Belgium/VlaanderenVakantieland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

This is a letter in Dutch to point out to Vlaanderen Vakantieland that they should add mention of their sources on the maps in their publications.


Betreft: Gebruik kaartmateriaal Openstreetmap.org

Hallo Vlaanderen Vakantieland,

Wij stellen met veel plezier vast dat u uw wandelroutes op een Openstreetmap.org-achtergrond afbeeldt in uw publicaties (zie http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/de-mooiste-wandelroute-van-vlaanderen-vakantieland). De Openstreetmap.org-gemeenschap streeft ernaar geografische gegevens te verzamelen. Deze gegevens kunnen op allerlei wijze gebruikt worden. Zoals bekend zijn wandelkaarten er daar één van.

Er zijn echter minimale voorwaarden verbonden aan het gebruik van de gegevens. De belangrijkste is het weergeven van een bronvermelding (Openstreetmap.org) en het beschikbaar stellen van de nieuwe informatie onder de ODBL, zoals op onze website (http://osm.org/copyright) vermeld wordt. ODBL is een vrije licentie die iedereen in staat stelt om hun eigen kaarten aan te maken en te publiceren, zoals u het deed.

Een uitgebreidere samenwerking tussen ons beiden is ons inziens ook het overwegen waard. Een project dat draait op vrijwilligers, hoopt immers steeds op meer naambekendheid. Wij zien uw TV-programma als een (mogelijke) weg om dat te verwerven. Een eventuele vermelding, of zelfs een reportagestukje over openstreetmap.org kan ons inziens binnen de mogelijkheden liggen. Wij laten het oordeel terzake natuurlijk aan u over, maar zijn steeds bereid tot samenwerking. Uiteindelijk leidt meer naambekendheid tot een toegenomen kwaliteit van het kaartmateriaal, wat voor beiden een win-win-situatie is.

Bovendien melden wij dat u ook gebruik kan maken van andere weergaven van onze kaarten, mochten die ergens beter bij passen. Zo zijn er de wandel- en fietskaarten beschikbaar, een voorbeeld is http://goo.gl/9Pur3. Met dat plusje rechtsboven kunnen eveneens andere weergaves worden geselecteerd. Binnen onze gemeenschap is ook heel wat geografische kennis aanwezig, en we helpen gaarne bij eventuele technische problemen.

We organiseren op 9 februari ook een bijeenkomst in Lier, waar iedereen welkom is en op 2 en 3 februari zijn we aanwezig op FOSDEM met een stand.

met vriendelijke groet,

Het Openstreetmap-team.