Denmark/Da:Administrative boundaries

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Formål

Denne side angiver status over kortlægningen af administrative grænser i Danmark.

Note

De danske administrative regions- og kommunegrænser og deres omrids besluttes og kortlægges enerådigt og endegyldigt kun af Geodatastyrelsen (GST). Disse data stiller GST til gratis til rådighed i et 1:10000 datasæt under navnet DAGI. Dette datasæt kan OSM ikke indkludere direkte i databasen, da DAGI's nuværende licens ikke er kompatibel med OSM's ODbL-licens. Forklaringen er, at GST ønsker, at DAGI-data altid refereres i afledte brug af deres datasæt. Dette krav kan OSM på nuværende tidspunkt ikke tilfredsstille (da alle kan rette i afledte datasæt). Idet vi tidligere har importeret addressedata fra OSAK kan vi dog selv indtegne de administrative grænser i Danmark. Dette foregår f.eks. som forklaret på mailingslisten [1]. Disse er ret præcise sammenlignet med DAGI-dataen, men det er stadigvæk approksimativer!

Det har tidligere været diskuteret på mailinglisten hvorvidt grænserne går til vandkanten eller slutter ude i vandet. Det er afklaret, at i henhold til Lov om Afgrænsning af Søterritoriet slutter kommune- og regionsgrænserne i vandkanten [2] og de skal derfor påtegnes kystlinjen.

Præcission

Grænserne kan tjekkes ved f.eks. at sammenligne dem arealmæssigt med DAGIs grænserdragninger og på den måde kan vi sige noget om præcissionen. Dette er f.eks. undersøgt d. 21. maj 2012 jf. rashers indlæg på den danske mailingliste [3]. Det blev fundet, at 75% af grænsedragningerne har en arealmæssig fejlkilde på mindre end 0,5%. Kommuner med større fejlkilde er oftest kommuner hvor grænsedragningen går i søer.

Kendte fejl

Idet grænsedragningerne er tegnet på baggrund af adressepunkterne kan vi også fejlsøge på de adressepunkter der ligger udenfor de tegnede kommunegrænser, men indeholder et osak:municapality="*" tag. Vi har da tegnet kommunegrænsen forkert, men det kan også ske addressenoden er fejlbehæftiget. I så fald bør den tagges med et ois:fixme="begrundelse" tag, det kan så ses på dette kort [4]. Eller tagges med et fixme="begrundelse" tag, det kan så ses på dette kort.[5].

Grænser og fysiske objekter

Grænserne er tegnet uden direkte at benytte allerede eksisterende objekter (typisk åer). Dvs. hvor grænsen følger en å, er der tegnet en ny way, i stedet for at bruge åen i grænse-relationen. Der er argumenter for og imod begge fremgangsmåder

Argumenter for at benytte eksisterende objekter:

 • Det er pænere. Naturligvis en subjektiv vurdering, men det giver et lidt rodet indtryk at have en grænsen der næsten - men ikke helt - følger en å.
 • Det er nemmere ifbm. opdateringer. Fremtidige forbedringer af åen vil umiddelbart blive afspejlet i grænsen.

Argumenter imod:

 • Det er unøjagtigt. Matrikel-grænser er typisk fastsat for mange år siden, og åens forløb kan være ændret i mellemtiden. Derfor vil det give et falsk indtryk af nøjagtighed at følge vandløbet.
 • Det er sværere ifbm. opdateringer. Retter man i et vandløb skal man nu pludselig være opmærksom på om og hvordan vandløbet benyttes i en grænse-relation.

Se i øvrigt Kurt Tofts (KMS) indlæg på talk-dk [6].

Danmarks maritime grænse

Kilde Link
Danmarks maritime grænse relation 50046

Regioner

De administrative regionsgrænser identificeres vha. de indeholdte kommuner. Regionsgrænsene tagges alle sammen som relationer og gives følgende tags:

 • type=boundary (markering af vi har med en multipolygon at gøre)
 • boundary=administrative (markering af det er en administrativ grænse)
 • admin_level=4 (4 markerer en region)
 • name=x (x = regionens navn)
 • ref=x (x = referencenummer tilsvarende til KMS' DAGI-datasæts eksterne reference-identitet.)
 • wikipedia=da:Region Navn (link til wikipedia, således at wikipedia kan importere grænsedataen smertefrit)
 • source=OSAK (2010); Fugro (2005); Guesstimation (kildehengivelse. I tilfældet her en mellemting mellem OSAK addresseknudepunkter, Fugros ortofoto og gætteri)
Kilde DAGI ID ref. Link
Region Hovedstaden Baseret på de kommunale grænsedragninger 1084 relation 1320608
Region Midtjylland Baseret på de kommunale grænsedragninger 1082 relation 1319935
Region Nordjylland Baseret på de kommunale grænsedragninger 1081 relation 1319936
Region Sjælland Baseret på de kommunale grænsedragninger 1085 relation 1320370
Region Syddanmark Baseret på de kommunale grænsedragninger 1083 relation 1319978

Kommuner

De administrative kommunegrænser tagges alle sammen som relationer og gives følgende tags:

 • type=boundary (markering af vi har med en multipolygon at gøre)
 • boundary=administrative (markering af det er en administrativ grænse)
 • admin_level=7 (7 markerer kommune)
 • name=x (x = kommunens navn)
 • ref=x (x = referencenummer tilsvarende til OSAK-adressedatapunkternes eksterne reference-identitet.)
 • wikipedia=da:Navn Kommune (link til wikipedia, således at wikipedia kan importere grænsedataen smertefrit)
 • source=OSAK (2010); Fugro (2005); Guesstimation (kildehengivelse. I tilfældet her en mellemting mellem OSAK addresseknudepunkter, Fugros ortofoto og gætteri)

Region Hovedstaden

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Albertslund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 165 relation 2190242
Allerød Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 201 relation 2190809
Ballerup Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 151 relation 2191541
Bornholms Region Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 400 relation 2178270
Brøndby Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 153 relation 2192190
Dragør Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 155 relation 2192257
Egedal Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 240 relation 2191512
Fredensborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 210 relation 2190810
Frederiksberg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 147 relation 2186660
Frederikssund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 250 relation 2190432
Furesø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 190 relation 2191552
Gentofte Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 157 relation 2182231
Gladsaxe Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 159 relation 2186643
Glostrup Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 161 relation 2190423
Gribskov Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 270 relation 2186270
Halsnæs Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 260 relation 2183213
Helsingør Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro og Bing 217 relation 2183329
Herlev Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 163 relation 2191207
Hillerød Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro og Bing 219 relation 2190536
Hvidovre Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 167 relation 2192198
Høje-Taastrup Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 169 relation 2189104
Hørsholm Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 223 relation 2190811
Ishøj Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 183 relation 2187055
København Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 101 relation 2192363
Lyngby-Tårbæk Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 173 relation 2183062
Rudersdal Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 230 relation 2191577
Rødovre Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 175 relation 2191218
Tårnby Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 185 relation 2192292
Vallensbæk Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 187 relation 2187129

Region Midtjylland

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Favrskov Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 710 relation 1926217
Hedensted Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 766 relation 1614531
Herning Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 657 relation 1927508
Holstebro Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 661 relation 1927494
Horsens Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 615 relation 1614621
Ikast-Brande Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 756 relation 1805401
Lemvig Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 665 relation 1927043
Norddjurs Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 707 relation 1926320
Odder Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 727 relation 1614622
Randers Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 730 relation 1926381
Ringkøbing-Skjern Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 760 relation 1927503
Samsø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 741 relation 1933205
Silkeborg Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 740 relation 1926837
Skanderborg Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 746 relation 1784660
Skive Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 779 relation 1926905
Struer Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 671 relation 1927247
Syddjurs Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 706 relation 1926255
Viborg Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 791 relation 1926898
Aarhus Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 751 relation 1784663

Region Nordjylland

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Brønderslev Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 810 relation 2099125
Frederikshavn Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 813 relation 2077615
Hjørring Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 860 relation 2098067
Jammerbugt Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 849 relation 2098963
Læsø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 825 relation 2097968
Mariagerfjord Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 846 relation 2099390
Morsø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 773 relation 2095234
Rebild Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 840 relation 2099375
Thisted Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 787 relation 2095303
Vesthimmerland Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 820 relation 2099325
Aalborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 851 relation 2099194

Region Sjælland

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Faxe Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 320 relation 2181377
Greve Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing ortofoto 253 relation 2180074
Guldborgsund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 376 relation 2171069
Holbæk Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 316 relation 2181932
Kalundborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 326 relation 2182002
Køge Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing ortofoto 259 relation 2181308
Lejre Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 350 relation 2181225
Lolland Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 360 relation 2171050
Næstved Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 370 relation 2181494
Odsherred Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 306 relation 2180212
Ringsted Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 329 relation 2181892
Roskilde Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro/Bing 265 relation 2180326
Slagelse Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 330 relation 2181847
Solrød Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Bing ortofoto 269 relation 2180143
Sorø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 340 relation 2181974
Stevns Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Stevns ortofoto 336 relation 2077580
Vordingborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 390 relation 2171256

Region Syddanmark

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Assens Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 420 relation 2178091
Billund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 530 relation 1801753
Esbjerg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 561 relation 1927177
Fanø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 563 relation 1926825
Fredericia Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 607 relation 1799261
Faaborg-Midtfyn Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 430 relation 2052179
Haderslev Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 510 relation 1927271
Kerteminde Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 440 relation 2171010
Kolding Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 621 relation 1819983
Langeland Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 482 relation 2096607
Middelfart Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 410 relation 2178063
Nordfyns Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 480 relation 2178137
Nyborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 450 relation 2077936
Odense Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 461 relation 2178124
Svendborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 479 relation 2069804
Sønderborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 540 relation 1928254
Tønder Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 550 relation 1928515
Varde Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 573 relation 1926826
Vejen Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 575 relation 1927241
Vejle Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 630 relation 1618492
Ærø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 492 relation 2096457
Aabenraa Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 580 relation 1928466

Referencer