Ca:Importació Ajuntament de València

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pàgina de coordinació sobre la importació de dades obertes del Portal Transparència i Dades Obertes.

Llicència

L'Ajuntament de València contribueix proporcionant dades publicades sota condicions de llicència CC BY 4.0 a través del seu portal de dades obertes Portal Transparència i Dades Obertes amb autorització expressa sol·licitada al desembre de 2018.

Passes

  • Estudiar cada conjunt de dades per comprovar si té informació geogràfica.
  • Comentar en cada conjunt de dades si son interessants per a OSM.
  • Crear les pàgines de wiki per a cada importació possible i interessant.
  • Consensuar cada importació a talk-es i a imports, seguint les directrius d'importació.
  • Creació dels scripts que converteixin els arxius de l'ajuntament a format OSM.

Conjunt de dades

Aquí están seleccionats els conjunts de dades que poden tenir informació geogràfica i/o ser d'interés per a OSM.

  • Importació possible
  • Importació realitzada o no necessària
  • Dubtes
  • Importació en procés (discussió o execució)
  • No importable
SECTOR NOM DESCRIPCIÓ COMENTARIS IMPORT OSM IMPORTACIÓ (estat, URL)
Medi Ambient Localització dels contenidors d’oli domèstic Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors d’oli domèstic. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Localització dels contenidors de Piles Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Arbratge Arbres existents en sòl públic de la ciutat de València Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Papereres Localització de les papereres distribuïdes per la ciutat. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Contenidors de residus sòlids Localització dels contenidors de residus sòlids. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient/Transport Recàrrega de vehicles elèctrics Punts de recarrega elèctrica de vehicles. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Pipicanes i zones per a gossos Dades geogràfiques i localització dels pipicans i zones d’escampament per a gossos Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Arbratge Monumental Dades greográficos de la localització dels arbores monumentals en el terme municipal de València. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Dutxes en les platges Dades geogràfiques sobre la localització de les dutxes de les platges. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Rellotges amb termòmetre Localització dels rellotges amb termòmetre. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Llavapeus de les platges Dades geogràfiques sobre la localització dels llavapeus de les platges Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Fonts d’aigua pública Dades geogràfiques sobre la localització de les fonts públiques repartides per la ciutat Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS En preparació. Veure Valencia_Drinking_Water_Import
Medi Ambient Xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica Estacions de mesurament automàtic de contaminació atmosfèrica. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Passarel·les de les platges Dades geogràfiques sobre la localització de les passarel·les de les platges Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Medi Ambient Dades diàries de l’últim mes de les estacions de soroll. Dades diàries de l’últim mes de les estacions de mesurament de soroll en via pública. Informe d’evolució mensual. Mitjanes diàries Format disponible: CSV
Medi Ambient Datos de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A) Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A). Format disponible: CSV
Medi Ambient Datos de la estación de contaminación atmosférica de Molí del Sol (3A) Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Molí del Sol (3A). Format disponible: CSV
Medi Ambient Dades de l’estació de contaminació atmosfèrica de Pista de Silla (4A) Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Pista de Silla (4A). Format disponible: CSV
Medi Ambient Datos de la estación de contaminación atmosférica de Viveros (5A) Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Viveros (5A). Format disponible: CSV
Medi Ambient Dades de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Avda. França (6A) Dades diaries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Avda. França (6A). Format disponible: CSV
Medi Ambient Localitzacions de les estacions de sorolls Localitzacions de les estacions de sorolls Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Innosocial Iniciatives d'innovació social en la ciutat de València. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Equipaments Municipals Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines Municipals, Policia, Teatres, Restaurantes, Allotjaments, Quioscos venda títols EMT Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Aparcament Mobilitat Reduïda Aparcaments per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Kioscos de l'ONCE Localització dels quioscos de l’ONCE Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Punts Wifi Localització dels punts wifi públics distribuïts per la ciutat. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a dones Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a dones Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials dirigits a tota la població Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a la població en general Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones sense sostre Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones sense sostre Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a presos i exreclusos Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de presos i exreclusos Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per al col·lectiu de persones immigrants Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones immigrants Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials dirigits a majors Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones majors Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials destinats a jóvens Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la joventut Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a famílies, menor i adopcions Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a famílies, menor i adopcions Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a minories ètniques Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de minories ètniques Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones amb malaltia mental Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb malaltia mental Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones amb discapacitat sensorial Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat sensorial Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones amb discapacitat intel·lectual Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones amb discapacitat física Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat física Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones amb discapacitat Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones dependents Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones en situació de dependència Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials en cooperació internacional Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la cooperació internacional al desenrotllament Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Recursos socials per a persones amb trastorns addictius Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb trastorns addictius Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Societat i Benestar Datos básicos de los equipamientos municipales. Tabla de todas las fichas de infociudad, tanto georreferenciadas como no georreferenciadas de los equipamientos municipales. Format disponible: JSON.
Societat i Benestar Taula relació descripció dels codis de la capa equipaments municipals Taula relació descripció dels codis de la capa equipaments municipals Formats disponibles: CSV i JSON.
Transport Google Transit. Línies, parades, horaris d’autobusos de l'EMT de València Fitxer Google Trànsit de les línies d’autobusos de l'EMT de València Format disponible: Fitxer Google Trànsit
Transport Carril Bici Itineraris ciclistes de la ciutat de València Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Reguladors que gestionen els grups semafòrics Dades geogràfiques sobre la localització dels reguladors dels grups semafòrics, indicant si gestionen semàfors de led o halògens. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Panells informatius Panells informatius de la sala de control de trànsit en la ciutat de València Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Càmares de trànsit Cambres de trànsit existents en la ciutat de valència. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Sentits de cisculació Sentits de circulació de trànsit. Element puntual. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Bol·lards extraïbles Bol·lards extraïbles amb clau estàndard aprovada pel Servei de Bombers Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Aparcament nocturn en el carril bus Aparcament nocturn en el carril bus Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Estat trànsit temps real Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS, WMS...
Transport Aparcament Mobilitat Reduïda Aparcaments per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Intensitat dels punts de mesura de bicicletes (espires electromagnètiques) Dades geogràfiques de punts de mesura de bicicletes (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS, WMS...
Transport Intensitat de trànsit per trams Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS, WMS...
Transport Guals Dades geogràfiques sobre la localització dels guals. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Aparcaments no regulats Dades geogràfiques sobre la localització de les places d’aparcament no regulat, cordó i bateria. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Zones de càrrega i descàrrega Dades geogràfiques sobre la localització de les zones de càrrega i descàrrega Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Aparcament per a motos Dades geogràfiques sobre la localització dels aparcaments per a motos Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Parades de Taxis Localització de les parades de taxis Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Intensitat dels Punts de Mesura de Trànsit (Espires electromagnètiques) Dades geogràfiques de punts de mesura de trànsit (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS, WMS...
Transport Aparcabicis Aparcaments públic de bicicletes. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Aparcaments de vehicles Parkings públics i privats en la ciutat Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Expendedors ORA Maquines expenedores de tiquets dels aparcaments ORA Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Aparcaments ORA Aparcaments de l’ORA Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Parades EMT Parades de les línies d’autobusos de l’EMT Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Estacions de Valenbisi Localització de les estacions de valenbisi. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Transport Relació dels punts de mesura amb les càmeres de trànsit Taula que relaciona els punts de mesura de trànsit amb les càmeres de trànsit associades a ells. Formats disponibles: CSV i JSON
Urbanisme i Infraestructures Textos dels carrers Denominació dels Carrers segons plaques. Coordenades ETRS89. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, SHAPE, WFS i WMS
Urbanisme i Infraestructures Llistat dels carrers Llistat oficial dels carrers del terme municipal de València. Format disponible: CSV
Urbanisme i Infraestructures Textos dels portals dels carrers Identificació dels números de Policia. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Urbanisme i Infraestructures Eixos lineals dels carrers Àmbit que comprén el vial en qüestió. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Urbanisme i Infraestructures Macroilles Agrupació de illes de cases cadastrals en macroilles per a servir de pla guia. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Urbanisme i Infraestructures Guia Guia Urbana de la ciutat de València Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Urbanisme i Infraestructures Parcel·les cadastrals de rústica amb fitxa urbanística Parcel·les cadastrals de rustica amb fitxa urbanística. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: KMZ i WMS
Urbanisme i Infraestructures Parcel·les cadastrals d’urbana amb fitxa urbanística Parcel·les cadastrals d’urbana amb fitxa urbanística. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: KMZ i WMS
Urbanisme i Infraestructures Mobiliari Informatiu Localització dels MUPIS, mobiliari urbà com són els panells informatius. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Urbanisme i Infraestructures Embornals existents en la ciutat de valència Embornal o Albelló: Dispositiu que servix per a l' arreplega i conducció a l’albelló de les aigües d’escolament del carrer. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, SHAPE, WFS i WMS
Cultura i Oci Falles Monuments fallers Ubicació de monuments fallers. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Cultura i Oci Barraques de Falles Localització de les barraques que s’instal·len en el carrer en FALLES Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Cultura i Oci Talls trànsit en Falles Talls de carrer en la festa de FALLES Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Cultura i Oci Monuments turístics Localització dels monuments turístics més importants de la ciutat Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Sector públic Divisió administrativa de les juntes municipals Cada Junta Municipal està integrada per uns quants districtes municipals. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Comerç/Urbanisme Quioscos de flors Quioscos de flors distribuïts en la ciutat. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Comerç/Urbanisme Quioscos de premsa Quioscos de premsa distribuïts en la ciutat. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Seguretat Hidrants per a les preses dels bombers Xarxa d'hidrants de protecció contra incendis Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: CSV, GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE, WFS i WMS
Salut Mapa Pol·len Casuarina Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries. (Casuarina) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Cupressus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Cupressus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Olea Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(olea) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Pinus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(pinus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Platanus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(platanus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Populus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(populus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Morus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Morus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Quercus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(quercus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Fraxinus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Fraxinus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE i WFS
Salut Mapa Pol·len Ulmus Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Ulmus) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE , WFS i WMS
Salut Mapa Pol·len Ligustrum Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(ligustrum) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: GML, GEOJSON, KML, KMZ, SHAPE , WFS i WMS
Salut Mapa Soroll Nit (23-7h) Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d’un any (23:00 h.– 07:00 h.) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: SHAPE , WFS i WMS
Salut Mapa Soroll Vesprada (19-23h) Ltarde:(Índex de soroll vesprada). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mig a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins d’un any (19:00 h. – 23:00 h.). Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: SHAPE , WFS i WMS
Salut Mapa Soroll LDen 24 h Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/ vesprada/nit donant major importància als nivells de vesprada i de nit per ser períodes mes sensibles als nivells de soroll. Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: SHAPE , WFS i WMS
Salut Mapa Soroll Dia (7h-19h) Ldia: (Índex de soroll dia). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d’un any (07:00 h. – 19:00 h.) Coordenades ETRS89 i geogràfiques segons format. Formats disponibles: SHAPE , WFS i WMS