Cs:Mapathon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mapathon je organizovaná mapovací událost, kde dobrovolníci překreslují mapy ze satelitních snímků do vektorových map. Většinou se jedná o humanitární mapování pro mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic, Červený kříž nebo lokální neziskové organizace v zemích třetího světa. Tato wiki stránka obsahuje základní informace pro začínající mappery, pokročilejší JOSM mappery a validátory. Na tuto wiki stránku je nastavené přesměrování z http://mapathon.cz/.

U nás se mapathony konají pravidelně v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, Bratislave a Žiline, nepravidelně pak v Ostravě, Liberci, Plzni, Prešove, Nitre, Zvolene a Košiciach. Jednorázově se mapathony konaly například ve městech Jevíčko, Chrudim, České Budějovice nebo Slavičín.

Seznam plánovaných mapathonů je na Trellu ve sloupci MAPATHONY budoucí (4. sloupec). Nejjednodušší způsob, jak se zapojit, je přijít na mapathon a mapovat! Pomoc s organizací je vždy vítaná, nejlépe je začít s Uvítáním účastníků u vchodu a Pomocí účastníkům s iD editorem. Je třeba se zaregistrovat na Trellu a napsat na kartu příslušného mapathonu, že se k úkolu hlásíš.

Začátečníci

Postup, jak začít mapovat na mapathonu.

 • Vytvořte si účet na OpenStreetMap.
 • V Tasking Manageru vyberte task, na kterém se bude pracovat (je třeba být přihlášen).
 • V panelu Instrukce je popsáno, co se má mapovat a s jakými podklady.
 • Vyberte šedivý čtvereček, který budete mapovat, nebo v panelu Mapovat Vybrat náhodný úkol.
 • Pak už jen ZAČÍT MAPOVAT, nechat vybraný iD Editor a SPUSTIT EDITOR. • Používejte Zhranatit (zkratka Q) pro pravoúhlé budovy.
 • Používejte Zakulatit (zkratka O) pro kruhové budovy.
 • Po zakreslení geometrie se musí vyplnit atributy - vybráním z nabídkyiD editoru.
 • Pro správné tagování cest používejte wiki stránku Highway Tag Africa (v češtině).
 • Po skončení mapování přidejte v Tasking manager komentář (ideálně v angličtině), co jste zmapovali. Pokud jste zmapovali vše, co bylo uvedené v panelu Instrukce, pak Označte jako kompletně zmapované. Pokud Vám něco chybí, jen Ukončete mapování.Časté chyby

 • Nepoužití Zhranatit nebo Zakulatit, i když to dává smysl.
 • Špatné tagování - nerespektování instrukcí a tagů popsaných v Highway Tag Africa.
 • Použití špatných mapových podkladů - nerespektování instrukcí (lze dočasně přepnout, ale vše vždy zarovnat podle pokladů v panelu Instrukce).
 • Použití OZNAČIT JAKO "ŠPATNÉ FOTOMAPY" přestože je některý z mapových podkladů v oblasti použitelný.
 • Špatné křížení cest - cesty je třeba spojit bodem, jinak nefungují algoritmy pro navigaci.
 • Chyby ve společných bodech a překrývání:
  • Budovy nesmí mít společný bod, nesmí se překrývat.
  • Budova a cesta nesmí mít společný bod, nesmí se překrývat.
  • Budova a rezidenční oblast nesmí mít společný bod, nesmí se překrývat.
  • Cesta a rezidenční oblast nesmí mít společný bod.
 • Mapování za hranicí Tasku - může dojít ke kolizi dat (navá cesta se zakončuje jedním bodem těsně za hranicí Tasku).

Další informace o iD editoru na LearnOSM.

JOSM

JOSM je pokročilejší nástroj pro editaci, ve kterém jde rychleji mapovat a provádět složitější změny.

Instalace a nastavení

 • Pro spuštění JOSM editoru je třeba mít nainstalovanou Javu.
 • JOSM je možné stáhnout dvěma způsoby: josm.jnlp (automatická aktualizace, ale občas nefunguje) nebo josm-tested.jar (manuální aktualizace). Program je stejný.
 • Po spuštění je třeba JOSM nastavit - klávesou F12 se spustí Nastavení.
 • V záložce Nastavení připojení k OSM serveru (globus, 2. záložka) je třeba Autorizovat se. Vyplníte Vaše přihlašovací údaje do OSM a kliknete na "OK".
 • V záložce Nastavení funkce vzdáleného ovládání (dálkový ovladač, 9. záložka) je třeba Zapnout vzdálené ovládání.
 • V záložce Nastavení doplňků JOSM (zásuvka, 4. záložka) je možné stáhnout dodatečné pluginy. Pluginy, které se po seznámení s JOSM budou hodit jsou:

Mapové podklady

 • Obrazové podklady vybírejte v menu Mapové podklady.
 • Vždy si dávejte pozor, že máte nastaven ten, který je doporučen v Instrukcích.

Klávesové zkratky v JOSM

Níže jsou uvedené výchozí kombinace, které lze přenastavit (F12) v záložce Vlastní nastavení klávesových zkratek. Tahák klávesových zkratek a klávesové zkratky na wiki JOSM [1][2].

Základní

 • Mód přidávání bodů A (dvakrát A pro zapnutí/vypnutí přichytávání úhlů).
 • Mód výběru S.
 • Změna velikosti vybraného objektu Ctrl + Alt + Levé tlačítko myši.
 • Rotace vybraného objektu Ctrl + Shift + Levé tlačítko myši.
 • Automatické předvolby tagů F3.
 • Pravým tlačítkem myši -> Odškrtnout Autozoom (zrušení automatického přepínání mapových podkladů).

Budovy

 • Pro zarovnání do pravoúhlého tvaru je klávesa Q.
 • Pro zarovnání do kruhu je klávesa O.
 • Pro kreslení budov pomocí building_tools je klávesa B.
 • Při kreslení budov pomocí building_tools se lze přepínat mezi kreslením kulatých Alt + Z a hranatých Alt + R budov.

Silnice

 • Ze dvou bodů udělat jeden (spojit uzly) M.
 • Rozpojit cesty unglueways.png G.
 • Rozdělit cestu splitway.png P.
 • Spojit cesty combineway.png C.
 • Zlepšit přesnost cesty improvewayaccuracy.png W.
 • Zjednodušit cestu simplify.png Shift + Y.

Atributy

 • Pro vyplnění atributů je potřeba označit prvek a na kartě Značky/Členství zvolit tlačítko Přidat. Též funguje klávesová zkratka Alt + A.
 • Při použití building_tools nebo mapathoner pluginů se atribut budovy vyplní automaticky.

Další informace o JOSM na wiki, na LearnOSM a na stránce programu JOSM.

Validace

Validace slouží pro kontrolu zmapovaných dat. Instrukce jsou uvedeny pro JOSM editor, který obsahuje nástroje usnadňující validaci.

 • Spusťte editor JOSM.
 • V Tasking Manageru vyberte task, na kterém se bude pracovat (je třeba být přihlášen).
 • Vyberte žlutý čtvereček, který budete validovat, nebo v panelu Ověřit VALIDATE A RANDOM TASK.
 • Pak už jen ZAČÍT OVĚŘOVAT, vybrat JOSM a SPUSTIT EDITOR.

JOSM Pluginy

Následující pluginy je výhodné při validaci používat:

První průchod

 • Validujte podle informací v panelu Instrukce (co se mapuje, mapové podklady).
 • Pokud jsou nutné velké opravy, v Tasking manager přidejte komentář proč a OZNAČIT JAKO NEPLATNÉ. • V editoru JOSM spusťte validaci Validation.png (Shift + V) a opravte vše, co může být opraveno.

Budovy

 • Zkontrolujte, že nechybí žádné budovy.
 • Zkontrolujte, že nejsou jiné objekty - např. stromy - zakresleny jako budovy .
 • Zkontrolujte, že budovy nejsou navzájem spojené.
 • Zkontrolujte, že budovy mají správný tvar a jsou zarovnány podle správných mapových podkladů.
 • Podívejte se na klávesové zkratky v sekci Budovy.
 • Postup pro ortogonalizaci všech budov se 4 body:
  • Otevřít vyhledávací okno: Ctrl + F.
  • Vybrat všechny budovy se 4 body: building inview nodes:4.
  • Ortogonalizovat vybrané budovy: Q.
 • Postup pro ortogonalizaci všech budov, které nemají 4 body:
  • Otevřít vyhledávací okno: Ctrl + F.
  • Vybrat všechny budovy, které nemají 4 body: building inview -nodes:4.
  • Výběr přidat do pluginu ToDo.
  • Jednotlivé budovy projet a pravoúhlé ortogonalizovat.
 • Roztažení budovy do jedné strany (nutný utilsplugin2):
  • Přepnout do módu roztažení: X.
  • Vybrat stranu budovy a táhnout.
  • Případně lze dvojklikem přidat bod a následně vybrat jen část strany budovy (složitější tvary budov).
 • Jak zobrazit seznam autorů:
  • Zapnout informační okno se seznamem autorů: Windows -> Authors.
  • Otevřít vyhledávací okno: Ctrl + F.
  • Vybrat všechny budovy se 4 body: building inview.

Residenční oblast

 • Zkontrolujte, že hranice residenční oblasti není příliš blízko budov. Do residenční oblasti patří i okolí budov.
 • Zkontrolujte, že mimo hranice residenční oblasti není budova, která by do ní ještě měla patřit.

Silnice

 • Zkontrolujte, zda jsou správně tagy (např. Highway Tag Africa).
 • Zkontrolujte, že cesta není spojena s rezidenční oblastí nebo s budovou.
 • Podívejte se na klávesové zkratky v sekci Silnice.
 • Přidat body na křížící se cesty lze zkratkou Shift+I (nutný utilsplugin2).Validace je hotová

 • V JOSM spusťte validaci Validation.png, případně doopravte, co je potřeba.
 • Uložte změny na server JOSM-Icon Daten upload.jpg.
 • V Tasking manager přidejte komentář a OZNAČIT JAKO PLATNÉ.Další informace o validaci. Základní doporučení pro validátory na stránkách Missing Maps. Příručka pro validaci v JOSM.

Další odkazy