Da:Vejnavne og OSAK

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Problemet

Efter importen af data fra KMS og senere opdatering fra OSAK, er Danmark nu fuldt udstyret med adresse-data af generel høj kvalitet. Et problem der dog er opstået, i forbindelse med korrekturlæsningen af veje og adresser er at vejnavne i OSAK data i nogle tilfælde ganske enkelt ikke stemmer overens med hvad der er skiltet i virkeligheden. I andre tilfælde bruges der forkortelser, hvilket strider imod normal praksis i OpenStreetMap. Det har ledt til forskellige fremgangsmåder blandt danske mappere:

 • Benyt navnet fra OSAK således at vejnavn og addr:street stemmer overens.
 • Map hvad der er skiltet, evt. med udvidelse af forkortelser uden hensyntagen til addr:street.
 • Ret addr:street på adresse-nodes så vejnavn og addr:street stemmer overens.

Efter debat på talk-dk ikke har ført til en konsensus foreslår jeg en afstemning således at vi kan finde en fælles måde at tagge på, så korrektur-værktøjer kan ændres eller oprettes som tager højde for dette. Jeg håber vi kan blive enige om at følge udfaldet af afstemningen uanset hvad det bliver. Konsistens er i mine øjne vigtigere end om det bliver den ene eller anden måde vi tagger på.

Jeg foreslår vi følger følgende slagplan:

 • En uge med diskussion (på discussion siden) og ændringer af afstemningens muligheder (slutter midnat mellem 21. og 20. marts)
 • To ugers afstemning (slutter midnat mellem 3. og 4. april)

HUSK: Det drejer sig kun om veje hvor vejnavn og navn i OSAK ikke stemmer overens.

Afstemningen

Jeg har delt afstemningen op i to afdelinger, men er lidt usikker på om det giver mening. Ideen er at vi så får et klart svar på hovedspørgsmålet (hvad skal være i name). Jeg har i kursiv tilføjet argumenter for nogle af mulighederne. Jeg foreslår man læser nogle af argumenter på discussion siden og tilføjer sin stemme herunder ved de to spørgsmål.


Hvad placeres i name tagget?

Vejens fulde navn

Følger gængse OpenStreetMap anbefalinger.

 1. mortenbek 06:56, 22 March 2011 (UTC)
 2. mok0 07:03, 22 March 2011 (UTC)
 3. Duejensen 08:16, 22 March 2011 (UTC)
 4. Elgaard 09:24, 22 March 2011 (UTC)
 5. Claush66 9:29, 22 March 2011 (UTC)
 6. Kif 11:29, 22 March 2011 (UTC)
 7. Thlu 11:50, 22 March 2011 (UTC)
 8. jrjosephsen 17:07, 22 March 2011
 9. Hjart 19:04, 22 March 2011 (UTC)
 10. Erik Klausen 10:47, 23 March 2011 (UTC)
 11. SteenSigaard 19:16, 23 March 2011 (UTC)
 12. OleLaursen 22:34, 24 March 2011 (UTC)
 13. Jens Winbladh 12:18, 25 March 2011 (UTC)
 14. Esbern 22.07, 1 April 2011 (UTC)

Vejens navn som det står på vejskilte, inkl. evt. forkortelser

En gradbøjning af de gængse mapping regler som vil formindske uovernsstemmelsen mellem OSAK og OSM data.

Vejens navn ifølge OSAK data

Eksisterende værktøjer vil uden videre arbejde forstå at adresser og veje hører sammen.

 1. Rasher 22:24, 21 March 2011 (UTC)
 2. polderrunner 12:45, 26 March 2011 (UTC) (bortset fra grelle tilfælde såsom -vej forkortet til -v)
 3. Kennet 20:37, 29 March 2011 (UTC)

Hvilken løsning skal vælges

OSAK navn placeres i osak_name

Nyt tag som ikke forstyrrer øvrig data.

 1. mortenbek 06:56, 22 March 2011 (UTC) - om det hedder osak:name, osak_name, name_osak eller noget andet kommer sig ikke så nøje, men jeg tilslutter mig den model.
 2. mok0 07:03, 22 March 2011 (UTC) - ditto. Dog kun for de nodes hvor der er forskel mellem OSM og OSAK vejnavn.
 3. Duejensen 08:18, 22 March 2011 (UTC) - med samme kommentarer som ovenfor
 4. Elgaard 09:24, 22 March 2011 (UTC)
 5. Claush66 9:29, 22 March 2011 (UTC)
 6. Kif 11:29, 22 March 2011 (UTC) (Som Mok0)
 7. Thlu 11:50, 22 March 2011 (UTC)
 8. Hjart 19:05, 22 March 2011 (UTC)
 9. SteenSigaard 19:17, 23 March 2011 (UTC)
 10. OleLaursen 22:34, 24 March 2011 (UTC) - med samme kommentarer som ovenfor
 11. Jens Winbladh 10:23, 25 March 2011 (UTC) - Men, kan udenlandske routere/adresse søger etc. finde ud af dette datatag som et 'alternativ' til den rigtige vej navn?
 12. Esbern 22.07, 1 April 2011 (UTC)

OSAK navn placeres i osak:name

Nyt tag som ikke forstyrrer øvrig data.

OSAK navn placeres i alt_name

Allerede eksisterende tag. Routere og kvalitetssikringsværktøjer kan muligvis forstå sammenhængen uden videre. Modsat kan det ses som misbrug af tagget, da der ikke er tale om et egentligt alternativt navn.

Vejens fulde navn placeres i alt_name

Allerede eksisterende tag. Routere og kvalitetssikringsværktøjer kan muligvis forstå sammenhængen uden videre. Modsat kan det ses som misbrug af tagget, da der ikke er tale om et egentligt alternativt navn.

Vejens fulde navn placeres i full_name

Nyt tag som ikke forstyrrer øvrig data.

 1. Rasher 22:24, 21 March 2011 (UTC) - evt. et andet tag.
 2. polderrunner 12:44, 26 March 2011 (UTC)
 3. Kennet 20:37, 29 March 2011 (UTC)

addr:street data rettes til vejens fulde navn

Al data i OSM vil være i overensstemmelse.

 1. mok0 07:03, 22 March 2011 (UTC) - Adresse-knuderne vil herefter kunne tjekkes i.f.t. vejen de hører til med OSM standard værktøjer.
 2. Duejensen 08:18, 22 March 2011 (UTC)
 3. Elgaard 09:24, 22 March 2011 (UTC)
 4. Claush66 9:29, 22 March 2011 (UTC)
 5. Kif 11:29, 22 March 2011 (UTC)
 6. Thlu 11:50, 22 March 2011 (UTC)
 7. Erik Klausen 10:49, 23 March 2011 (UTC) - der skal også rettes henvendelse til den relevante vejmyndighed
 8. SteenSigaard 19:17, 23 March 2011 (UTC)
 9. OleLaursen 22:34, 24 March 2011 (UTC)