Cs:Mapathon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mapathon je organizovaná mapovací událost, kde dobrovolníci překreslují mapy ze satelitních snímků do vektorových map. Většinou se jedná o humanitární mapování pro mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic, Červený kříž nebo lokální neziskové organizace v zemích třetího světa. Tato wiki stránka obsahuje základní informace pro začínající mappery, pokročilejší JOSM mappery a validátory. Na tuto wiki stránku je nastavené přesměrování z http://www.mapathon.cz/.

U nás se mapathony konají pravidelně v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, Bratislave a Žiline, nepravidelně pak v Ostravě, Liberci, Plzni, Uherském Hradišti, Prešove a Nitre. Jednorázově se mapathony konaly například ve městech Jevíčko, Chrudim, České Budějovice, Slavičín, Košice a Zvolen.

Seznam plánovaných mapathonů je na Trellu ve sloupci MAPATHONY budoucí (4. sloupec). Nejjednodušší způsob, jak se zapojit, je přijít na mapathon a mapovat! Pomoc s organizací je vždy vítaná, nejlépe je začít s Uvítáním účastníků u vchodu a Pomocí účastníkům s iD editorem. Je třeba se zaregistrovat na Trellu a napsat na kartu příslušného mapathonu, že se k úkolu hlásíš.

Začátečníci

Postup, jak začít mapovat na mapathonu.

 • Vytvořte si účet na OpenStreetMap. Nevynechejte ověření e-mailové adresy.
 • Přihlaste se do HOT Tasking Manageru. K tomu je potřeba udělit přístup k vašemu účtu v OpenStreetMap.
 • V Tasking Manageru vyplňte svůj e-mail mezi kontaktní informace k vašemu profilu.
 • V Tasking Manageru vyberte projekt, na kterém se bude pracovat (číslo projektu vám sdělí organizátor mapathonu).
 • V panelu Instrukce je popsáno, co se má mapovat a s jakými podklady.
 • Vyberte šedivý čtvereček, který budete mapovat, nebo v panelu Mapovat Vybrat náhodný úkol.
 • Pak už jen ZAČÍT MAPOVAT, nechat vybraný iD Editor a SPUSTIT EDITOR.

Mapování v iD editoru

 • Kreslete všechny prvky dle instrukcí projektu. Budovy a rezidenční oblasti se kreslí jako "Plocha", silnice, cesty a potoky se kreslí jako "Linie".
 • Používejte Zhranatit (zkratka Q) pro pravoúhlé budovy.
 • Používejte Zakulatit (zkratka O) pro kruhové budovy.
 • Po zakreslení geometrie se musí vyplnit atributy – vybráním z nabídky v levé části iD editoru.
 • Pro uložení vašich změn vyberte "Uložit" a poté "Odeslat". Možnost "Rád bych, kdyby se na mé změny někdo podíval." nezaškrtávejte (v rámci MissingMaps validátoři kontrolují všechny změny nezávisle na tomto tlačítku).

information sign

To, co uložíte v iD editoru, je již nahrané na serveru a neztratí se to.
 • Pro správné tagování cest používejte wiki stránku Highway Tag Africa (v češtině).
 • Mapujte jen uvnitř fialového čtverce.
 • Po skončení mapování přidejte v Tasking manageru komentář (ideálně v angličtině), co jste zmapovali. Pokud jste zmapovali vše, co bylo uvedené v panelu Instrukce, pak Označte jako kompletně zmapované. Pokud Vám něco chybí, jen Ukončete mapování.

information sign

Pokud si nejste jistí, nebojte se zeptat. Navíc - všechno, co zmapujete, ještě ověří validátoři.

Časté chyby

 • Nepoužití Zhranatit nebo Zakulatit, i když to dává smysl.
 • Špatné tagování - nerespektování instrukcí a tagů popsaných v Highway Tag Africa.
 • Použití špatných mapových podkladů - nerespektování instrukcí (lze dočasně přepnout, ale vše vždy zarovnat podle pokladů v panelu Instrukce).
 • Použití OZNAČIT JAKO "ŠPATNÉ FOTOMAPY" přestože je některý z mapových podkladů v oblasti použitelný.
 • Špatné křížení cest - cesty je třeba spojit bodem, jinak nefungují algoritmy pro navigaci.
 • Chyby ve společných bodech a překrývání:
  • Budovy nesmí mít společný bod, nesmí se překrývat.
  • Budova a cesta nesmí mít společný bod, nesmí se překrývat.
  • Budova a rezidenční oblast nesmí mít společný bod, nesmí se překrývat.
  • Cesta a rezidenční oblast nesmí mít společný bod.
 • Mapování za hranicí Tasku - může dojít ke kolizi dat (nová cesta se zakončuje jedním bodem těsně za hranicí Tasku).

Další informace o iD editoru na LearnOSM.

JOSM

JOSM je pokročilejší nástroj pro editaci, ve kterém jde rychleji mapovat a provádět složitější změny.

Instalace a nastavení

 • Pro spuštění JOSM editoru je třeba mít nainstalovanou Javu.
 • JOSM je možné stáhnout dvěma způsoby: josm.jnlp (automatická aktualizace, ale občas nefunguje) nebo josm-tested.jar (manuální aktualizace). Program je stejný.
 • Po spuštění je třeba JOSM nastavit - klávesou F12 se spustí Nastavení.
 • V záložce Nastavení připojení k OSM serveru (globus, 2. záložka) je třeba Autorizovat se. Vyplníte Vaše přihlašovací údaje do OSM a kliknete na "OK".
 • V záložce Nastavení funkce vzdáleného ovládání (dálkový ovladač, 9. záložka) je třeba Zapnout vzdálené ovládání.
 • V záložce Nastavení doplňků JOSM (zásuvka, 4. záložka) je možné stáhnout dodatečné pluginy. Pluginy, které se po seznámení s JOSM budou hodit jsou:

Mapové podklady

 • Obrazové podklady vybírejte v menu Mapové podklady.
 • Vždy si dávejte pozor, že máte nastaven ten, který je doporučen v Instrukcích.

Klávesové zkratky v JOSM

Níže jsou uvedené výchozí kombinace, které lze přenastavit (F12) v záložce Vlastní nastavení klávesových zkratek. Tahák klávesových zkratek a klávesové zkratky na wiki JOSM [1][2].

Základní

 • Mód přidávání bodů A (dvakrát A pro zapnutí/vypnutí přichytávání úhlů).
 • Mód výběru S.
 • Změna velikosti vybraného objektu Ctrl + Alt + Levé tlačítko myši.
 • Rotace vybraného objektu Ctrl + Shift + Levé tlačítko myši.
 • Automatické předvolby tagů F3.
 • Pravým tlačítkem myši -> Odškrtnout Autozoom (zrušení automatického přepínání mapových podkladů).

Budovy

 • Pro zarovnání do pravoúhlého tvaru je klávesa Q.
 • Pro zarovnání do kruhu je klávesa O.
 • Pro kreslení budov pomocí building_tools je klávesa B.
 • Při kreslení budov pomocí building_tools se lze přepínat mezi kreslením kulatých Alt + Z a hranatých Alt + R budov.

Silnice

 • Ze dvou bodů udělat jeden (spojit uzly) M.
 • Rozpojit cesty unglueways.png G.
 • Rozdělit cestu splitway.png P.
 • Spojit cesty combineway.png C.
 • Zlepšit přesnost cesty improvewayaccuracy.png W.
 • Zjednodušit cestu simplify.png Shift + Y.

Atributy

 • Pro vyplnění atributů je potřeba označit prvek a na kartě Značky/Členství zvolit tlačítko Přidat. Též funguje klávesová zkratka Alt + A.
 • Při použití building_tools nebo mapathoner pluginů se atribut budovy vyplní automaticky.

Další informace o JOSM na wiki, na LearnOSM a na stránce programu JOSM.

Validace

Validace slouží pro kontrolu zmapovaných dat. Instrukce jsou uvedeny pro JOSM editor, který obsahuje nástroje usnadňující validaci.

 • Spusťte editor JOSM.
 • V Tasking Manageru vyberte projekt, na kterém se bude pracovat (je třeba být přihlášen).
 • Vyberte žlutý čtvereček, který budete validovat, a klikněte na tlačítko Validovat vybranou úlohu.
 • Pokud validujete přímo na mapathonu, je vhodné najít si nováčky, kteří editují na mapathonu poprvé, a ty validovat přednostně. Na kartě Ověřit si seřaďte přispěvatele podle LAST VALIDATION a vyberte toho s nejvyšší hodnotou, zároveň ale toho, který má čas registrace ve vedlejším sloupečku nejnižší (odpovídající začátku mapathonu). Přes možnost Start se vyberou tasky zmapované tímto uživatelem (všechny nezvalidované v tomto projektu).
 • Pak už jen ZAČÍT OVĚŘOVAT, vybrat JOSM a SPUSTIT EDITOR.

Triky

V JOSM lze pro každou vrstvu nastavit neprůhlednost: Na panelu Vrstvy -> Kliknout na vrstvu -> Na panelu Vrstvy druhé tlačítko zprava (Změnit viditelnost zvolené vrstvy) -> Táhnutím nastavit neprůhlednost, případně další parametry.

JOSM Pluginy

Následující pluginy je výhodné při validaci používat:

První průchod

 • Validujte podle informací v panelu Instrukce (co se mapuje, mapové podklady).
 • Pokud jsou nutné velké opravy, v Tasking manager přidejte komentář proč a OZNAČIT JAKO NEPLATNÉ. • V editoru JOSM spusťte validaci JOSM-Icon-validator.svg (Shift + V) a opravte vše, co může být opraveno.

Budovy

 • Zkontrolujte, že nechybí žádné budovy.
 • Zkontrolujte, že nejsou jiné objekty - např. stromy - zakresleny jako budovy .
 • Zkontrolujte, že budovy nejsou navzájem spojené.
 • Zkontrolujte, že budovy mají správný tvar a jsou zarovnány podle správných mapových podkladů.
 • Podívejte se na klávesové zkratky v sekci Budovy.
 • Postup pro ortogonalizaci všech budov se 4 body:
  • Otevřít vyhledávací okno: Ctrl + F.
  • Vybrat všechny budovy se 4 body: building inview nodes:4.
  • Ortogonalizovat vybrané budovy: Q.
 • Postup pro ortogonalizaci všech budov, které nemají 4 body:
  • Otevřít vyhledávací okno: Ctrl + F.
  • Vybrat všechny budovy, které nemají 4 body: building inview -nodes:4.
  • Výběr přidat do pluginu ToDo.
  • Jednotlivé budovy projet a pravoúhlé ortogonalizovat.
 • Roztažení budovy do jedné strany (nutný utilsplugin2):
  • Přepnout do módu roztažení: X.
  • Vybrat stranu budovy a táhnout.
  • Případně lze dvojklikem přidat bod a následně vybrat jen část strany budovy (složitější tvary budov).
 • Jak vybrat všechny prvky (např. budovy) určitého autora:
  • Zapnout informační okno se seznamem autorů: Windows -> Authors. Po označení budovy zde lze zjistit, kdo je jejím autorem.
  • Otevřít vyhledávací okno: Ctrl + F.
  • Vybrat všechny prkvy určitého autora: user:"A Bad Deli Ivy".
  • Vybrat všechny budovy určitého autora: user:"A Bad Deli Ivy" building.

Residenční oblast

 • Zkontrolujte, že hranice residenční oblasti není příliš blízko budov. Do residenční oblasti patří i okolí budov.
 • Zkontrolujte, že mimo hranice residenční oblasti není budova, která by do ní ještě měla patřit.

Silnice

 • Zkontrolujte, zda jsou správně tagy (např. Highway Tag Africa).
 • Zkontrolujte, že cesta není spojena s rezidenční oblastí nebo s budovou.
 • Podívejte se na klávesové zkratky v sekci Silnice.
 • Přidat body na křížící se cesty lze zkratkou Shift+I (nutný utilsplugin2).


information sign

Je nutné, aby křižovatky byly spojené bodem. Pokud nejsou, nefunguje plánování tras.

information sign

Budova ani rezidenční oblast nesmí být napojena na cestu.

Validace je hotová

 • V JOSM spusťte validaci JOSM-Icon-validator.svg, případně doopravte, co je potřeba.
 • Uložte změny na server JOSM-Icon-upload.svg.
 • V Tasking manager přidejte komentář a OZNAČIT JAKO PLATNÉ.


information sign

Pokud kdykoli v průběhu validace zjistíte, že jsou nutné velké opravy, v Tasking manager přidejte komentář proč a OZNAČIT JAKO NEPLATNÉ.

Další informace o validaci:

https://www.missingmaps.org/validate/ - Oficiální stránka MissingMaps o validaci. Lze přepnout i do češtiny.

https://www.missingmaps.org/assets/downloads/Validating_Data_EN.pdf - Oficiální dokument s pokyny pro validátory. Zaměřuje se na validaci v programu JOSM.

https://www.missingmaps.org/assets/downloads/MissingMaps_validation_faq_en.pdf - Nejčastější otázky ohledně validace.

Tasking Manager/Validating data - Wiki stránka o validaci. Lze přepnout i do češtiny.

Další odkazy

Video návody