Et:sõnastik

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Väike inglise-eesti osmisõnastik

Siia lisan tõlkimise käigus probleeme tekitavaid sõnu ja muid, mis tavasõnastikust silma ei hakka. Lisage kommentaare ja omapoolseid täiendusi.


inglise keel eesti keel
area ala
edit töötlema
editor redaktor
geoobject geograafiline objekt
geotagging geomärgendamine
map features nähtused (ettepanek: tunnused -- Talk:Et:sõnastik)
multipolygon ???
node sõlm (punkt)
POI/Point of interest huvipunkt
relation relatsioon (seos, grupp)
slippy map ???
tag silt (atribuut, parameeter, tunnus, omadus)
template mall
tile paan
track rada
trackable jälgitav
trackpoint rajapunkt
way joon (liin; raja; nöör, tee (otsetõlge), kaar (graafist) )