Cs:Mapathon/Role

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam všech rolí, které jsou potřeba při organizaci mapathonu i mimo mapathon.

Velký mapathon

Koordinátor

Stará se o hladký průběh mapathonu. Zajistí (nebo dohlédne, aby bylo zajištěno):

 • Prostory pro mapathon.
 • Funkční wifi.
 • Školitele (iD, JOSM).
 • Přednášky (úvodní, hosta).
 • Poslání pozvánek.
 • Občerstvení.
 • Mapovací task.
 • Zajištění uvítání účastníků u vchodu.

Vchod

Vytiskne seznam účastníků, čeká u dveří a účastníky vítá.

Pozvánky

Rozešle pozvánky na mapathon do různých komunikačních kanálů (ve sdílení může pomoci bude.mapathon.cz).

Školitel iD

Účastníkům mapathonu, kteří přišli na školení iD, vysvětlí:

 • Základy Tasking Manageru:
  • Na co je?
  • Jak se používá?
 • Vysvětlí informace potřebné pro daný úkol, většinou:
  • Kreslení budov (ortogonalizace, kruh).
  • Tagování budov (a rezidenčních oblastí).
  • Kreslení cest.
  • Tagování cest (Highway tag Africa).
 • Ukládání (ne více než 10 změn).
 • Ukončení mapování v TM:
  • Kompletně zmapováno (přidat pár slov v angličtině, co bylo zmapováno).
  • Přestat mapovat.
  • Špatné podklady.

Pointa: Z dobrovolníka se stane mapper, který zvládne ovládat iD, rozlišit budovu od stromu a řeku od cesty a pochopí, že jeho práce je okamžitě použitelná pro kohokoli na světě, včetně humanitárních organizací.

Pomoc iD

Pomáhá účastníkům mapování s problémy, které můžou nastat. Většinou je to identifikace objektů ze satelitních snímků.

Task info

Zajímá se o dění v rámci humanitárního mapování (hotosm.slack.com), má přehled o právě probíhajících kampaních a informace o nich.

Úvodní prezentace

Seznámí účastníky mapathonu se stručnou historií a posláním Missing Maps. Dokáže říct něco o tasku, který se mapuje.

Občerstvení

Zajistí občerstvení (pizza, Club-Mate, ...) na mapathon.

Prostory

Domluví prostory, kde by se dal uspořádat mapathon. Jsou třeba prostory pro přibližně 80 lidí.

Školitel JOSM

Úvodní JOSM školení. Školitel vysvětlí:

 • Pomůže s instalací JOSM.
 • Vysvětlí, jak nastavit JOSM pro editaci (uživatelské údaje, remote control).
 • Vysvětlí, jak instalovat pluginy.
 • Postupně (s prodlevou na vyzkoušení, cca 10 min./plugin) ukáže pluginy:
  • building_tools
  • mapathoner
  • FastDraw
  • Markseen (?)
 • Pomoci s otázkami, případně si je zapsat a upadtovat mapathon.cz wiki.

Pointa: Mapper zmapuje v JOSM daleko více než minule v iD, a to přesto, že s JOSM pracuje poprvé.

Prezentace hosta (může být mimo Core tým)

Seznámí účastníky s nějakou zajímavostí, která souvisí s humanitárním mapováním.

Malý mapathon

Koordinátor

Stará se o hladký průběh mapathonu. Zajistí (nebo dohlédne, aby bylo zajištěno):

 • Prostory pro mapathon.
 • Školitele.
 • Poslání pozvánek.

Školitel Validace

Vysvětlí, jak v JOSM probíhá validace související s Tasking Managerem. Vysvětlí použítí pluginu TODO.

Školitel JOSM (může být mimo Core tým)

Vybere zajímavé téma související s JOSM (a humanitárním mapováním). Ideální je téma na několik malých mapathonů. Téma pak vysvětlí účastníkům. Zároveň s účastníky pracuje na úkolu, který s tématem malého mapathonu souvisí. Pomůže s otázkami účastníků mapathonu.