=* sú povolené nasledovné hodnoty:

 • 0011 s.r.o.
 • CryptoDiggers Team
 • ČSOB
 • OTP banka
 • Poštová banka
 • Prima banka
 • Raiffeisen Bank
 • Slovenská sporiteľňa
 • Tatra banka
 • UniCredit Bank
 • VÚB


Informácie o stave importu podľa bánk (stav október 2016)
Názov banky Oslovená Odpoveď Lokalizácia
(adresa/GPS)
Stránka venovaná importu + dedikovaný účet Bankomaty v OSM Bankomaty celkom Pomer OSM/celkom
ČSOB október 2016 november 2016 - nedajú ref, môžme čerpať len informácie o bankomatoch z ich webu - - 174 262 66 %
OTP banka 4. september 2017 - kontaktný formulár na webe - - - 83 140 59 %
Poštová banka - - - - 93 196 43 %
Prima banka - - - - 148 226 65 %
Raiffeisen Bank 4. september 2017 - email - - - 0 307 0 %
Slovenská sporiteľňa - - - - 489 677 72 %
Tatra banka október 2014 bez odpovede - - 225 309 73 %
UniCredit Bank - - - - 95 150 63 %
VÚB február 2016 február 2016 - poskytnú pravidelne aktualizovaný zoznam vrátane ref adresa + bližšie určenie (napr. pobočka) VUBatm_import / VUBatm_bot 565 572 99 %

Pri mapovaní je veľmi užitočné zisťovať značku ref=*, keďže tá umožňuje spárovať dáta s informáciami od banky. Okrem výpisov (potvrdeniek) je ho možné zistiť pri niektorých peňažných ústavoch nasledovne:

 • Tatra banka - štítok na bankomate (pred číslo je potrebné pridať "TATN" = výsledný tvar: TATN086A), vkladomaty majú prefix "TBIN"
 • UniCredit Bank - na jednom z obrázkov striedajúcich sa na monitore.

--------------------------------

Sberbank bola zlúčená s Prima bankou, posledný stav importu Sber banky 35/75 47%

Raiffeisen Bank pravdepodobne nemá vlastnú sieť bankomatov