Ca:Importació dades Generalitat Valenciana

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pàgina de coordinació sobre la importació de dades obertes de Dades obertes de la Generalitat Valenciana.

Llicència

A través de la web Portal de Transparència, la Generalitat Valenciana ofereix dades obertes per a la seva reutilització sempre que es citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica. Igualment es disposa d'autorització expresa (pendent).

Passes

  • Estudiar cada conjunt de dades per comprovar si té informació geogràfica.
  • Comentar en cada conjunt de dades si son interessants per a OSM.
  • Crear les pàgines de wiki per a cada importació possible i interessant.
  • Consensuar cada importació a talk-es i a imports, seguint les directrius d'importació.
  • Creació dels scripts que converteixin els arxius de la Generalitat a format OSM.

Conjunts de dades

Aquí están seleccionats els conjunts de dades que poden tenir informació geogràfica i/o ser d'interés per a OSM.

  • Importació possible
  • Importació realitzada o no necessària
  • Dubtes
  • Importació en procés (discussió o execució)
  • No importable


SECTOR NOM DESCRIPCIÓ COMENTARIS IMPORT OSM IMPORTACIÓ (estat, URL)
Educació Centres Educatius 2019 Dades de centres educatius d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Escoles Oficials d'Idioma, FP, etc. Coordenades geogràfiques.
Salut Farmàcies Relació d'oficines de farmàcies de la Comunitat Valenciana. Adreça i població. Arxiu XLSX. L'adreça es pot geolocalitzar. Importació de Farmàcies

Warning: Default sort key "Ca:Importació dades Generalitat Valenciana" overrides earlier default sort key "Importació dades Generalitat Valenciana".