Cs:Mapathon/Prešov

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mapathony v Prešove sa konajú na pôde Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky v priestoroch moderného Kompetenčného centra Prešovskej univerzity v Prešove. Stretnutia sa konajú pravidelne raz v letnom a raz v zimnom semestri a sú otvorené nielen pre študentov a zamestnancov univerzity ale aj pre širokú verejnosť.

Prvý prešovský mapathon sa konal 10. apríla 2018 pod vedením Miloslava Ofúkaného a Adama Mydlu z AMAVET 962. Druhý prešovský mapathon bol 20. októbra 2018 a v poradí tretí sa konal 28. marca 2019.

Pozitívne ohlasy a propagácia tohto typu podujatia v regionálnych médiách:

Kontakt