Da:Vejnavne

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vejnavne

Vi er heldigt stillede med navngivning af veje i Danmark fordi vi har importerede data fra et centralt officielt register over adresser, Danmarks Adresser. Det betyder at man almindeligvis kan finde navnet på vejen ved at studere nærliggende adressepunkter eller ved hjælp af kortet på førnævnte hjemmeside.

Som udgangspunkt bør OSAK-vejnavnet benyttes til vejens name-tag. Hvis OSAK-navnet indeholder en fejl, skal et rettet navn dog i stedet bruges. Det samme gør sig generelt gældende hvis OSAK-vejnavnet afviger fra OpenStreetMaps gængse regel om ikke at bruge forkortede navne, som det dog bør bemærkes kun gælder hvad man kunne kalde pladsbesparende forkortelser som ikke udtales forkortede.

Rettes et i OSAK forkortet navn bør det forkortede navn puttes i alt_name, så der stadig vil kunne søges på det.

I tvivlstilfælde, især ved personnavne, må det tilrådes at følge OSAK - OSAK-navnene er de officielt fastlagte navne, derfor skal der en berettiget grund som fejlagtig stavning til at afvige fra dem.

Eksempler

Oprindeligt navn Rettes til Begrundelse
N. Markvej Nordre Markvej Almindelig forkortelse
Luthersg. Luthersgade Almindelig forkortelse.
Karl Bark Bechsens ve Karl Bark Bechsens vej OSAK-navnet er fejlagtigt afkortet. (Bemærk at visse lange vejnavne er afkortede på grund af begrænsninger i den officielle database)
H C Andersens Vej H.C. Andersens Vej Forkortelser er altid med punktum. Bemærk: Forkortelser af flerordsforbindelser uden mellemrum efter punktum.
Frederiks Alle Frederiks Allé Skiltene i området siger "Allé" med accent.
Ove Jensens Alle Rettes ikke Skiltene i området siger "Alle" uden accent.
Carl Th. Dreyers Vej Rettes ikke Navnet udtales Carl te-hå Dreyers vej
B.S. Ingemanns Vej Rettes ikke Navnet udtales Be Es Ingemanns Vej
Frederik 9.s Vej Rettes ikke Dette er en korrekt form. Alternativt: Frederik IX's Vej (følg skiltning)

Fejlfinding

Via "adresse-laget" på OSM Inspector kan man tjekke om/hvor der findes adresser uden veje med samstemmende navne i nærheden.

Central fortegnelse

Ole Laursen har udviklet en central fortegnelse, hvor man kan se og notere fejlagtigt beskrevne vejnavne.

Mere info

Flere oplysninger om hvordan vejnavne fastsættes, se især Dansk Sprognævns vejledning der indeholder eksempler på rigtig og forkert stavning.

På et tidspunkt var der en diskussion og afstemning om vejnavne og OSAK.

Slettede adresse tags

AutoAWS tilføjer fixme tag hvis der er andre tags Link

På dette kort kan slettede adressepunkter, som havde andre tags da de blev slettet, ses. Link til kort.

Andre fejl i adressepunkter

I tilfælde hvor der opdages andre fejl i adressepunkterne, skal man være varsom med blot at rette til. Ved en senere opdatering vil OSAK-importeringsrobotten kunne overskrive ændringerne.

Føler man sig sikker på at adressepunkterne er forkerte på andre områder (postnr/by, koordinater, eller hvor to nabogrunde ligger på hver sin vej), kan man vælge at rette til, men man kan også vælge bare at markere at man mener der er noget galt, men man bør ikke rette importerede oplysninger, uden at markere.

Markeringer af fejl i adressepunkter foretages ved et ois:fixme=* tag (brug ikke fixme=* da disse markeringer sjældent er interessante for almindelige mappere i marken og blot gør det for vanskeligt at finde fixme's man rent faktisk kan gøre noget ved).

På dette kort kan ois:fixme="begrundelse" tag ses. Link til kort.

På dette kort kan fixme="begrundelse" tag ses. Link til kort.