Bergen (Norway)/Mapping Party May2009 pressemelding

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

OpenStreetMap.org kartleggingshelg , Bergen 2-3 mai, Flaktveit skole.

Kartutsnitt av Bergen sentrum


Mange av de mest populære nettstedene lar brukerne generere innholdet. Det mest vellykkede eksempelet her er Wikipedia. Her kan enhver skrive en artikkel om det de kan noe om, med resultat at en nå har flere artikler enn noe annet leksikon.


Nettstedet Openstreetmap.org prøver å lage kart på en lignende måte. Her blir kartene laget ved at folk går, sykler eller kjører rundt på gater, veier og stier med GPS. En kan siden laste ned hvor en har gått, og så lage kart fra sporet. Mange steder er allerede godt dekket, som for eksempel England, Tyskland og Nederland.

Tradisjonelt har kartdata vært laget av myndigheter og private selskaper, som så har solgt disse kommersielt. Det er derfor ofte restriksjoner på hva en kan bruke slike data til. Noe av filosofien bak Openstreetmap er nettopp at brukerne kan bruke dem til hva de vil uten begrensninger. Til nå har folk i tillegg til det opprinnelige veikartet laget sykkelkart, 3D-kart over byer, pubkart og mye annet. Dette kan en gjøre fordi dataene kartet er laget fra er åpent tilgjengelig, og ikke bare selve kartet. En annen fordel er at straks kartet er noenlunde komplett, vil brukerne kunne oppdatere endringer, slik som nye veier og boligområder før andre kart som blir oppdatert sjeldnere. Openstreetmap har for eksempel allerede fått lagt inn bybanetraseen.

Norge er noe mer sparsom dekket. Her i Bergen er Sentrum, Sandviken, Bergensdalen og Fana relativt godt dekket, mens Fyllingsdalen, Loddefjord, Åsane og Arna har mye som gjenstår.

For å gjøre dekningen av Bergen bedre, planlegger noen frivillige her i Bergen å få til en kartleggingshelg 2-3 mai. Fra 11.00 og utover vil vi være å finne på Flaktveit skole. De som er interessert kan møte med eller uten egen GPS. Vi vil hjelpe folk å komme i gang, og fortelle hvordan en kan samle sammen data for kart ved hjelp av GPS. De som har bærbar PC kan få hjelp til å installere nødvendig programvare. Dette er fritt tilgjengelig på nettet, og er gratis. Svært mange har i dag egen GPS eller GPS innebygd i telefonen. For de som ikke har GPS har vi noen til låns.

Kontaktpersoner

  • Gisle Sælensminde, telefon: 92 62 92 59
  • Knut Arne Bjørndal <bob+osm@cakebox.net>, telefon: 47 04 11 98


Aktuelle Nettsteder

Om dette arangementet: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bergen_(Norway)/Mapping_Party_May2009_info

Openstreetmap: www.openstreetmap.org, direktelenke til Bergen sentrum

Informasjon om Openstreetmap: http://wiki.openstreetmap.org/

Opencyclemap: opencyclemap.org

3D-kart: http://www.osm-3d.org/