Ca:Importació Ajuntament de Barcelona

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pàgina de coordinació sobre la importació de dades obertes de Open Data BCN

Llicència

L' Ajuntament de Barcelona contribueix proporcionant dades publicades sota condicions de llicència CC BY 4.0 a través de CartoBCN i el seu portal de dades obertes Open Data BCN amb autorització expresa(ca) sol·licitada al novembre de 2018.

Passes

  • Estudiar cada conjunt de dades per comprovar si té informació geogràfica.
  • Comentar en cada conjunt de dades si son interessants per a OSM.
  • Crear les pàgines de wiki per a cada importació possible i interessant.
  • Consensuar cada importació a talk-es i a imports, seguint les directrius d'importació.
  • Creació dels scripts que converteixin els arxius de l'ajuntament a format OSM.

Conjunts de dades

Aquí están seleccionats els conjunts de dades que poden tenir informació geogràfica i/o ser d'interés per a OSM.

  • Importació possible
  • Importació realitzada o no necessària
  • Dubtes
  • Importació en procés (discussió o execució)
  • No importable
SECTOR NOM DESCRIPCIÓ COMENTARIS IMPORT OSM IMPORTACIÓ (estat, URL)
Comerç Mercats i fires al carrer Mercats i fires al carrer de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XML
Comerç Mercats municipals Mercats municipals de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XML
Comerç Locals comercials Inventari de locals de la ciutat de Barcelona amb l'objectiu d'identificar tots els locals en planta baixa amb activitat econòmica o sense activitat. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XLSX
Comerç Equipaments comercials Equipaments de la tipologia Mercats i centres comercials que hi ha a la ciutat de Barcelona: galeries comercials, grans centres comercials, altres centres comercials, grans magatzems, mercats i fires al carrer, mercats municipals, supermercats i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Comerç Punts wi-fi Punts d’accés WiFi ubicats en diversos equipaments municipals i punts de la via pública de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XLSX
Cultura i oci Patis escolars oberts Patis escolars oberts al públic de la ciutat de Barcelona. Coordenades ED50. Format XML
Cultura i oci Capacitats sales Capacitat de les sales d'arts escèniques de la ciutat de Barcelona Coordenades geogràfiques. Format XML i CSV
Cultura i oci Capacitat auditoris Capacitat dels concerts celebrats als grans auditoris de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML i CSV
Cultura i oci Equipaments de cultura i lleure Equipaments de la tipologia Cultura i lleure que hi ha a la ciutat de Barcelona: biblioteques, cinemes, llibreries, museus, parcs, miradors, platges, teatres, sales de concerts, auditoris i d'altres Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Cultura i oci Restaurants Llista d'equipaments de restaurants de la ciutat de Barcelona Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Formats RDF i CSV
Educació Equipaments educatius Equipaments de la tipologia Educació que hi ha a la ciutat de Barcelona: centres d'educació infantil, primària, secundària, professional i universitària; autoescoles; centres de normalització lingüística, formació ocupacional, educació especial, escoles taller, educació permanent d'adults i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Esports Equipaments esportius Equipaments de la tipologia Esports que hi ha a la ciutat de Barcelona: clubs esportius, federacions esportives, penyes esportives i instal·lacions esportives. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Medi ambient Arbrat viari Nom de l'espècie i geolocalització dels arbres de la ciutat de Barcelona situats a la via pública. La informació conté entre d'altres, el nom científic, el nom comú, l'alçada, l'adreça i l'amplada de la vorera... Els arbres dels parcs no hi són inclosos. Aquest dataset és complementari del d' Arbrat de zona de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Formats XML,RDF, KML i CSV Importació en procés (discussió o execució)

Veure: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/2020-March/001349.html

Medi ambient Arbrat de zona Nom de l'espècie i geolocalització dels arbres de la ciutat de Barcelona situats a la via pública. La informació conté entre d'altres, el nom científic, el nom comú, l'alçada, l'adreça i l'amplada de la vorera... Els arbres dels parcs no hi són inclosos. Aquest dataset és complementari del d' Arbrat viari de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Formats XML,RDF, KML i CSV Importació en procés (discussió o execució) veure https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/2020-March/001349.html
Medi ambient Arbrat d'interés local Arbres catalogats de la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML FET (oct 2019) [1]
Medi ambient Horts urbans Horts urbans de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XML FET (oct 2019) [2]
Medi ambient Contenidors piles Contenidors de reciclatge de piles a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques i ED50. Format XML.
Medi ambient Contenidors oli Contenidors de reciclatge d'olis a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques i ED50. Format XML.
Medi ambient Dutxes públiques Dutxes públiques de les platges i altres centres de la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques i ED50. Format XML.
Medi ambient Lavabos públics Lavabos públics de la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques i ED50. Format XML.
Medi ambient Equipaments d'animals i plantes Equipaments de la tipologia Animals i plantes que hi ha a la ciutat de Barcelona: centres de jardineria, veterinaris, floristeries, perruqueries canines, residències d'animals i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Medi ambient Equipaments medi ambient Equipaments de la tipologia Medi ambient que hi ha a la ciutat de Barcelona: punts verds, estacions biològiques, dipòsits d'aigües pluvials, contenidors de sal i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Medi ambient Punts verds de la ciutat de Barcelona Punts verds de la ciutat de Barcelona Coordenades geogràfiques. Format XML FET (nov 2019)Punts verds de la ciutat de Barcelona
Sector públic Companyies de serveis Equipaments de la tipologia Empreses de serveis que hi ha a la ciutat de Barcelona: aigua, gas, electricitat, correus, telefonia i proveïdors d'internet. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Sector públic Equipaments administració pública Equipaments de la tipologia Administració que hi ha a la ciutat de Barcelona: Administració local, autonòmica, perifèrica, central, europea i internacional; també inclou els equipaments de relacions amb l'estranger i altres organismes locals. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Societat i benestar Menjadors socials Dades i informació referent als menjadors socials de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Residències gent gran Data i informació referent a les residències per a la gent gran de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Centres de dia gent gran Data i informació referent als centres de dia per a la gent gran de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Centres serveis socials Data i informació referent als centres de Serveis Socials de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Oficines benestar social Data i informació referent a les oficines de Benestar Social de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Habitatges tutelats Data i informació referent als habitatges tutelats de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Punts assessorament energètic Data i informació referent als punts d'assessorament energètic de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Atenció infantesa i adolescència Data i informació referent als equips d'atenció a la infantesa i l'adolescència de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Atenció dones Punts d'informació i atenció a les dones de la ciutat de Barcelona Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Format CSV
Societat i benestar Equipaments socials Equipaments de la tipologia Serveis socials que hi ha a la ciutat de Barcelona: centres d'atenció a la dona, a la infància i a l'adolescència; equips d'inserció laboral, menjadors socials, residències per a la gent gran, centres d'atenció a la immigració, centres de dia i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Societat i benestar Llocs de culte Llocs de culte i entitats religioses de la ciutat de Barcelona. Dades de les entitats religioses i centres de culte de les diverses tradicions religioses presents a Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XML
Societat i benestar Equipaments religiosos Equipaments de la tipologia Serveis religiosos que hi ha a la ciutat de Barcelona: centres de les religions cristiana, budista, islàmica, jueva, hinduista, taoista i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Societat i benestar Mitjans de comunicació Equipaments de la tipologia Mitjans de comunicació que hi ha a la ciutat de Barcelona: agències de premsa, corresponsalies de premsa, diaris, butlletins oficials, ràdios, revistes i televisions. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Societat i benestar Equipaments sanitaris Equipaments de la tipologia Sanitat que hi ha a la ciutat de Barcelona: centres d'atenció primària, hospitals, centres mèdics privats, farmàcies, servei d'ambulàncies, centres de salut mental, drogodependències, laboratoris d'anàlisis clíniques i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Societat i benestar Associacions Equipaments de la tipologia Associacions que hi ha a la ciutat de Barcelona: associacions de l'àmbit de l'esport, de medi ambient, de partits polítics, de suport social, d'oci, culturals, de cooperació internacional, d'agricultura, d'educació, d'economia, de salut, d'alimentació, d'ONG i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Territori Fonts de beure Aquest conjunt de dades conté un llistat de les més de 1600 fonts públiques de beure de la ciutat de Barcelona amb el codi de la font (numero únic que identifica cada font i es troba en una placa en la mateixa font), model o nom quan en tenen (les fonts singulars normalment tenen un nom determinat, en el cas que la font no tingui nom s'indica el model o nom comercial de cada fabricant), adreça (carrer i numero, o nom de l'espai públic on la font esta ubicada) i coordenades expressades en el sistema de referència ETRS89. Coordenades ETRS89. Formats XML, CSV, XLSX
Territori Passos de vianants Inventari dels passos de vianants de la xarxa d'infraestructures de la ciutat de Barcelona. Els passos de vianants sense informació de barri i districte corresponen a ubicacions limítrofes de la ciutat. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format CSV
Transport Escales mecàniques Escales mecàniques de la ciutat de Barcelona. Coordenades ED50 i geogràfiques. Format XML
Territori Suports senyals verticals Inventari dels suports de senyals verticals de la xarxa d'infraestructures de la ciutat de Barcelona. Els suports sense informació de barri i districte corresponen a ubicacions limítrofes de la ciutat. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format CSV
Territori Senyals verticals Inventari dels senyals de la xarxa d'infraestructures de la ciutat de Barcelona. Els senyals verticals sense informació de barri i districte corresponen a ubicacions limítrofes de la ciutat. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format CSV
Territori Cementiris i serveis relacionats Equipaments de la tipologia Cementiris que hi ha a la ciutat de Barcelona: cementiris públics, cementiris privats, cementiris d'animals, crematoris, tanatoris, sales de vetlla. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Transport Punts recàrrega vehicle elèctric Geolocalització d'estacions de recàrrega de vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona. Manteniment assegurat només dels punts de recàrrega de propietat pública. No es proporciona informació referent a l'estat del servei. Coordenades geogràfiques. Format CSV
Transport Parades bus Estacions d’autobusos, parades d’autobús diürns, nocturns i a l’aeroport de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XML
Transport Transports Transports (metro, Renfe, FGC, funicular, telefèric, tramvia, etc) de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89, ED50 i geogràfiques. Formats CSV i XML
Transport Zones 30 Zones 30 a la ciutat de Barcelona, amb informació tant dels carrers 30 com els polígons de les zones que conformen. Al carrer 30 també l'anomenem carrer bici. Coordenades ETRS89. Formats GeoJSON i SHP
Transport Ronda Verda Ronda Verda de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89. Formats GeoJSON i SHP
Transport Carrils Bici en construcció Xarxa de carrils Bici en construcció (licitats i/o en obres) a la ciutat de Barcelona. La informació publicada no especifica la direccionalitat dels carrils Coordenades ETRS89. Formats GeoJSON i SHP
Transport Vies pedalables Vies Ciclables a la ciutat de Barcelona. Carrers 30, 20, 10 o carrers bici no inclosos en àrees de zones 30 Coordenades ETRS89. Formats GeoJSON i SHP
Transport Carrils Bici AMB Xarxa de carrils Bici existents en altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La informació publicada no especifica la direccionalitat dels carrils Coordenades ETRS89. Formats GeoJSON i SHP
Transport Carrils Bici BCN Xarxa de carrils Bici existents a la ciutat de Barcelona. La informació publicada no especifica la direccionalitat dels carrils Coordenades ETRS89. Formats GeoJSON i SHP
Transport Ancoratge bicicletes Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML FET (oct 2019)
Transport Bicing Ubicació de les estacions de bicing (transport amb bicicleta) de la ciutat de Barcelona. Inclou l'adreça (carrer i número), llistat de les estacions més pròximes, estat de l'estació, nombre d'aparcaments i nombre de bicicletes disponibles, mecàniques i elèctriques. Coordenades geogràfiques. Formats JSON, XML, CSV
Transport Serveis bicicletes Serveis relacionats amb bicicletes a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Transport Aparcaments amb servei bici Aparcaments amb servei per bicis a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Transport Parades taxi Parades de taxis de la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Transport Aparcaments Aparcaments a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Transport Càrrega i descàrrega Zones de càrrega i descàrrega a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Territori Estacionaments reservats Inventari d'estacionaments reservats de la xarxa d'infraestructures de la ciutat de Barcelona Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format CSV
Transport Horaris aparcament Informació dels horaris dels aparcaments regulats en superfície a la ciutat de Barcelona. Es detallen les franges horàries que regeixen cada tipus de plaça. Sense coordenades, completa dades aparcament en superfície. Format CSV.
Transport Trams aparcament Informació dels trams dels aparcaments regulats en superfície a la ciutat de Barcelona. Es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, verdes exclusives per a residents, distribució urbana de mercaderies… Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format CSV
Transport Aparcaments carsharing Aparcaments amb servei de carsharing a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML Aparcaments amb servei de carsharing a la ciutat de Barcelona
Transport Aparcaments BSM Inventari de pàrquings de rotació de la xarxa de B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques, format JSON. Capacitat, serveis, horaris, etc.
Transport Equipaments de transport Equipaments de la tipologia Transports i serveis relacionats que hi ha a la ciutat de Barcelona: aparcaments, carrils bici, gasolineres, lloguer de vehicles; transports aeris, marítims, terrestres i especials; cotxes multiusuari (carsharing), i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF
Transport Equipaments de transport Equipaments relacionats amb transports de la ciutat de Barcelona. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format XML
Transport Transports metropolitans i autocars Transports Metropolitans i Companyies d'autocars de la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Transport Benzineres Benzineres a la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Turisme Punts d'interés turístic Detall dels principals punts d'interès turístic més singulars de la ciutat de Barcelona. Coordenades geogràfiques. Format XML
Turisme Equipaments informatius Equipaments de la tipologia Centres d'informació que hi ha a la ciutat de Barcelona: centres d'atenció al ciutadà, d'informació al consumidor, per als joves, per a les dones, per a la gent gran, per a persones amb discapacitat, d'informació jurídica, d'informació laboral, d'informació turística i d'altres. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Format RDF