Cs:RUIAN/chyby

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Tento článek nebo sekce může obsahovat zastaralé informace. Informace již nejsou správné nebo relevantní.
Pokud znáte aktuální stav věcí, pak, prosím, informujte ostatní aktualizací těchto informací. (Discussion)

Seznam nalezených problémů v RÚIAN

Vadná adresní místa nebo budovy by se mohla v OSM označit nějakou značkou, která by vedla na tento seznam nalezených problémů. Např. ruian:bad:addr=hlášené číslo chyby v tabulce AM nebo ruian:bad:building=hlášené číslo chyby v tabulce SO. Případně, pokud to jde, by mohly obsahovat URL přímo do té tabulky.

Adresní místa (AM)

Druhy chyb:

  • špatné umístění = AM je jinde, než by mělo být
  • chybějící SO = AM není u žádného stavebního objektu (SO)
  • duplicita = na jednom místě jsou dvě rozdílná AM
  • chybějící definiční bod = AM nemá určené souřadnice. Velmi častý problém, o kterém RÚIAN ví a snaží se ho řešit. Patrně k tomu dochází, když se eviduje adresa k již nestojící budově.
ID RUIAN ID OSM ID Obec Část obce Typ problému Detailní popis Stav Poznámka
1 1230000 1966472994 Příklad Zadní Lhota špatné umístění Adresní místo velmi daleko od SO Objeveno Objeveno: 21.1.2014
2 1991231 1966472994 Příklad Vinohrady duplicita Na daném místě jsou dvě odlišné AM Nahlášeno Objeveno: 21.1.2014; Nahlášeno: 1.2.2014 (Marián Kyral)
3 1232144 1966472994 Příklad Temelín chybějící SO AM uprostřed pole v ochraném pásmu elektrárny Vyřešeno Objeveno: 21.1.2014; Nahlášeno: 1.2.2014 (Marián Kyral); Vyřešeno: 14.2.2014
4 26713080 ? Mladá Boleslav Mladá Boleslav I chybějící definiční bod Viz poznámka Nahlášeno Objeveno: ?; Nahlášeno: 11.2.2014 (Václav Řehák)
5 2414828764 2414828764 Temelín Temelínec chybějící SO AM uprostřed pole v ochraném pásmu elektrárny Objeveno Objeveno: 20.12.2013 (Dalibor Jelínek)
6 [] [1] Bučovice Bučovice řada nesmyslů Řada AM - garáže vedle sebe, mají zcela nesmyslně ulice Objeveno Objeveno: 1.3.2014 (Petr Vejsada)
7 30478669 [] Praha Třebonice duplicitní adresa Duplicitní adresa s 22125752 (RUIAN objekt 22125752 je správně) Objeveno Objeveno: 7.4.2014 (Petr Kolomazník)
8 30478511 [] Praha Třebonice duplicitní adresa Duplicitní adresa s 22124977 (RUIAN objekt 22124977 je nejspíš správně) Objeveno Objeveno: 7.4.2014 (Petr Kolomazník)
9 22125175 [] Praha Třebonice chybné fyzické č.p. na objektu Na objektu je fyzicky umístěno chybné č.p. 33 Objeveno Objeveno: 7.4.2014 (Petr Kolomazník)
10 24987433 [] Praha Třebonice chybná poloha Správná poloha má být 50.0461878001122, 14.2836155525792 Objeveno Objeveno: 7.4.2014 (Petr Kolomazník)
11 30161185 [] Frenštát p. R. Frenštát p. R. duplicita Dvě AM s různou ulicí (30161185 a 8426872) Objeveno Objeveno: 16.4.2014 (Michal Pustějovský)
12 8356726 [] Veřovice Veřovice duplicita Dvě různá AM na jednom místě. (8355576 a 8356726) Objeveno Objeveno: 26.4.2014 (Michal Pustějovský)
13 23134631 [] Zákupy Zákupy špatné umístění Č.p. 349 má být zřejmě jižněji. Objeveno Objeveno: 1.5.2014 (Libor Pecháček)
14 23464534 [] Česká Lípa Česká Lípa Nadbytečný AM Orientační číslo patří do ulice Mariánská Objeveno Objeveno: 17.5.2014 (Libor Pecháček)
15 26133482 [] Česká Lípa Česká Lípa Nadbytečný AM Orientační číslo patří na náměstí TGM Objeveno Objeveno: 17.5.2014 (Libor Pecháček)
16 27950930 [] Česká Lípa Nový Bor Nadbytečný AM Příliš daleko od ulice B. Egermanna Objeveno Objeveno: 18.5.2014 (Libor Pecháček)
17 30222842 [] Česká Lípa Nový Bor Nadbytečný AM Příliš daleko od ulice Gen. Svobody Objeveno Objeveno: 18.5.2014 (Libor Pecháček)
18 27864316 [] Česká Lípa Nový Bor Nadbytečný AM AM je blíže ulici Ke Klíči Objeveno Objeveno: 18.5.2014 (Libor Pecháček)
19 13117254 [] Česká Lípa Nový Bor nesprávné přiřazení ulice AM garáží jsou blíže ulici Nábřežní Objeveno Objeveno: 23.5.2014 (Libor Pecháček)
20 13125923 [] Česká Lípa Nový Bor Nadbytečný AM Ulice Boženy Němcové je příliš daleko Objeveno Objeveno: 23.5.2014 (Libor Pecháček)


Stavební objekty (SO)

Druhy chyb:

  • špatné umístění = SO je jinde, než by měl být
  • chyba geometrie = tvar stavebního objektu neodpovídá realitě
  • chybějící geometrie = SO nemá žádnou geometrii. Tedy dle databáze RÚIAN existuje, ale neví se, kde stojí (neviditlený dům). K tomu může dojít například při změně čísla evidenčního na popisné, kdy se evidují domy oba (SO v RÚIAN má buď č.p. nebo č.e., nelze mít obě), ale geometrii má jen ten s č.p. a u SO s č.e. pak geometrie chybí.
ID RUIAN ID OSM ID Obec Část obce Typ problému Detailní popis Stav Poznámka
1 25693336 26376298 Příklad Dejvice chyba geometrie Něco Objeveno Objeveno: 21.1.2014
2 42334853 262826344 Tišice Tišice chyba geometrie vykousnutý kus budovy kvuli administrativni hranici Objeveno Objeveno: 21.2.2014
3 22241035 104819683 Praha Vysočany chyba geometrie inverzní budova a okolní pozemek Objeveno Objeveno: 15.3.2014
4 21724407 - Praha Strašnice chyba geometrie budova useklá hranicí katastru Objeveno Objeveno: 16.3.2014

Poznámky pod čarou

26713080

Před 9 dny jsem hlásil na stavební odbor Mladé Boleslavi chybějící souřadnice zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080

Dneska mi volala paní, že daná parcela (myslela asi budovu) má nějak omylem (prý možná už od války) přidělena 2 č.p. a on když tenhle bod umístí, tak se rozbije zas něco jiného. Takže nejdřív chtějí přes evidenci obyvatel obeslat všechny, kdo tu adresu někde úředně uvádí (škola tam má sídlo, možná někdo bydliště) a nějak to vyřešit. Aby se jí nestalo jako minule, že při smazání už zrušeného č.p. udělala z nějakých lidí úřední bezdomovce.

Prý jenom v MB se podobné problémy týkají možná 500 adresních míst. Tolik jen ke kvalitě dat v RUIAN, když budeme posuzovat nějaké konflikty s OSM.

Václav Řehák