Ca:JOSM/Plugins/ImproveOsm

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

ImproveOsm és un complement de JOSM per ajudar-te a millorar l'OpenStreetMap assenyalant les geometries que probablement falten (carreteres, aparcament, viaranys i cursos d'aigua), les direccions del flux de tránsit que falten o les restriccions de gir que falten. Aquest complement agrupa les funcionalitats dels complements anteriors MissingRoads i TrafficFlowDirection i afegeix la funcionalitat MissingTurnRestrictions. Això permet als membres de la comunitat utilitzar un sol complement per accedir a tots els suggeriments sobre els possibles elements del mapa que falten que compartim amb la comunitat OSM.

Vista de dades de nivell de zum petit

ImproveOSM-zoom.png

Vista de datos de nivel de zum grande

ImproveOsm-street.png

Enllaços