Da:Geodatastyrelsen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) er en organisation under Miljøministeriet.

Frie grunddata

I oktober 2012 udgav Regeringen og Kommunernes Landsforening en publikation om Gode Grunddata Til Alle, hvor det blev nævnt, at masser af offentlig data ville blive stillet offentligt til rådighed. Loven blev vedtaget i december 2012, hvor samtlige partier i Folketinget stemte for, og data kunne stilles frit til rådighed fra den 1. januar 2013.

Data fra Geodatastyrelsen

I januar 2013 åbnede Geodatastyrelsen for fri download for en del af deres ressourcer. Ikke alt var online endnu, så Geodatastyrelsen sendte to harddiske til Peter Brodersen med geodata.

Harddisk: Ortofots

Den ene harddisk rummer ca. 1 TB ortofotos af Danmark fra 2010-2012 i TIFF-format, opdelt i følgende mapper:

+---orto_foraar_mosaik_2012
\---Ortofoto
  +---viborg_skive_2012_10cm
  +---sydkort_2012_10cm
  +---sydkort_2011_10cm
  +---jylland_2010_20cm
  +---jylland_2010_10cm
  +---hrks_2012_10cm
  +---hrks_2011_10cm
  +---hrks_2010_10cm
  +---geosjaelland_2012_10cm
  +---geosjaelland_2011_10cm
  +---geosjaelland_2010_20cm
  +---geosjaelland_2010_10cm
  +---geonord_2012_10cm
  +---geomidtoest_2011_20cm
  +---geomidtoest_2011_10cm
  +---geofyn_2012_10cm
  \---bornholm_2010_10cm

Harddisk: Data

Den anden harddisk rummer data med matrikeloplysninger, FOT-data, og højdemodel, opdelt i følgende mapper:

Forklaring på forkortelser
DAGI: Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
FOT: Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag
DTM/DSM: Digital Terrain/Surface Model
DKTM: Danmark Transversal Mercator
DSFL: Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling


+---DTM10
|  \---UTM32
+---_DOKUMENTATION
+---DANMARK
|  +---2_VEKTOR
|  |  +---MATRIKELKORT_VEKTOR
|  |  |  +---DSFL
|  |  |  |  +---DKTM1
|  |  |  |  +---DKTM2
|  |  |  |  +---DKTM3
|  |  |  |  +---DKTM4
|  |  |  |  \---UTM32-EUREF89
|  |  |  +---MAPINFO
|  |  |  \---SHAPE
|  |  +---ADMINISTRATIVE_GRAENSER_VEKTOR
|  |  |  \---DAGI
|  |  |    +---GEOMEDIA
|  |  |    +---MAPINFO
|  |  |    \---SHAPE
|  |  \---TOPOGRAFISKE_KORT_VEKTOR
|  |    +---D1MILL_VEKTOR
|  |    +---D200_VEKTOR
|  |    |  \---2012
|  |    \---D500_VEKTOR
|  |      \---2012
|  \---2_VEKTOR_FOT
|    \---FOT-KORT10
|      +---DSFL
|      +---MAPINFO
|      \---SHAPE
\---MASTERdata
  +---Punktsky
  |  +---6310_580
  |  +---6160_730
  |  +---6130_880
  |  +---6100_850
  |  +---6100_880
  |  +---6130_850
  |  +---6400_580
  |  +---6370_580
  |  +---6370_550
  |  +---6370_520
  |  +---6340_610
  |  +---6340_580
  |  +---6340_550
  |  +---6340_520
  |  +---6310_610
  |  +---6310_550
  |  +---6310_520
  |  +---6310_490
  |  +---6280_640
  |  +---6280_580
  |  +---6280_550
  |  +---6280_520
  |  +---6280_490
  |  +---6250_610
  |  +---6250_580
  |  +---6250_550
  |  +---6220_610
  |  +---6220_580
  |  +---6220_550
  |  +---6250_520
  |  +---6250_490
  |  +---6250_460
  |  +---6250_430
  |  +---6220_490
  |  +---6220_460
  |  +---6220_430
  |  +---6190_520
  |  +---6190_490
  |  +---6190_610
  |  +---6190_580
  |  +---6190_550
  |  +---6160_610
  |  +---6160_580
  |  +---6070_640
  |  +---6040_670
  |  +---6070_670
  |  +---6040_640
  |  +---6100_640
  |  +---6070_700
  |  +---6100_700
  |  +---6100_670
  |  +---6130_670
  |  +---6130_640
  |  +---6160_640
  |  +---6130_700
  |  +---6160_700
  |  +---6160_670
  |  +---6190_670
  |  +---6190_640
  |  +---6220_640
  |  +---6190_700
  |  +---6220_700
  |  +---6220_670
  |  +---6160_460
  |  +---6160_430
  |  +---6220_520
  |  +---6280_430
  |  +---6280_460
  |  +---6130_610
  |  +---6130_580
  |  +---6130_520
  |  +---6310_430
  |  +---6130_460
  |  +---6130_550
  |  +---6160_520
  |  +---6130_490
  |  +---6100_580
  |  +---6130_430
  |  +---6100_520
  |  +---6100_610
  |  +---6100_460
  |  +---6100_550
  |  +---6160_490
  |  +---6100_490
  |  +---6070_550
  |  +---6070_610
  |  +---6070_490
  |  +---6070_580
  |  +---6070_460
  |  +---6070_520
  |  +---6040_580
  |  +---6310_460
  |  +---6160_550
  |  +---6040_610
  |  +---6190_460
  |  \---6190_430
  +---DTM_Bro
  |  \---ASC-filer
  +---DSM
  |  +---UTM32
  |  \---UTM33
  +---DTM
  |  +---UTM33
  |  \---UTM32
  +---HalvmeterKurver
  |  +---Shape_UTM33
  |  +---Shape_UTM32
  |  +---MapInfo_UTM33
  |  \---MapInfo_UTM32
  \---KotePunkter
    +---Shape_Utm32
    \---MapInfo_UTM32

Tidligere data

Adresser

Oprindelig hjemmeside fra 2002 med tilladelse til brug af adressedata

I 2002 stillede Kort- og Matrikelstyrelsen adressedata til rådighed for alle interesserede. De fjernede dog de data efterfølgende grundet politiske vilkår, der gjorde, at KMS m.fl. nu skulle kræve penge for at stille samlede datasæt til rådighed.

Data blev importeret i 2009 og efterfølgende er adresser løbende blevet opdateret ved hjælp af et opdateringsscript, som gør brug af Geoservicen, som tidligere var et projekt under IT- og Telestyrelsen, men som nu ligger under Digitaliseringsstyrelsen, efter IT- og Telestyrelsen blev opløst.

Eksterne henvisninger