Da:Jammerbugt

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jammerbugt Kommune i det nordlige Jylland har den 26. marts 2013 e-mailet Peter Brodersen GIS-data med bygningsdata for Jammerbugt Kommune.

Rettigheder

Niels Lundbye-Christensen fra Jammerbugt Kommunes GIS-afdeling har givet lov til at bruge bygningsdata i OpenStreetMap.

Datasættet er fra kommunens egen GIS-afdeling og vil senere ende blandt øvrig FOT-data.

Datasættet

Datasættet inkluderer alle bygninger fra kommunen, herunder siloer, drivhuse, tage og bassiner.

Bygninger, siloer og drivhuse er blevet tagget med relevante tags. Tage virkede ligeledes som bygninger i kommunens datasæt, og er derfor blevet tagget som bygninger (building=yes) i OSM i stedet for som tag (building=roof), som snarere dækker over overdækninger.

Bassiner er ikke importeret i denne omgang.

Import

Datasættet er konverteret til en række .osm-filer og importeret af Peter Brodersen. Alle filer er indlæst i JOSM af hensyn til validering. Ved dubletter er de gamle bygninger slettet, idet de nye må antages at være mere præcist (hvilket en god håndfuld stikprøver også viste). Egenskaber fra gamle bygninger er overflyttet til de nye bygninger, så ingen tidligere metainformation er gået tabt.