Ca:Key:roller_coaster

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg roller_coaster
Luna Park Melbourne scenic railway.jpg
Descripció
Una clau per etiquetar rails i estacions de muntanyes russes. Show/edit corresponding data item.
Grup: oci
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: de facto

La clau roller_coaster s'usa per etiquetar rails i estacions de muntanyes russes.

Ús