Czechreg/Objekty ke kontrole

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

O seznamu

Seznam obsahuje odkazy na objekty, které před aktualizací (částečně) ležely na administrativní hranicí. Nejedná se o kompletní výčet, ale spíše odkazy na oblasti, které je potřeba ručně projít - jinými slovy, pokud cesta sdílela s hranicí např. 4 uzly, v seznamu bude většinou jen jeden z nich apod.

Pokud dojdete k závěru, že hranice vede skutečně s hranou lesa/pole/budovy/... a bylo by vhodné danou cestu (nebo její část) znovu sloučit, tak pokud možno slučujte směrem objekt na hranici. Až skončíte, tak prosím aktualizujte tento seznam.

Pokud dojdete k závěru, že odkazované cesty nejsou vhodné pro sloučení, tak jen odstraňte příslušné odkazy z tohoto seznamu.


Seznam objektů podle krajů

Jihomoravský kraj

Cesty: Way 1303460329 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1041606015 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 657788421 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1063772189 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)

Uzly: Node 1349460096 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1670355598 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658254351 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1124946192 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1221533585 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657789590 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658255513 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657742621 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1608941729 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1639953829 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658478118 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1129708883 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658478151 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657788972 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658247325 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1320241761 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1308973497 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285600963 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657789766 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658254535 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1647884233 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1577468367 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657787089 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1150919635 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657740884 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1413885070 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1408806497 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285717798 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1470037585 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 968547816 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1609027946 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1320182995 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658244597 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 431321849 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657789781 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Jihočeský kraj

Uzly: Node 1710151009 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 814130187 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 891928965 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1671996838 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 894123974 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1310771435 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 844167085 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 940092494 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659111407 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659111384 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 891017202 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659109939 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1384029716 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 894123683 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659091608 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 891926586 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 663840675 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1671996989 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659111358 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657836003 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Karlovarský kraj

Uzly: Node 1021943798 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1828160628 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 656602148 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 656627022 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1085380806 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Kraj Vysočina

Cesty: Way 820167870 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1505594551 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)

Uzly: Node 285590086 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285621254 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1116777739 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657766447 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1635597970 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285793401 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1421310526 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Královéhradecký kraj

Uzly: Node 658380194 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 879356812 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658356913 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 668144053 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659117849 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 876240922 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Liberecký kraj

Uzly: Node 658776193 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1636463555 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658779750 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1331014736 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658778202 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658822522 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Moravskoslezský kraj

Cesty: Way 1515821823 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1821763733 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 284963669 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 658710111 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1502859515 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 953366268 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1819095549 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 284486910 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1466754581 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)

Uzly: Node 1432090112 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658646017 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1398288387 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658701910 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722198 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658728968 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1425491465 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638346 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658718731 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1425490957 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1445304846 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 300135427 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1821764628 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1395870233 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 338455066 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645019 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638365 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 710797345 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658728994 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1633044003 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1442637062 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645037 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658710109 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638896 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1498916914 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659070004 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071544 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1066545209 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1632417850 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658640443 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1398288446 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658646079 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659070017 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1473108034 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658729483 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285073477 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1455980102 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1603543113 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071564 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 865164301 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1482497104 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658717778 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638695 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638420 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1634301014 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658701943 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629669976 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1610912859 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1260569180 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 865166010 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658710111 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658717793 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658652772 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 745966234 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658717802 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1455978091 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629671534 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1338666610 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645620 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658727543 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1574098553 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1121129595 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658729085 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629667968 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1442634945 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1365532813 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638993 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1637541524 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629718677 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722329 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071640 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658636954 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285082779 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1432090782 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1482497051 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1819096229 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1425492134 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1561428650 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722374 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658710192 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1425492657 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1524442296 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071673 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071674 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658728636 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658728650 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1516251327 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1133988545 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1722210508 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658729162 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071863 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1722640588 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1445305557 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 865166040 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645721 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071194 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071707 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1555840549 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1662164198 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658652903 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1662164202 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1395869419 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071724 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722033 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071736 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1378951418 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658643707 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1531060477 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658724821 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658640641 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658643716 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658640645 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285042950 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071243 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658654478 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071533 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658729232 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658726104 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1632446226 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658654486 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658639065 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1509755098 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658654494 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1398289695 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 623837473 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645794 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658716452 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1870900533 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658717990 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 668045051 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1395868971 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1434314031 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629826353 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722045 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658723636 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1398288693 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658643771 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 917037374 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658643263 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1347904321 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658639726 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1483639116 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 623837517 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 284549969 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 284992852 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645049 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658654552 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658644538 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1584736095 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1634320738 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1490556259 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1490556260 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1347904359 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722667 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1583792494 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638706 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 917037431 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 710791547 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071362 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1508899717 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658729351 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658719112 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071370 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1066446731 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 879091257 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1445305229 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1813687190 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1506435485 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1432091039 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1579556258 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722459 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 865165732 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658723749 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638759 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722216 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658716585 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 284807083 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1432091053 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 603789230 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1638811057 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1260569012 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659069877 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1744029087 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658723774 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1364440511 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658716610 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1339426757 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658638793 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629667786 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1570013132 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658725998 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645325 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1621946322 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658644947 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 879092693 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658644438 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1455976919 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658645467 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1492801506 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629815547 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1455977638 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658700262 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1857158481 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658722280 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 285113323 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658721772 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1629670383 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1260569076 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658724855 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658724857 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1498916858 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1621411498 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1425492478 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658729471 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Olomoucký kraj

Cesty: Way 1905341951 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)

Uzly: Node 658690366 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1593605475 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1206259748 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1915806238 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1593408498 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 727748878 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1336873490 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1916225107 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1803774862 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1905413495 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1905539512 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658578907 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1905413434 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1145197179 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659072188 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1887251357 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1341004606 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Pardubický kraj

Uzly: Node 835779169 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 731636164 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 616715041 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658342792 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 664578545 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 615780947 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658191252 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658190907 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 615780863 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Plzeňský kraj

Cesty: Way 1315294901 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1315295079 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 657287548 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1315295101 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 679409717 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)

Uzly: Node 1565852674 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 860124547 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657301636 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1560902405 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657113863 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114507 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657300876 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114801 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657303205 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657285267 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152404 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657286166 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657153305 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657142299 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152542 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657285280 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1565852450 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1572546596 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657142053 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657301798 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114151 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657301673 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657301319 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657151665 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1390783410 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1542076958 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114934 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657285308 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1907285818 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114556 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657154236 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152702 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1559125024 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152579 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114599 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657151966 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1796904813 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114570 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1561392203 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114700 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152590 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657285840 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114488 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114591 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152473 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114895 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114897 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657301343 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152608 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657153121 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152422 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1572735335 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657114812 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657300902 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657152749 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1539958894 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1565823477 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657113846 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1542077048 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657300985 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1824491501 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Středočeský kraj

Cesty: Way 339160678 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 891532924 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 880410453 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 831004670 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1892917119 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 284753916 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1711851770 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 657867326 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 685492991 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)

Uzly: Node 1884597895 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 25921161 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658001474 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1271053326 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657859729 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 676730644 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657997742 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1431072151 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1282900633 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1390185370 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657868315 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1234872410 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1749952411 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657847214 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657859763 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657990325 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 880411466 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1271014594 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 746858053 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 762595402 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657998796 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1619626321 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1862673166 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657983190 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1379349722 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 737911647 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657990499 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657983207 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 657990127 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1832571383 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658019196 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1113091925 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Zlínský kraj

Cesty: Way 1020267518 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Way 1860580431 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)

Uzly: Node 659070368 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658490613 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 694548612 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658490188 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658508847 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1390563057 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658490194 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658546547 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658594741 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 734892309 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 936982425 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658490200 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658490201 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 659071130 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658490207 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1390563133 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658594517 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)


Ústecký kraj

Uzly: Node 1643500067 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 563706343 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658745416 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1757009097 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1763035210 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658762892 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 574316561 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658794034 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1644608606 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1758301302 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 567993577 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 658740317 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML) Node 1667541246 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)