Category talk:Cs:Jednotky

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Proč zde jsou umístěna zákonná omezení?

  • maxspeed=* přece může být v mph
  • min_age=* má jako jednotky třeba weeks

Chrabros (talk) 09:41, 15 March 2017 (UTC)