Denmark/Da:Administrative boundaries

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Formål

Denne side angiver status over kortlægningen af administrative grænser i Danmark.

Note

De danske administrative regions- og kommunegrænser og deres omrids besluttes og kortlægges enerådigt og endegyldigt kun af Geodatastyrelsen (GST). Disse data stiller GST til gratis til rådighed i et 1:10000 datasæt under navnet DAGI. Dette datasæt kan OSM ikke indkludere direkte i databasen, da DAGI's nuværende licens ikke er kompatibel med OSM's ODbL-licens. Forklaringen er, at GST ønsker, at DAGI-data altid refereres i afledte brug af deres datasæt. Dette krav kan OSM på nuværende tidspunkt ikke tilfredsstille (da alle kan rette i afledte datasæt). Idet vi tidligere har importeret addressedata fra OSAK kan vi dog selv indtegne de administrative grænser i Danmark. Dette foregår f.eks. som forklaret på mailingslisten [1]. Disse er ret præcise sammenlignet med DAGI-dataen, men det er stadigvæk approksimativer!

Det har tidligere været diskuteret på mailinglisten hvorvidt grænserne går til vandkanten eller slutter ude i vandet. Det er afklaret, at i henhold til Lov om Afgrænsning af Søterritoriet slutter kommune- og regionsgrænserne i vandkanten [2] og de skal derfor påtegnes kystlinjen.

Præcission

Grænserne kan tjekkes ved f.eks. at sammenligne dem arealmæssigt med DAGIs grænserdragninger og på den måde kan vi sige noget om præcissionen. Dette er f.eks. undersøgt d. 21. maj 2012 jf. rashers indlæg på den danske mailingliste [3]. Det blev fundet, at 75% af grænsedragningerne har en arealmæssig fejlkilde på mindre end 0,5%. Kommuner med større fejlkilde er oftest kommuner hvor grænsedragningen går i søer.

Kendte fejl

Idet grænsedragningerne er tegnet på baggrund af adressepunkterne kan vi også fejlsøge på de adressepunkter der ligger udenfor de tegnede kommunegrænser, men indeholder et osak:municapality="*" tag. Vi har da tegnet kommunegrænsen forkert, men det kan også ske addressenoden er fejlbehæftiget. I så fald bør den tagges med et ois:fixme="begrundelse" tag, det kan så ses på dette kort [4]. Eller tagges med et fixme="begrundelse" tag, det kan så ses på dette kort.[5].

Grænser og fysiske objekter

Grænserne er tegnet uden direkte at benytte allerede eksisterende objekter (typisk åer). Dvs. hvor grænsen følger en å, er der tegnet en ny way, i stedet for at bruge åen i grænse-relationen. Der er argumenter for og imod begge fremgangsmåder

Argumenter for at benytte eksisterende objekter:

 • Det er pænere. Naturligvis en subjektiv vurdering, men det giver et lidt rodet indtryk at have en grænsen der næsten - men ikke helt - følger en å.
 • Det er nemmere ifbm. opdateringer. Fremtidige forbedringer af åen vil umiddelbart blive afspejlet i grænsen.

Argumenter imod:

 • Det er unøjagtigt. Matrikel-grænser er typisk fastsat for mange år siden, og åens forløb kan være ændret i mellemtiden. Derfor vil det give et falsk indtryk af nøjagtighed at følge vandløbet.
 • Det er sværere ifbm. opdateringer. Retter man i et vandløb skal man nu pludselig være opmærksom på om og hvordan vandløbet benyttes i en grænse-relation.

Se i øvrigt Kurt Tofts (KMS) indlæg på talk-dk [6].

Danmarks maritime grænse

Kilde Link
Danmarks maritime grænse relation 50046 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Regioner

De administrative regionsgrænser identificeres vha. de indeholdte kommuner. Regionsgrænsene tagges alle sammen som relationer og gives følgende tags:

 • type=boundary (markering af vi har med en multipolygon at gøre)
 • boundary=administrative (markering af det er en administrativ grænse)
 • admin_level=4 (4 markerer en region)
 • name=x (x = regionens navn)
 • ref=x (x = referencenummer tilsvarende til KMS' DAGI-datasæts eksterne reference-identitet.)
 • wikipedia=da:Region Navn (link til wikipedia, således at wikipedia kan importere grænsedataen smertefrit)
 • source=OSAK (2010); Fugro (2005); Guesstimation (kildehengivelse. I tilfældet her en mellemting mellem OSAK addresseknudepunkter, Fugros ortofoto og gætteri)
Kilde DAGI ID ref. Link
Region Hovedstaden Baseret på de kommunale grænsedragninger 1084 relation 1320608 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Region Midtjylland Baseret på de kommunale grænsedragninger 1082 relation 1319935 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Region Nordjylland Baseret på de kommunale grænsedragninger 1081 relation 1319936 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Region Sjælland Baseret på de kommunale grænsedragninger 1085 relation 1320370 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Region Syddanmark Baseret på de kommunale grænsedragninger 1083 relation 1319978 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Kommuner

De administrative kommunegrænser tagges alle sammen som relationer og gives følgende tags:

 • type=boundary (markering af vi har med en multipolygon at gøre)
 • boundary=administrative (markering af det er en administrativ grænse)
 • admin_level=7 (7 markerer kommune)
 • name=x (x = kommunens navn)
 • ref=x (x = referencenummer tilsvarende til OSAK-adressedatapunkternes eksterne reference-identitet.)
 • wikipedia=da:Navn Kommune (link til wikipedia, således at wikipedia kan importere grænsedataen smertefrit)
 • source=OSAK (2010); Fugro (2005); Guesstimation (kildehengivelse. I tilfældet her en mellemting mellem OSAK addresseknudepunkter, Fugros ortofoto og gætteri)

Region Hovedstaden

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Albertslund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 165 relation 2190242 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Allerød Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 201 relation 2190809 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Ballerup Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 151 relation 2191541 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Bornholms Region Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 400 relation 2178270 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Brøndby Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 153 relation 2192190 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Dragør Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 155 relation 2192257 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Egedal Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 240 relation 2191512 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Fredensborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 210 relation 2190810 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Frederiksberg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 147 relation 2186660 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Frederikssund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 250 relation 2190432 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Furesø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 190 relation 2191552 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Gentofte Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 157 relation 2182231 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Gladsaxe Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 159 relation 2186643 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Glostrup Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 161 relation 2190423 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Gribskov Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 270 relation 2186270 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Halsnæs Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 260 relation 2183213 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Helsingør Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro og Bing 217 relation 2183329 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Herlev Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 163 relation 2191207 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Hillerød Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro og Bing 219 relation 2190536 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Hvidovre Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 167 relation 2192198 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Høje-Taastrup Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 169 relation 2189104 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Hørsholm Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 223 relation 2190811 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Ishøj Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 183 relation 2187055 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
København Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 101 relation 2192363 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Lyngby-Tårbæk Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 173 relation 2183062 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Rudersdal Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 230 relation 2191577 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Rødovre Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 175 relation 2191218 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Tårnby Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 185 relation 2192292 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Vallensbæk Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing 187 relation 2187129 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Region Midtjylland

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Favrskov Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 710 relation 1926217 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Hedensted Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 766 relation 1614531 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Herning Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 657 relation 1927508 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Holstebro Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 661 relation 1927494 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Horsens Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 615 relation 1614621 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Ikast-Brande Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 756 relation 1805401 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Lemvig Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 665 relation 1927043 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Norddjurs Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 707 relation 1926320 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Odder Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 727 relation 1614622 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Randers Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 730 relation 1926381 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Ringkøbing-Skjern Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 760 relation 1927503 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Samsø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 741 relation 1933205 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Silkeborg Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 740 relation 1926837 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Skanderborg Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 746 relation 1784660 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Skive Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 779 relation 1926905 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Struer Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 671 relation 1927247 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Syddjurs Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 706 relation 1926255 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Viborg Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 791 relation 1926898 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Aarhus Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Fugro 751 relation 1784663 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Region Nordjylland

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Brønderslev Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 810 relation 2099125 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Frederikshavn Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 813 relation 2077615 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Hjørring Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 860 relation 2098067 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Jammerbugt Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 849 relation 2098963 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Læsø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 825 relation 2097968 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Mariagerfjord Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 846 relation 2099390 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Morsø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 773 relation 2095234 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Rebild Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 840 relation 2099375 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Thisted Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 787 relation 2095303 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Vesthimmerland Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 820 relation 2099325 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Aalborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 851 relation 2099194 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Region Sjælland

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Faxe Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 320 relation 2181377 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Greve Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing ortofoto 253 relation 2180074 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Guldborgsund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 376 relation 2171069 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Holbæk Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 316 relation 2181932 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Kalundborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 326 relation 2182002 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Køge Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Bing ortofoto 259 relation 2181308 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Lejre Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 350 relation 2181225 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Lolland Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 360 relation 2171050 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Næstved Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 370 relation 2181494 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Odsherred Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 306 relation 2180212 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Ringsted Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 329 relation 2181892 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Roskilde Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro/Bing 265 relation 2180326 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Slagelse Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 330 relation 2181847 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Solrød Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Bing ortofoto 269 relation 2180143 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Sorø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 340 relation 2181974 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Stevns Baseret på adresse-noder og gætværk udfra Stevns ortofoto 336 relation 2077580 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Vordingborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 390 relation 2171256 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Region Syddanmark

Kilde OSAK addr. ID ref. Link
Assens Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 420 relation 2178091 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Billund Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 530 relation 1801753 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Esbjerg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 561 relation 1927177 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Fanø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 563 relation 1926825 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Fredericia Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 607 relation 1799261 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Faaborg-Midtfyn Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 430 relation 2052179 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Haderslev Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 510 relation 1927271 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Kerteminde Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 440 relation 2171010 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Kolding Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 621 relation 1819983 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Langeland Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 482 relation 2096607 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Middelfart Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 410 relation 2178063 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Nordfyns Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 480 relation 2178137 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Nyborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 450 relation 2077936 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Odense Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 461 relation 2178124 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Svendborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 479 relation 2069804 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Sønderborg Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 540 relation 1928254 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Tønder Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 550 relation 1928515 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Varde Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 573 relation 1926826 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Vejen Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 575 relation 1927241 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Vejle Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 630 relation 1618492 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Ærø Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 492 relation 2096457 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Aabenraa Baseret på OSAK adresse-noder og skøn udfra Fugro 580 relation 1928466 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Referencer