Cs:Mapathon/online

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Online mapathon je mapathon organizovaný na dálku.

Důležité odkazy

Mapovací skupiny

Organizace online mapathonu

V následující sekci jsou informace pro core tým.

Role core týmu

 • Přivítání, úvodní prezentace (video stream).
 • Školitel mapovací skupiny.
 • Záložní školitel.
 • Odpovědi na otázky.
 • Závěrečná prezentace.
 • Technická podpora.

Harmonogram

Před mapathonem

Pozvánku poslat v dostatečném předstihu. Připomenout mapathon asi týden předem. Pozvánky obsahují odkazy na:

 • Globální chat, včetně času začátku mapathonu.
 • Link na wiki stránku online mapathonu.
 • Úvodní prezentaci, včetně času prezentace (10 - 15 minut po začátku mapathonu).
 • Závěrečnou prezentaci, včetně času prezentace (online mapathon by měl být kratší, než normální).
 • Videonávod pro úvod do iD editoru (s připravenými mapery se pracuje lépe).

Začátek mapathonu

Na globálním chatu být alespoň o 15 minut dřív. Přidat odkaz na Přivítání, úvodní prezentaci. Mapathon startuje video streamem, globální chat v úvodní části nahrazuje přivítání maperů u dveří a neformální seznamování/konverzaci.

Video stream Přivítání, úvodní prezentace -- co a proč se bude na mapathonu dělat. Na konci úvodní prezentace je třeba říct, jakým způsobem bude organizovaný zbytek mapathonu: mapeři se rozdělí do mapovacích skupin a připojí se na video meeting se školitelem mapovací skupiny.

Mapovací skupiny

Upraví se wiki stránka online mapathonu -- do sekce Mapovací skupiny školitelé postupně přidají odkazy na videomeeting se zaměřením mapovací skupiny (včetně zkušenosti účastníků), jméno školitele a v ideálním případě i počet maperů.

Mapovací skupinu vede školitel. Na rozdíl od normálního mapathonu, kde je vhodné říci celý proces (registrace, přihlášení, Tasking Manager, iD, uložení práce, hotový task) několikrát a postupně zpomalovat, je při video meetingu lepší prezentovat pomalu a vždy ověřit, že jsou všichni s daným krokem hotovi.

Školitelé mapovacích skupin by měli občas nahlédnout do globálního chatu. V případě, že potřebují pomoci, napsat buď do globálního chatu nebo záložnímu školiteli. Školitelé by měli svoji mapovací skupinu včas přesměrovat zpět na globální chat a závěrečnou prezentaci.

Závěrečná prezentace shrnuje výsledky mapathonu. Poté mapathon oficiálně končí.

Po mapathonu

Je potřeba myslet na hospodu. Může se použít globální chat, případně spontánně vytvořený video meeting.